Kategórie
Blog

Prečo je potrebná kvalitná izolácia a čo sú to tepelné mosty?

Prečo je potrebná kvalitná izolácia a čo sú to tepelné mosty?

 Pri výbere akejkoľvek stavby je potrebné dbať na to, aby realizačná firma vedela dôkladne a kvalitne zabezpečiť všetky jej atribúty. Jedným z najdôležitejších aspektov z hľadiska komfortu bývania, zdravia a financií je izolácia. Čo je to vlastne izolácia, prečo je nevyhnutné dbať na kvalitu materiálov aj inštalácie a na ktoré problematické oblasti si dať pozor? Izolácia je v súčasnosti jednou z nevyhnutných zložiek obvodového plášťa každej obývanej alebo využívanej budovy. Izolácia plní viaceré funkcie – najmä tepelnú a akustickú. V tomto texte sa zameriame na tepelnoizolačnú funkciu.

 Čo je tepelná izolácia?

 Tepelná izolácia je materiálová vrstva, ktorá zabezpečuje vhodnú klímu v rámci vnútorného objemu stavby. Nielen v zime, ale aj v lete. V ideálnom prípade tepelná izolácia v zime kumuluje teplo vnútri priestoru a v čo najvyššej možnej miere bráni jeho úniku do exteriéru a v lete naopak bráni prílišnému prehrievaniu vnútorného prostredia a tým pádom zabezpečuje príjemnú teplotu interiéru, ktorá je spravidla v lete nižšia ako v exteriéri. Rozhodujúcim faktorom v účinnom hospodárení s energiou a teda aj v účinnosti tepelnej izolácie, je vzduchotesnosť obvodového plášťa. Tá sa zabezpečuje viacerými spôsobmi – jednak správnou konštrukciou a stavbou stien, odstránením tepelných mostov (o ktorých si povieme o pár riadkov nižšie) a inštaláciou vhodnej vnútornej aj vonkajšej, takisto stropnej, prípadne strešnej a podlahovej izolácie. Stavby spravidla majú jednovrstvové, dvojvrstvové alebo trojvrstvové konštrukcie stien. V prvom prípade hovoríme o monolitickej stene, ktorú tvorí napríklad pórobetón alebo keramické tehly. Táto stena neobsahuje dodatočné izolácie a preto materiál, z ktorého je postavená musí mať určitú hrúbku aj izolačné vlastnosti. O čosi lepším prípadom je dvojvrstvová stena, ktorá je tvorená stavebným materiálom plus vonkajšou tepelnoizolačnou vrstvou (najčastejšie ju tvorí polystyrén – EPS alebo minerálna vlna). Trojvrstvová konštrukcia je ideálnym prípadom, v rámci ktorého je stena zaizolovaná aj zvonku aj zvnútra. OSB dosky, ktoré sú častým obkladom stien, sú výborné z hľadiska ich spájania v systéme „pero a drážka“, pretože ich spoje sú prirodzene bez tepelných mostov.

Aké druhy tepelných izolácií sú v súčasnosti najpoužívanejšie?

 Na trhu existuje v súčasnosti veľké množstvo izolačných materiálov, ktoré sa predbiehajú v prínosoch a špecifických vlastnostiach. V zásade sa tepelné izolácie delia na penové materiály, minerálne vláknité materiály a prírodné rastlinné materiály. Medzi penové zaraďujeme napríklad penový polystyrén, extrudovaný polystyrén, penové sklo či penový polyuretán (PUR). Najznámejším minerálnym vláknitým materiálom je tvrdená minerálna vlna. Medzi prírodné materiály radíme napríklad ovčiu vlnu, konope, ľan, celulózu, riasy či slamu.

Čo sú tepelné mosty a kde vznikajú? 

Dalo by sa povedať, že tepelné mosty sú najväčším „škodcom“, pokiaľ ide o efektívnosť tepelnej izolácie. Pod pojmom tepelné mosty rozumieme kritické miesta, prostredníctvom ktorých je narušená vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy. Tieto miesta sa spravidla vyznačujú výrazne nižšou tepelnoizolačnou schopnosťou a vďaka nim vznikajú rôzne nepríjemnosti ako napríklad zrážanie vlhkosti v interiéri, vznik plesní, vlhnutie stien, podfukovanie priestoru, únik tepla, rôzne tepelné úrovne v rôznych častiach priestoru, vírenie vzduchu a iné. Tepelné mosty ohrozujú nielen vnútornú klímu priestoru z hľadiska teploty, ale môžu ohroziť aj naše zdravie a najmä našu peňaženku (keďže únikom tepla strácame niekedy skutočne veľké objemy financií).

Ako odhalíme tepelný most? 

Tepelné mosty nachádzame spravidla tam, kde sú v rámci konšturkcie a stavby nejaké spoje. Nájdeme ich okolo napojenia stavby na základovú dosku, pri napojení strechy, okien, balkónov či dverí. Na rizikové miesta prípadných tepelných mostov by mal myslieť projektant už pri navrhovaní a samotnej realizácii budovy, ktorá by mala byť realizovaná tak, aby sa minimalizovala prítomnosť a riziká tepelných mostov. Dôležitá je precízna práca a výber správnych izolačných materiálov a spojov. Tepelné mosty je možné spoľahlivo identifikovať aj pomocou termovízie budovy, ktorá sa uskutočňuje spravidla vo vykurovacej sezóne a pomocou termokamery odhalí drvivú väčšinu tepelných mostov.

Kategórie
Blog

Ako si vybrať stupeň dokončenia montovaného domu?

Ako si vybrať stupeň dokončenia montovaného domu?

Tak ako aj pri iných stavbách, aj pri montovanom dome musia byť dodržané určité kroky a postupnosti, ktoré vo finále vedú k hotovému, obývateľnému domu, ktorý sa čo najviac približuje predstavám investora (majiteľa). V zásade z hľadiska dokončenia domu rozlišujeme tri etapy, resp. tri stupne – hrubá stavba, holodom a dom na kľúč. Stretli ste sa s týmito pojmami, ale neviete celkom presne čo znamenajú a podľa čoho sa máte rozhodnúť pre konkrétny stupeň? V nasledujúcom texte si stručne vysvetlíme čo jednotlivé označenia znamenajú a ktoré faktory vám môžu napomôcť, keď sa budete rozhodovať, či objednať u realizačnej firmy hrubú stavbu, holodom alebo dom na kľúč.

Stupne stavby môžme klasifikovať podľa rozsahu realizačných prác a pridaných materiálov, pričom každý stupeň má svoje špecifiká, výhody aj nevýhody. Väčšina kvalitných realizačných firiem ponúka realizáciu konkrétnej stavby v týchto troch variantoch:

  1. Hrubá stavba

Tak ako už napovedá pomenovanie, hrubá stavba  je stavbou, v ktorej sú vykonané všetky nevyhnutné stavbárske práce, pričom sa jedná o základ celej budovy – bez prídavných opatrení, ktoré je potrebné postupne dobudovať svojpomocne. V rámci hrubej stavby vám realizačná firma spravidla postaví dom na základovej doske, ktorú by ste už vopred mali mať zabezpečenú. Ak nemáte, realizačná firma je v mnohých prípadoch schopná vám základovú dosku pripraviť za príplatok – pretože cena základovej dosky závisí najmä od parametrov pozemku (lokalita, rovinatosť, prístup a iné), nie je možné je paušalizovať a teda zarátať do štandardnej ceny holodomu vybraného typu. Na pripravenej základovej doske vám teda v cene holodomu firma vybuduje konštrukcie obvodových a priečkových stien, vonkajšie opláštenie stien, konštrukciu stropu, krovu, vybudovanie strechy a jej pokrytie škridľou, poprípade vybudovanie komína. Tento variant je spravidla najlacnejší. Avšak je vhodný pre tých investorov, ktorí už majú aspoň minimálne skúsenosti zo stavebnej oblasti, resp. vedia si zabezpečiť odborníkov, ktorí nadviažu tam, kde realizačná firma skončila a stavbu kvalitne dokončia svojpomocne. Na dokončenie hrubej stavby je potrebné investovať ďalšie prostriedky, čas, energiu, ale aj znalosti a skúsenosti z danej oblasti. Voľba variantu hrubej stavby je teda vhodná pre tých, ktorí majú premyslené aké materiály chcú ďalej využiť na izoláciu, dokončenie stien, vedia ako zabezpečia napojenie inžinierskych sietí a budú mať dostatok času svojpomocne dokončovať alebo minimálne dohliadať na hladký priebeh dokončenia stavby.

