21. novembra 2016

Význam trojskla v montovanom dome

Požiadavky na kvalitu a izoláčné vlastnosti v nízkoenergetických stavbách rastú. Podobne je to aj pri oknách, kde sa kladú vysoké nároky na izolačné vlastnosti. Trojskla túto požiadavku spĺňajú, ak sú súčasťou kvalitného okna ako celku. Čím sú trojskla tak významné a aké sú špecifiká kvalitných okien pre montovanú nízkoenergetickú stavbu?

Nekvalitné zasklenie v minulosti značne prispievalo k zníženiu komfortu života, pretože dochádzalo k neúmernému prehrievaniu interiérov v letnom období a veľkým únikom tepla v období zimnom. Vďaka neustálemu vývoju dnešné okná disponujú vylepšenými fyzikálnymi, mechanickými  a izolačnými vlastnosťami. Za posledných desať rokov sa v tomto smere ich výkonnosť zvýšila dokonca 6x. Zásadne tak dokážu prispieť k zníženiu energetickej náročnosti stavby, a tým aj nákladov na jej vykurovanie.

Význam trojskiel pre montovaný dom

Izolačné vlastnosti okien do veľkej miery závisia od počtu počtom skiel, ktoré sú ich výplňou. Donedávna boli bežné používané okná s dvojsklom. Súčasným energetickým nárokom už okná s dvojsklom nevyhovujú a na výslnie sa  dostávajú okná s trojitou sklenenou výplňou. Oproti štandardne používanému dvojsklu dokáže trojsklo znížiť tepelné straty až o 30%. Práve preto už nemá miesto len v pasívnych a nízkoenergetických domoch, ale stále častejšie sa objavuje aj pri bežných stavbách.

Najdôležitejšími vlastnosťami trojskla sú predovšetkým akustický komfort, bezpečnosť či vysoká tepelná izolácia.

Akustický komfort

Z hľadiska zvukovej izolácie existuje 6 izolačných tried, pričom platí, že čím menšia vážená nepriezvučnosť tým lepšie. Vzhľadom k aktuálnym environmentálnym požiadavkám by mala zvuková izolácia skiel spadať minimálne do 2. triedy.

Triedy zvukovej izolácie skiel:

Trieda zvukové izolácie0123456
Vážená nepriezvučnosť Rw [Db]≤ 2425 – 2930 – 3435 – 3940 – 4445 – 49≥ 50

Bezpečnosť

Trojsklo sa do krídla vlepuje, preto je výsledné okno odľahčené a zároveň dochádza aj k zvýšeniu bezpečnosti. Upevnenie po celom obvode zaisťuje, že sa sklo z krídla nedá uvoľniť ani vtedy, ak by došlo k vypáčeniu zasklievacej lišty. Čo sa týka bezpečnosti skiel z pohľadu ich poškodenia pri páde skúšobného telesa, vyberáme najčastejšie zo skiel s nasledujúcim označením: 1B1, 2B2, 1C2 alebo 1C3, kedy číslice udávajú výšku pádu, pri ktorej sklo buď bolo alebo nebolo porušené, písmeno potom udáva charakter lomu .

Triedy bezpečnosti skiel podľa európskej normy STN EN 12600:

Trieda bezpečnostiSkúška pádom skúšobného telesa
1Požiadavky splnené pri výške 190 mm
2Požiadavky splnené pri výške 190 mm a 450 mm
3Požiadavky splnené pri výške 190 mm, 450 mm a 1200 mm
Trieda bezpečnostiSkúška pádom skúšobného telesa
AVznik početných prasklín s ostrými hranami, niektoré môžu byť veľké
BVznik početných prasklín, ale úlomky držia pohromade a neoddeľujú sa (skla vrstvená)
CMateriál sa rozpadne na malé úlomky, ktoré neohrozia zdravie (skla tvrdené)

Tepelno-izolačné vlastnosti

Čo sa týka schopnosti okná neprepúšťať teplo, je viac než jasné, že trojsklo bude mať túto schopnosť vždy lepšiu ako dvojsklo. Do veľkej miery však záleží na odolnosti rámu, v ktorom je trojsklo osadené. Rám spoločne s trojsklom tvoria celok – okno, aby spĺňalo požiadavky na energetickú hospodárnosť, by malo dosahovať nasledujúce hodnoty: 1,7 W / m2.K, čo je legislatívne požadovaná hodnota. Odporúčaná hodnota je 1,2 W / m2.K a u pasívnych domov dokonca 0,7 W / m2.K. Z toho vyplýva, že čím menšia prestupná hodnota, tým väčšia ochrana pred únikom tepla z domu.

Ďaľšie kladné vlastnosti trojskiel

Pri oknách je dôležité sledovať parametre ktoré informujú o schopnosti okna pohlcovať slnečné žiarenie a optimálnu tesnosť všetkých okenných súčastí. Čo sa týka tesnosti, tá musí byť čo najvyššia, lebo v ultranízkoenergetických a pasívnych domoch zaisťuje výmenu vzduchu rekuperácia. Nie je teda potrebné si lámať  hlavu s vetraním zabraňujúcim vzniku kondenzácii pár a plesní. Od toho je tu práve riadená regulácia vzduchu vo vnútri domu. A nakoniec nesmieme zabúdať na správne osadenie a montáž okien do stien domu. Zlú montážou totiž môžu prísť všetka pozitíva kvalitných okien nazmar.

Kvalitný rám trojskla

To, že rám je neoddeliteľnou súčasťou okna sme si už povedali. Čo sa týka presklenia, trojsklo víťazí. Do akého rámu je však najideálnejšie výplň osadiť? Najpopulárnejšími variantmi je rám plastový a drevený. Pozrime sa na ich plusy a mínusy.

Plastové oknoDrevené okno
+ výhody
Nižšia cenaHodnotnejší vzhľad
Minimálna údržbaPri správnej údržbe dlhá životnosť
Odolnosť voči nešetrnému zaobchádzaniuPrírodný materiál- menšie ekologická záťaž
–  nevýhody
Nevhodné pre historické objektyVyššia cena
Ekologická záťažNutná pravidelná údržba po umývaní

Ideálne okná s trojsklom pre montovaný dom

Naša stavebná spoločnosť Mirano s.r.o. využíva pre svoje montované rodinné domy okná s trojsklami PASIV HL od výrobcu Slovaktual s.r.o., ktoré sú certifikované a vhodné pre použitie v nízkoenergetických a pasívnych domoch. Majú unikátnu konštrukciu so stavebnou hĺbkou plných 85 mm a sú vyrábané aj vo veľkých formátoch. V konečnom dôsledku tak umožňujú úsporu v tepelnej izolácii vďaka šest-komorovému profilu až o 40% oproti bežným päťkomorovým profilom. K tomu prispieva aj stredové dorazové tesnenie, ktoré súčasne zvyšuje aj vodotesnosť a obmedzuje nežiaduce javy spočívajúce v primŕzaní vnútorného dorazového tesnenia alebo potenie rámov, prípadne korózii kovania. Ich tepelno-izolačné vlastnosti dosahujú hodnoty Uw = 0,7 W (M2K), čo sme schopní doložiť aj príslušnými certifikátmi a vyhláseniami. Okná PASIV HL sú komfortné, úsporné, bezpečné a chráni životné prostredie. Spoločnosť Mirano s.r.o. zaručuje kvalitné osadenie a montáž týchto vysoko akostných a energeticky úsporných okien s trojsklami.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov