Blog

Rekuperácia – pravidelný prívod čerstvého vzduchu

Pravidelný prívod čerstvého vzduchu do miestnosti nepretržite a tým plošne zlepšuje klímu v priestore a zároveň šetrí energiu, čo je možné zabezpečiť rekuperáciou vo vašom dome 🏠. V dôsledku nedostatočnej výmeny vzduchu v interiéri montovaného domu môže prichádzať k stúpaniu vzdušnej vlhkosti . Tá, ak je dlhodobejšia, spôsobuje nielen zdravotné problémy, ale môže vytvárať vhodné podmienky na tvorbu plesní. Navyše sa v nevetraných priestoroch človek necíti dostatočne komfortne a často to vedie k neželaným ťažkostiam ako bolestí hlavy, ospalosť a únave. 

Bežné vetranie nie je najvhodnejší spôsob

Vetranie prostredníctvom doširoka otvorených okien, tiež nie je práve najideálnejším spôsobom  riešenia výmeny vzduchu v montovaných domoch, a pôsobí skôr kontraproduktívne. Montovaný dom totiž obvodovým plášťom bez netesností odstraňuje tepelné straty, ale bežným vetraním by v zimných obdobiach ❄☃ k tepelným stratám zároveň dochádzalo.

Zníženie tepelných strát – zvýšenie kvality vzduchu

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla vám totiž zabezpečí nepretržité vetranie vášho montovaného domu bez toho, aby ste museli otvárať okná. Dosiahnete tak nielen zníženie tepelných strát, ale významne ovplyvníte kvalitu vzduchu vnútri vášho domu.

Ako to funguje v praxi?

Pri opise princípu riadeného vetrania s rekuperáciou tepla musíme začať pri otvore vo fasáde montovaného domu, cez ktorý sa do rekuperátora privádza prefiltrovaný, peľu a prachových častíc pozbavený čerstvý vzduch.

Súčasne sa do rekuperátora privádza rovnaký objem vydýchaného vzduchu z miestností, tu sa z neho odčerpe tepelná energia a vzduch je následne vyvedený mimo priestorov montovaného domu. Čerstvý vzduch obohatený v tepelnom výmenníku rekuperátora o tepelnú energiu vydýchaného vzduchu je následne privádzaný  prostredníctvom rozvodov do jednotlivých miestností domu. Počas tohto procesu nedochádza k žiadnemu vzájomnému zmiešaniu privádzaného alebo odvádzaného vzduchu.

Prínosy zaručené rekuperáciou: 

Dýchate čistý vzduch – sústavné vetranie upraveným vzduchom upravuje relatívnu vlhkosť vzduchu miestností montovaného domu na optimálne hodnoty, čím zabraňuje a predchádza tvorbe plesní. Vďaka kvalitnej a účinnej filtrácii vzduchu vám do priestorov montovaného domu nepreniknú prachové častice, ani alergény. Tento spôsob vetrania tak vyhovuje aj alergikom ✅.

Zníženie finančnej náročnostihlavne počas zimného obdobia pri vetraní s rekuperáciou tepla, nemusí vykurovací systém zohrievať privádzaný čerstvý vzduch s jeho vonkajšou teplotou. Rekuperácia tepla uľahčí prácu vykurovaciemu systému, ktorý tak iba dohrieva teplotný rozdiel medzi nastavenou teplotou interiéru montovaného domu a teplotou vzduchu predohriateho rekuperáciou. V montovanom dome tak môžete ušetriť až 25 % z nákladov 📉 potrebných na vykurovanie.

Pozitíva aj v letnom obdobíriadené vetranie a rekuperácia tepla vám môže pomôcť zvládať aj horúce letné dni 🌞. Vďaka tzv. bajpasovej klapke totiž môžete na ochladzovanie prehriateho interiéru využiť chladnejší nočný vzduch. Klapka zabezpečí obídenie rekuperátora a neohriaty, ale prefiltrovaný vzduch privedie priamo do miestnosti. Pomôcť vám však môže aj počas dňa. Vtedy sa vzduch vo výmenníku tepla rekuperátora ochladzuje za pomoci chladnejšieho vzduchu z interiéru a privádza ho do miestností montovaného domu.

Minimálna hlučnosť – nemusíte sa obávať, že by vás pri práci alebo odpočinku systém regulácie vzduchu nejako rušil 🔈. Na pohon privádzaného alebo vyvádzaného vzduchu sú použité ventilátory s nízkym energetickým príkonom, ktoré zabezpečia nielen požadovanú primeranú výmenu vzduchu ale aj nízku hlučnosť. Vďaka zatvoreným oknám vás navyše nebude obťažovať ani prípadný okolitý ruch.

Investícia do budúcnostisystém riadeného vetrania s rekuperáciou tepla síce vyžaduje vyššiu vstupnú investíciu 💷 , ale výhody ktoré ponúka vypovedajú jednoznačne v prospech jeho zriadenia.

Čo Vám tak prinesie rekuperácia ?

  • vetranie bez tepelných strát

  • neustále čerstvý vzduch s dostatkom kyslíka

  • nižšie náklady na kúrenie a chladenie

  • vyšší komfort v domácnosti

  • život bez plesní a škodlivých častíc

Celkovú pohodu bývania však neovplyvňuje len vetranie, ale i kúrenie. Klasické podlahové vykurovanie nie je už dnes finančne veľmi náročné a je tiež zárukou komfortu a hospodárnosti ✅. Priestory sa ohrievajú rovnomerne sálavým teplom podlahy a človek pociťuje teplotu priestoru, redukovanú o 2 °C ako pohodovú. Z hygienického pohľadu je toto kúrenie vhodné, nakoľko tu nevznikajú vírivé prúdy nečistôt. 

 

Pridať komentár