Rekuperácia

Od 1.januára 2016 sa sprísnili nároky na výstavbu novostavieb. Nové objekty sa majú realizovať tak, aby lepšie hospodárili s teplom. Stavať by sme mali ultranízkoenergetické domy (horná hranica energetickej triedy A,) čo znamená, že musia mať približne dvakrát lepšiu energetickú hospodárnosť ako doteraz.  Je za tým snaha šetriť naše životné prostredie.

Nový predpis teda určuje, že domy, ktoré dostanú stavebné povolenie tento rok, musia mať na energetickom certifikáte triedu A1.

Preto sme sa rozhodli našim zákazníkom, ktorí o to budú mať záujem, ponúkať REKUPERÁCIU. Počiatočná investícia je síce pomerne vysoká, no dom s rekuperáciou bude mať omnoho vyššiu kvalitu vnútorného prostredia.

Čo vlastne je vetranie s rekuperáciou tepla?

Systém vetrania s rekuperáciou tepla slúži na zaistenie optimálnej výmeny vzduchu v objekte a zároveň minimalizáciu tepelných strát pri vetraní. Tepelné straty vetraním v bežných rodinných domoch, kde je vetranie zaistené systémom mikroventilácie alebo okenných štrbín, tvorí až 40 % celkovej straty objektu.

Na čo slúži vetranie s rekuperáciou tepla?

Moderné nízkoenergetické a pasívne rodinné domy sa preto už prakticky bez systému núteného vetrania s rekuperáciou tepla nezaobíjdu. Stále väčšie nároky na tesnosť obvodového plášťa budovy i ostatných konštrukčných prvkov vedú k faktu, že v objekte nie je zaistená dostatočná výmena vzduchu a hrozia problémy s vlhkosťou, so vznikom plesní a s množením mikroorganizmov ako sú napr. roztoče, čo mnohokrát môže viesť i ku zdravotným problémom obyvateľov domu.

Tieto problémy po inštalácii ventilačného systému odpadajú. Objekt je vetraný automaticky, i v čase keď nie je obývaný, v tento čas s nižšou intenzitou výmeny vzduchu.

Rekuperačný výmenník je dnes neoddeliteľnou súčasťou moderných vetracích systémov. Slúži na odovzdávanie tepla medzi odvádzaným znehodnoteným a privádzaným čerstvým vzduchom do objektu.

Je potrebné si však uvedomiť, že sa nejedná o vykurovanie, ale iba o zaistenie nutnej výmeny vzduchu. Vetracie systémy pre rodinné domy nevyžadujú detailný projekt ani žiadny zložitý výpočet.

Parametre a špecifikácia:

  • Veľmi nízka hlučnosť
  • Široká možnosť naprogramovania
  • Účinnosť až 92 %
  • Vyberateľné umývateľné filtre
  • Max. výkon 270 m3/hod

 

Sentinel Kinetic B – najčastejšie navrhovaná jednotka do rodinných domov. Jej maximálny vetrací výkon je 270 m3/hod. Toto množstvo je dostačujúce pre jednogeneračný objekt s obytnou plochou do 200 m2. Jednotka má v sebe integrovaný bypass pre letné obdobie. Bypass slúži na obtok vzduchu mimo výmenník v letnom období, kedy počas dňa došlo k prehriatiu objektu a je treba ho počas noci vychladiť priamo vonkajším vzduchom čo najchladnejším, privádzaným teda mimo výmenník. Ovládanie jednotky je veľmi jednoduché. Je možné naprogramovať rôznu intenzitu vetrania pre rôzny denný čas.  Jednotku je možné inštalovať na stenu v technickej miestnosti alebo na podlahu v pôjdnom priestore. Súčásťou jednotky je hrdlo na odvod kondenzátu, ktoré je potrebné pri inštalácii zaústiť do systému vnútornej kanalizácie. K jednotke je možné dokúpiť druhý ovládací panel, prepojený s jednotkou káblom, pre prípad, že by jednotka bola na veľmi ťažko prístupnom mieste. Jednotka obsahuje vzduchové filtre triedy filtrácie G3 (jemný prach). Filtre v jednotke sú veľmi jednoducho vymeniteľné. Ovládací panel umožňuje napojenie externých riadiacich prvkov ako napríklad snímač vlhkosti, snímač CO2 alebo je možné zvýšiť výkon jednotky rozsvietením svetla napr. na WC.

Vzhľadom k vysokej účinnosti jednotky by mohlo v extrémnych obdobiach dôjsť k namŕzaniu výmenníka. Preto je jednotka vybavená automatickou funkciou odmrazovania. V prípade, že sa odvádzaný vzduch ochladí až pod bod mrazu, znižuje sa postupne prietok nasávaného vzduchu za súčasného zvyšovania prietoku odťahovaného vnútorného vzduchu. To prebieha do doby než sa výmenník ohreje, potom sa obe prietoky opäť vyrovnajú. Tento princíp sa neustále opakuje do doby, než stúpne vonkajšia teplota nad bod mrazu. Pri odmrazovaní vzniká nepatrný podtlak na krátku dobu. Nerovnomernej prevádzke pri odmrazovaní je možné zamedziť inštaláciou predohrevu na prívod čerstvého vzduchu do objektu.

Veľkou výhodou tejto jednotky je malá priestorová náročnosť a veľmi nízka hlučnosť.

Komfovent Domekt R200 V – na výber ponúkame aj rekuperačnú jednotku Komfovent Domekt R200 V. Táto rekuperačná jednotka patrí k základnému modelu jednotiek s rotačným výmenníkom. Jej výhodou je, že vďaka kompaktnému tvaru je špeciálne navrhnutá pre objekty bez technickej miestnosti, kde sa umiestňuje priamo ako súčasť kuchýň, špájz, alebo predsiení.