Blog

Drevo ako jedinečný stavebný a konštrukčný materiál

Drevo ako jedinečný stavebný a konštrukčný materiál

Drevo, ako vstupný stavebný materiál pre stavbu domov, je u nás často opovrhovaný. Čo však nie je úplne správne, pretože ľuďom poskytuje strechu nad hlavou od počiatkov ich existencie a skúsenosti s jeho spracovaním a využitím sú tak na samotnom vrchole ľudského poznania. Môžeme to isté snáď povedať o inom stavebnom materiáli okrem kameňa? Odpoveďou najrozvinutejších krajín sveta je „neexistuje!“

Podiel drevostavieb/drevených montovaných domov na vybraných územiach

KrajinaPodiel drevostavieb/bungalovov
Slovenská republika1% – 2%

 

Česká republika1% – 2%
USA80%
Kanada80% a viac
škandinávske krajiny80% a viac
Bavorsko30%

 

Najvyspelejšie krajiny sveta pre nás sú a vždy boli vzorom, tak prečo tomu nie je rovnako tak aj v miere využívania dreva ako stavebného a konštrukčného materiálu? Jednou z hlavných príčin sú predsudky a neochota informovať sa u odborných zdrojov o funkčnosti a pridanej hodnote dreva v stavebníctve. Ďalej potom tiež zarytý názor vyplývajúci z rapídneho technického pokroku o tom, že čo je nové, je vždy to najlepšie, a čo je staré, to je naopak už nepotrebné a predurčené k zabudnutiu. Tisícročné skúsenosti sú však určite väčšou zárukou kvality než letami nepreverená predražená novinka.

Možnosti využitia dreva v stavebníctve

      Rámové konštrukcie stavieb              Stropné panely             Panelové konštrukcie stavieb

 

                         Skeletové konštrukcie stavieb                      Strešné panely

 

                  Mosty a lávky                            Schodiska                       Strešné konštrukcie

 

                                         Obklady                               Obruby výkopových jám

Drevo má ďalej veľkú škálu využitia v záhradnej architektúre a nábytkovom dizajne. Vďaka tomuto neprebernému uplatnenie dreva v oblasti bývania sa preto iba v jeho prípade naskytuje jedinečná možnosť architektonicky zladiť stavbu, interiér a exteriér tak, aby tvorili harmonický, celistvý a prirodzený celok.

Výhody dreva v stavebníctve

  • Drevo je kompletne obnoviteľný materiál.
  • Drevo má ideálny pomer medzi pevnosťou, hmotnosťou, tuhosťou a pružnosťou.
  • Za pomoci príslušných stavebných komponentov budovu výborne tepelne aj zvukovo izoluje a znižuje jej prevádzkové náklady.
  • Drevo je recyklovateľný materiál.
  • Drevo je výhradne prírodný materiál.
  • Cyklus spracovanie dreva je úplne bezodpadový.
  • V prípade likvidácie poskytuje drevo ďalšiu energiu.

Bojovníci za zdravé životné prostredie

Vďaka vyššie uvedeným pozitívnym vlastnostiam dreva v podobe nulového odpadu a možnosti recyklácie prispievate jeho zakomponovaním do novostavby k obnoveniu ekosystému a podporujete zdravé životné prostredie. Nemusíte sa pritom v žiadnom prípade obávať, že výrub tamojších lesov prírode nejako ubližuje. Prírastok drevnej plochy je v našich lesoch väčšia ako vyťažený úbytok a zdravie lesov aj správne hospodárenie s drevnou plochou si vyžaduje, aby bol tento stav v rovnováhe. Navyše za posledných 100 rokov došlo k zalesnenie v našej krajine až o 30 %. Betón, pálená tehla, cement ani oceľ túto službu spoločnosti nemôžu nikdy poskytnúť.

Na záver

Zbavme sa ako Európania nemilej nálepky (okjremškandinávskych krajin a Bavorska) „stavať za čo možno najvyššie náklady“ a nezadlžujme sa doživotne kvôli streche nad hlavou. Za použitia akejkoľvek technológie a stavebných materiálov sa dom musí tak či tak po 15-30ti rokoch používania čiastočne rekonštruovať, aby boli uspokojené potreby idúce ruka v ruke s technologickým pokrokom, s dobou a opotrebením vybraných stavebných prvkov. A preto hrozí, že vďaka zadlženosti na tieto úpravy nebude prostriedkov navyše a z novostavby sa tak bude pomaličky stávať akurát tak rozpadajúca sa chatrč. Berme si preto radšej príklad z USA, kde si rodinný dom môže kúpiť takmer každá mladá rodina, bez toho aby sa horibilne zadlžovala a užíva si tak rodinného súkromie aj radosti z lepšie investovaných peňazí.