Skladby stien

SKLADBA OBVODOVEJ STENY:

 • silikónová omietka 1,5 mm ryhovaná alebo škrabaná
 • penetračný náter
 • lepidlo + sieťka + lepidlo
 • zateplenie EPS 70 200 mm
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • hranol KVH 60 x 140 mm s medzistojkovou vodorovnou výstužou
 • tvrdená lisovaná vlna 140 mm
 • parozábranná fólia Siga Majrex a páska Siga Sicrall
 • konštrukcia z dreveného roštu s odvetrávacou medzerou (pri izolácii z minerálnej vlny sa dá medzi roštom zaizolovať minerálnou vlnou 60 mm za príplatok)
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • akustický protipožiarny sadrokartón
 • maľovka biela

Obvodová stena s tvrdenou lisovanou vlnou 140 mm

Obvodová stena s tvrdenou lisovanou vlnou 140 mm a minerálnou vlnou 60 mm v rošte

SKLADBA PRIEČKOVEJ STENY:

 • maľovka biela
 • akustický protipožiarny sadrokartón
 • OSB 3 doska 12 mm PD
 • hranol KVH 60 x 100 mm (60 x 140 mm) s medzistojkovou vodorovnou výstužou
 • izolácia z akustickej tvrdenej lisovanej vlny 100 mm (140 mm)
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • akustický protipožiarny sadrokartón
 • maľovka biela

SKLADBA PODLAHY:

 • základová doska
 • asfaltový penetračný náter
 • hydroizolácia
 • zateplenie podlahy EPS 100 2 x 60 mm
 • podlahové infravykurovanie Caleo
 • betónový poter 50 mm
 • plávajúca podlaha + podložka 3 v 1 (keramická dlažba + flexibilné lepidlo)

SKLADBA STROPU:

 • maľovka biela
 • akustický protipožiarny sadrokartón
 • konštrukcia z CD a UD profilov
 • izolácia z minerálnej vlny 400 mm (alebo striekaná izolácia v hrúbke 250 mm)
 • stropný trám z lepených BSH hranolov

Strop s minerálnou vlnou 400 mm

Strop so striekanou izoláciou 250 mm