Blog

Montované domy na kľúč a ich hlavné výhody

Výstavba domu je náročnou investíciou a je iba málokedy financovaná z vlastných úspor. Preto niet divu, že každý si chce postaviť svoj dom s pokiaľ možno čo najmenšími finančnými nákladmi, ale pri zachovaní vysokej kvality bývania. Túto možnosť ponúkajú montované domy. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aké výhody prinášajú montované domy na kľúč.

Stavba na kľúč je v súčasnosti preferovaným spôsobom výstavby a v podstate znamená, že vy si vyberiete aký montovaný dom chcete a stavebná spoločnosť vám ho za krátky čas postaví. Poďme však pekne po poriadku.

Možnosť obhliadky

Pred samotným podpisom zmluvy o dielo je veľkou výhodou možnosť prezretia si ktorejkoľvek práve prebiehajúcej výstavby montovaného domu na kľúč. Obhliadka vám jednak uľahčí výber projektu montovaného domu, ktorý vám bude najviac vyhovovať, no oboznámi vás aj s niektorými pracovnými postupmi pri realizácii stavby.

Montované domy šité na mieru

Ak chcete pred katalógovým projektom montovaného domu na kľúč uprednostniť vaše individuálne predstavy, máte možnosť využiť služby architekta.

Ten pri spracovaní projektu zohľadní vaše predstavy o tvarovom a dispozičnom riešení domu a prispôsobí ich vašim finančným možnostiam. Architekt pri individuálnom spracovaní projektu zároveň prihliadne na lokalitu umiestnenia montovaného domu tak, aby vhodne korenšpondovala s ostatnými stavbami.

Vzájomná spolupráca s architektom uľahčí nielen následnú realizáciu stavby domu, ale minimalizuje aj potrebu neskorších zmien počas prebiehajúcej výstavby.

Stavebné povolenie môžu vybaviť za vás

Vybavenie stavebného povolenia predchádza stavbe montovaného domu na kľúč. V prípade záujmu z vašej strany a po vzájomnej dohode vám stavebná spoločnosť môže pomôcť s jeho vybavením na príslušnom stavebnom úrade. Pokiaľ si na vybavenie stavebného povolenia trúfate aj sami, môžete si prečítať náš návod ako postupovať pri stavebnom povolení.

Rýchla realizácia stavby montovaných domov

Po vydaní stavebného povolenia nič nebráni začatiu realizácie výstavby montovaného domu. V porovnaní so stavbou klasického murovaného domu bude skutočne prebiehať veľmi rýchlo. S výnimkou základovej dosky totiž pri ďalších stavebných prácach odpadajú mokré procesy a výstavba tak môže prebiehať kedykoľvek počas celého roka.

Napriek rýchlo napredujúcim prácam sa v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou kladie dôraz na precízne prevedenie všetkých prác. Počas realizácie prác na montovanom dome máte možnosť konzultácií a odborného poradenstva.

Proces výstavby montovaného domu na kľúč je obvykle ukončený do troch mesiacov od podpisu zmluvy.

Možnosť sebarealizácie

Pri výstavbe montovaného domu na kľúč vám v prípade vášho záujmu niektoré stavebné spoločnosti ponechajú priestor aj na vašu sebarealizáciu a niektoré etapy pri výstavbe si môžete urobiť svojpomocne.

Realizovať sa tak môžete pri obkladaní, pokládke keramickej dlažby plávajúcich podláh, či maľovaní interiéru. Vašou zručnosťou a estetickým cítením môžete vlastnoručne prispieť k výstavbe montovaného domu tak, aby ste sa v ňom cítili príjemnepohodlne.

Energetický certifikát zadarmo

Energetický certifikát je súbor údajov na základe, ktorých sa klasifikujú budovy z pohľadu ich energetickej účinnosti a základných úžitkových parametrov. Tento certifikát je povinný pri kolaudácii novej alebo významne obnovenej budovy a tiež pri predaji alebo nájme budovy.

Montované domy na kľúč tento certifikát majú, takže nemusíte platiť nič navyše. Okrem energetického certifikátu montované domy na kľúč disponujú aj certifikátmi odolnosti proti požiaru, plesniam a škodcom.

Výsledok bude stáť za to

Konečným výsledkom celého stavebného procesu bude rýchlo postavený montovaný dom, ktorý vám zabezpečí moderné, no predovšetkým energeticky úsporné a kvalitné bývanie.

Zverením výstavby montovaného domu na kľúč, do rúk odborníkov ušetríte nielen váš čas a energiu, ale aj finančné prostriedky.

Pridať komentár