hol 39
  1. Holodom

Ďalšou etapou stupňa dokončenia stavby je holodom. Oproti hrubej stavbe sú v holodome pridané rôzne vhodné druhy izolácií, celkové dokončenie stien (opláštenie, vonkajšie omietky, a pod.), protipožiarne opatrenia (sadrokartón), odkvapové systémy, bleskozvody, okná, vchodové dvere, parapety, zateplenie podlahy resp. podlahové vykurovanie, inštalácia inžinierskych sietí v rámci domu (voda, elektrika, atď),  dokončenie strechy. Holodom je v podstate hotový dom bez interiérových finálnych prvkov (ako napríklad podlahy, interiérové dvere, sanita a pod.). Etapa holodom je jednou z najvyužívanejších etáp, pretože súčasne je lacnejšia ako finálna etapa dom na kľúč a zároveň obsahuje všetky potrebné stavebné a inštalačné práce, ktoré svojpomocne laik zvládne iba s veľkými ťažkosťami (resp. na niektoré si aj tak musí volať odborníkov, pretože nemá potrebné oprávnenia). Výhodou holodomu je aj to, že finálnu interiérovú výbavu si každý môže zabezpečiť sám podľa svojho vkusu a finančných možností. Holodom je teda vhodný pre tých, ktorí radšej všetky potrebné stavebné práce nechajú na odborníkov a svojpomocne si zabezpečia skutočne iba samotnú “tvár” domu – na pomoc si môžu prizvať interiérového dizajnéra, či rôznych majstrov, alebo ak majú skúsenosti, zvládnu dokončiť dom aj svojpomocne.

Final 7
  1. Dom na kľúč

Poslednou etapou výstavby je dom na kľúč. Táto etapa predstavuje vytvorenie domu od A po Z. Výsledkom je kompletný obývateľný dom, do ktorého sa už stačí iba nasťahovať. Súčasťou dokončenia sú interiérové dvere, vymaľovanie stien a stropov, osadenie sanity, batérií a všetkého potrebného podľa výberu klienta. V poslednej fáze je potrebné, aby klient mal aspoň určitú predstavu o tom ako by mal interiér vyzerať. Táto etapa je vhodná pre tých, ktorí chcú mať dom postavený od základu až po dokončenie, bez samostatných dodatočných prác. Je vhodná pre ľudí, ktorí sú zaneprázdnení, nemajú čas alebo energiu na dokončovacie práce, prípadne sa na takýto typ prác necítia, alebo nemajú absolútne žiadne skúsenosti z tejto oblasti. Dom na kľúč  je finančne náročnejší, výrazne však šetrí čas a energiu investora.

pohÄžad B7 - 4

Pri rozhodovaní medzi tromi stupňami realizácie stavby sa teda rozhodujte na základe hlavných faktorov, medzi ktoré radíme čas, ktorý môžte (chcete) stavbe venovať, váš rozpočet a skúsenosti zo stavebnej oblasti, resp. dostupnosť spoľahlivých odborníkov, ktorí vám po odovzdaní prvého alebo druhého variantu budú vedieť pomôcť v dokončovacích prácach.

Kategórie
Blog

OSB dosky ako ekonomická a ekologická alternatíva pri výstavbe

OSB dosky ako ekonomická a ekologická alternatíva pri výstavbe

Montovaný dom má viacero výhod – okrem rýchlosti výstavby je jednou z výhod aj nižšia cena (oproti murovaným domom). Nižšia cena však musí byť dosiahnutá na základe výberu vhodných materiálov, ktoré v súčasnosti nahrádzajú pôvodné stavebné materiály. Ak si vyberiete kvalitný montovaný dom od serióznej realizačnej spoločnosti, máte istotu, že cena nie je znížená z dôvodu nekvalitne odvedenej práce alebo šetrenia na materiále. Cenu je možné skresať vďaka správnemu kombinovaniu materiálov, ktoré sú dnes dostupné na trhu v širokej škále a spĺňajú všetky potrebné normy a kvalitatívne štandardy. Medzi takéto materiály patrí aj OSB doska, ktorá je bežnou stavebnou súčasťou nielen montovaných domov, ale aj mnohých iných projektov, pri ktorých zohráva dôležitú úlohu pomer ceny a kvality.

Čo je to vlastne OSB doska? 

Názov je odvodený z anglického originálu Oriented Strand Board – čiže v preklade doska zložená z orientovaných drevených triesok. Na základe technológie, pomocou ktorej je tento materiál vyrábaný, doska dosahuje pevnosť a nosnosť porovnateľnú s preglejkou pri výrazne nižšej cene. V zásade sú OSB dosky tvorené niektorými vrstvami lisovaných alebo lepených triesok, ktoré sú na seba kolmo orientované, vďaka čomu dosahujú vyššie spomenuté vlastnosti, potrebné v stavebníctve – pevnosť a nosnosť. Medzi hlavné pozitíva OSB dosiek (napríklad v porovnaní s preglejkou) patrí aj ekologickosť ich výroby, keďže často sa na ich výrobu spotrebúvajú aj zvyšky guľatiny, ktoré ostanú z primárnej produkcie (napríklad pri výrobe KVH hranolov).

Ekologickosť výroby sa teda spája aj s jej ekonomickosťou, na základe využívania zvyškov môže byť cena OSB dosiek na pomerne nízkej úrovni. Okrem toho sa tento materiál vyznačuje uniformným vzhľadom (na rozdiel od iných drevných materiálov – napríklad od masívu alebo preglejky) vyzerajú všetky OSB dosky viacmenej rovnako – miesi sa v nich štruktúra malých kúskov dreva, ktorá pri veľkoplošnom využití vytvára zaujímavý vzor. Štandardná hustota OSB dosiek sa pohybuje na úrovni 600-680kg na m³. V praxi to znamená, že 12 mm hrubá OSB doska s rozmermi 2400 x 1200 mm bude vážiť okolo 20 kg. Čo sa týka rozmeru, ten je možné vyrobiť podľa želania akýkoľvek. Z hľadiska ukončenia hrán môžme dostať dosky s klasickou rovnou hranou alebo s tzv. perom a drážkou – ukončenie pripravené na spájanie jednotlivých OSB dosiek do väčších celkov.

Výroba osb dosiek

Dôležitým faktorom, ktorý sa musí zohľadniť pri výbere OSB dosky na jednotlivé účely, je jej určenie pre použitie v suchom alebo vlhkom prostredí. OSB dosky sa podľa odolnosti voči vzdušnej vlhkosti delia do štyroch kategórií:

  • OSB 1 – Dosky určené na všeobecné použitie v suchých podmienkach a v interiéri (napríklad na výrobu nábytku)
  • OSB 2 – Zaťažiteľné (nosné) dosky / priečky určené pre použitie v suchých podmienkach
  • OSB 3 – Zaťažiteľné (nosné) dosky / priečky určené pre použitie v mierne vlhkých podmienkach (štandardná domácnosť, interiér aj exteriér, resp. stavebné účely)
  • OSB 4 – Extrémne zaťažiteľné (odolné nosné) dosky / priečky určené pre použitie vo vlhkých podmienkach (priemyselné stavebné účely)

Pri stavbe je dôležitá aj ohňuvzdornosť materiálu, z ktorého skladajú steny. Pri stavbe kvalitných montovaných domov sa zvyčajne používa OSB 3 doska s hrúbkou 12 mm,  ktorá je pri štandardnom výrobnom postupe podľa európskych noriem klasifikovaná ako trieda D, čiže bezpečný ohňuvzorný materiál.

V porovnaní s kompozitnými materiálmi, ktoré sú často využívané nielen v exteriéri (kryté napríklad izoláciou alebo obkladom), ale aj v exteriéri (nekryté vo forme nábytku, priečok, panelov), je OSB doska bezpečnejšia z hľadiska vylučovania chemických substancií, ktoré sú považované za zdraviu škodlivé. Kvalitné OSB 3 dosky sú lepené bez škodlivého formaldehydu s dodržaním najprísnejšej normy EO, zatiaľ čo mnohé iné kompozitné materiály obsahujú urea-formaldehyd (UF).

Napriek mnohým obavám, ktoré ešte stále prevládajú v našej spoločnosti, sú OSB dosky pri správnom skladovaní, manipulácii a stavebnom využití veľmi vhodnou, finančne dostupnejšou alternatívou k pôvodným stavebným materiálom. Vďaka výstavbe montovaných domov z OSB dosiek sa šetrí nielen príroda, ale aj rozpočet na stavbu.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov