10. mája 2017

Fázový posun a montované dom

V súčasnej dobe sme svedkami výraznejších výkyvov počasia s takmer pravidelne sa opakujúcimi horúcejšími letnými obdobiami. Vysoké teploty počas leta dokážu potrápiť nielen obyvateľov tradične teplejších území južného Slovenska, ale čoraz častejšie aj tých, ktorí bývajú v severnejších okresoch.

Nežiadúce prehrievanie domov

Pred horúčavami a pražiacim slnkom sa zvykneme utiekať do domov ale ani tie, ak sú prehriate, nám neposkytnú úľavu. Nežiadúce prehriatie domu potom riešime doširoka otvorenými oknami, poprípade klimatizáciou. Pre kvalitu bývania je však podstatné, aby v dome počas leta nebalansovali teploty a dom sa neprehrieval. Vhodne zaizolovaný montovaný dom funguje dobre v zime, ale bude tomu rovnako aj v lete? Na túto otázku sa vám pokúsime dať odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

V priebehu zimy sa o pohodlie a teplo vášho domova stará napríklad plynový alebo elektrický vykurovací systém. Toto kúrenie udržuje konštantnú teplotu obytných priestorov vášho montovaného domu. V lete však systém, ktorý by reagoval na kolísanie vonkajších teplôt nemáme. K dispozícii je síce klimatizácia, ale nie je to práve najzdravšie ani najlacnejšie riešenie.

Čo stojí za prehrievaním domov?

Dôvodom prehrievania interiéru je nevhodná skladba obvodových stien, cez ktoré má teplo tendenciu prenikať dovnútra montovaného domu. Riešením je teda výber najvhodnejšej skladby konštrukcie obvodovej steny. Tepelné izolácie použité v obvodovej stene vykazujú nemalé rozdiely. Parametrom na ich posúdenie je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (lambda). Mernou jednotkou je W/(m.K). Čím nižšia je číselná hodnota λ, tým lepšie izolačné vlastnosti má daná tepelná izolácia. Výrobcovia týchto izolácií tento údaj uvádzajú ako ich hlavný parameter.

Na porovnanie uvádzame niektoré tepelné izolácie a ich parametre:  

Minerálna vlna            (λ = 0,032 – 0,05 W/(m. K))

Konopná izolácia        (λ = 0,035 – 0,05 W/(m. K))

Drevovláknitá izolácia (λ = 0,038 – 0,05 W/(m. K))

Penový polystyrén       (λ = 0,035 – 0,04 W/(m. K))

Fázový posun a jeho princíp

V súvislosti s prehrievaním montovaných domov je okrem vyššie uvedeného parametra tepelných izolácií doležitá aj iná veličina, ktorá má veľkú výpovednú hodnotu. Touto veličinou je fázový posun teplotného kmitu.

Fázový posun teplotného kmitu vyjadruje čas prechodu amplitúdy teplotného kmitu z jednej strany konštrukcie na druhú. Jednoduchšie povedané vyjadruje čas za aký sa teplotná zmena na vonkajšom povrchu konštrukcie prejaví vo vnútri.

Ako funguje fázový posun v praxi?

Pri celodennom dopade slnečných lúčov na vonkajšiu obvodovú stenu montovaného domu dôjde k jej nahriatiu. Následne stena začne naakumulované teplo postupne prenášať do interiéru a dom sa začne prehrievať. Preto je dôležité, aby stena počas dňa nezačala prepúšťať teplo dovnútra, ale aby sa tak stalo čo najneskôr. Najlepšie až vo večerných hodinách, kedy dôjde k ochladzovaniu vzduchu. Večer teplo pri svojom prieniku dnu zmení smer, otočí sa smerom von a nedochádza tak k prehrievaniu interiéru.

Akumulačná schopnosť izolácií

Aby sme dosiahli želaný fázový posun musíme teplo na jeho ceste do interiéru pribrzdiť a zároveň čo najväčšie množstvo tepla uložiť do hmoty tepelnej izolácie. Efektívnosť fázového posunu spočíva na akumulačných schopnostiach izolácií. Koľko tepla dokáže uskladniť rovnaká hrúbka tepelnej izolácie závisí od jej hustoty a mernej tepelnej kapacity, teda koľko tepla dokáže kilogram materiálu uskladniť.

Pre názornosť uvádzame vybrané tepelné izolácie s údajmi o ich akumulačných schopnostiach (množstve uskladneného tepla):

  • Minerálna vlna – 12600 [J/m3.K]
  • Konopná izolácia – 48 000 [J/m3.K]
  • Drevovláknitá izolácia – 300 000 [J/m3.K]
  • Polystyrén EPS 150 S – 31 750 [J/m3.K]

Už pri letmom pohľade na akumulačné schopnosti  vybraných izolácií vidieť značné rozdiely. Najlepšie z nášho porovnania vyšla drevovláknitá izolácia, ktorá má fázový posun v rozpätí približne 7 až 13 hodín. Iné izolácie majú tento posun okolo 3 až 4 hodín.

Ponúkame vhodné riešenie

Naše montované domy majú navrhnutú najvýhodnejšiu skladbu obvodových stien. Používame iba kvalitné a osvedčené tepelné izolácie. Nami montované domy tak vyhovujú všetkym požiadavkám na účinnú tepelnú ochranu nielen v mrazivých zimných mesiacoch, ale vďaka fungujúcemu fázovému posunu aj počas horúcich letných dní.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov