4. septembra 2019

Novinka! Vzduchotesný dom vďaka Blower door testu

Vedeli ste o tom, že ešte v počiatočnom štádiu výstavby  je možné odhaliť nežiaduce prenikanie vzduchu????? To sa dá potom spoľahlivo odstrániť a zaručiť tak zákazníkovi vyššiu kvalitu celej stavby ✅. Dá sa to urobiť prostredníctvom Blower door testu, ktorý nedávno začala realizovať aj spoločnosť Mirano, ktorá myslí aj na budúcnosť svojich stavieb.

Tento test sa pri drevostavbách najprv využíval na zistenie vzduchotesnosti na interiérovej strane obvodovej konštrukcie, nakoľko tepelná izolácia, ktorá je nainštalovaná za ňou nemôže byť prevlhčovaná vodnými parami smerom z interiéru. Prevlhnutím tepelnej izolácie sa totiž znižuje jej tepelný odpor, preto sa zo strany interiéru inštaluje parozábrana. Ak je táto niekde prerezaná či roztrhnutá, vniká cez túto netesnosť do tepelnej izolácie teplý vlhký vzduch, ktorý tam následne kondenzuje. Vo vykurovacom období je totiž v interiéri vyššia teplota a vlhkosť ako vonku, čo vytvára tlak vodných pár v smere zvnútra do exteriéru. Zhoršuje ❌ sa tým kvalita celej stavby a časom môže dôjsť i k vážnemu poškodeniu konštrukcie.

Test zistí stratu tepla

Podstata Blower door testu spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu, teda koľkokrát za hodinu ⏳ sa vymení vzduch v celom objeme budovy pri danom tlakovom rozdiele. Pri teste sa vlastne nepriamo zistí, či stavba spĺňa podmienky na prípustnú „stratovosť“ tepelnej energie cez obálku budovy. Zároveň pri tomto testovaní odborníci vyhľadávajú miesta a rozsah netesností v plášti budovy, ktoré spôsobujú zbytočné úniky tepla. Alebo v lete ????, naopak, prenikanie tepla do domu, čo sa premietne vo zvýšených nákladoch na klimatizáciu.

Takýto test spoločnosť Mirano vykonáva vo fáze ukončenej hrubej stavby, kedy  sa zistené netesnosti dajú ešte dostatočne utesniť. 

Na vyhľadávanie prievzdušných miest sa používa termokamera ????, anemometer, dymostroj, dymové tyčinky a iné pomôcky. Najkritickejšie miesta vznikajú pri komíne, pri napojení okien a dverí na stenu, predovšetkým pri posuvných oknách, ktoré sú  utesňované  štetinkami. Kritické miesta sú tiež v okolí spojov obvodových stien na základovú dosku, prestupoch cez parozábranu (voda????, kanalizácia, elektrika????) a pri spojoch parozábrany.

Mať vzduchotesný dom ???? je vo vašom záujme. Zabráni sa tak pocitu prievanu, keďže cez netesnosti neprúdi vzduch. Spotreba energie klesne, hluk ???? v interiéri sa zníži, rekuperácia bude funkčnejšia a v dome budete mať o poznanie čistejší vzduch, keďže vám dnu nebudú vnikať žiadne nečistoty.

Zatiaľ nie je metóda Blower door testu v stavebnom procese povinná, no ideálne by bolo, keby touto diagnostikou prešla každá nová stavba.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov