28. júna 2024

Čo je stavebný pozemok? Odpoveď nemusí byť jednoduchá

Stavebný pozemok. Kľúčový prvok pri akejkoľvek stavbe. Bez neho nie je možné legálne postaviť žiaden dom. My si dnes preto povieme, čo tento pojem znamená, ako sa na neho pozerá zákon a kedy je stavebný pozemok skutočne stavebný.

Začnime však pekne po poriadku a pozrime sa na definíciu.

Čo je stavebný pozemok?

Toto vás možno zarazí. Ale kataster nepozná pojem stavebný pozemok. Pokiaľ si teda cez kataster portál pozriete nejaký pozemok, neviete určiť či je alebo nie je stavebný. Ako teda definovať tento termín? Odpoveď musíme hľadať v stavebnom zákone. Ten už stavebný pozemok pozná.

Podľa zákona č. 50/1976 Z. z (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon), konkrétne § 43h je stavebný pozemok definovaný ako: 

  • časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou
  • nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu alebo ak je v zastavanom území.

Inak povedané ide o akýkoľvek pozemok, s ktorým územný plán rozvoja obce počíta, že môže byť v budúcnosti zastavaný. Poprípade ide o parcelu, na ktorej už stojí stavba. Takýto pozemok je zvyčajne na katastri evidovaný ako zastavaná plocha a nádvoria.

Prečo je stavebný pozemok dôležitý?

Odpoveď je jednoduchá. Pokiaľ by ste chceli stavať na inom než stavebnom pozemku, nezískate stavebné povolenie. Ak by ste sa predsa len rozhodli postaviť dom bez stavebného povolenia, pôjde o čiernu stavbu. Ruka v ruke s tým ide riziko, že vám ju štát prikáže zbúrať.

Ako zistiť či je daná parcela “stavebný pozemok”?

Pokiaľ plánujete kúpiť pozemok, na ktorom chcete v budúcnosti stavať, je dobré si ho najskôr preveriť. Na to existuje viacero ciest. 

V prvom rade však záleží na tom, aký resp. od koho kupujete pozemok. Ak ide o predaj pozemku developerom, na 99% je pripravený na výstavbu rodinného domu. Rovnako tak je to aj v prípade, že chcete kúpiť starý dom, zbúrať ho a na jeho mieste postaviť nový. S veľkou pravdepodobnosťou parcela pod ním bude evidovaná, ako zastavaná plocha a nádvorie. Tento fakt si viete relatívne rýchlo overiť cez kataster

Zistiť či je daná parcela pripravená na stavbu domu môžete aj priamo cez predávajúceho. Pýtať by ste sa mali na územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Pokiaľ ho daný pozemok má, nemusíte sa báť, že budete mať v tomto bode problémy. 

Posledná a najkomplikovanejšia cesta je priamo cez príslušný stavebný úrad. Tam sa totiž dozviete či je v územnom pláne obce určená daná parcela na výstavbu. 

Na čo si dať pozor?

Pri hľadaní aj kúpe stavebného pozemku si treba dať pozor na viacero vecí. Jednou z nich je fakt, že nie všetko, čo sa predáva ako možná stavebná parcela sa ňou skutočne môže stať. Na internete totiž nájdete množstvo ponúk záhrad, viníc, ovocných sadov. Ich cena býva premrštená. Predávajúci totiž počíta s tým, že nový majiteľ “preklopí” danú plochu na stavebné pozemky. Je tu však veľké ale.

Jednak to musí dovoľovať spomínaný územný plán rozvoja obce. Sú miesta, kde to daná obec jednoducho nedovolí, nakoľko si tam chce zachovať napríklad zelené plochy. Druhý problém môže predstavovať vyňatie z pôdneho fondu. Ide o pomerne časovo aj finančne náročný proces. Výsledkom je premena napríklad ornej pôdy na zastavanú plochu a nádvorie. 

Preto, ak budete kupovať stavebný pozemok (a tlačí vás čas), investujte radšej do takej parcely, ktorá už spĺňa náležitosti stavebného pozemku.

Cena stavebných pozemkov

Cena stavebných pozemkov je veľmi rôznorodá a odvíja sa najmä od lokality. Ne realitných portáloch sa dajú nájsť pozemky od cca. 20 €/m² v menej vyhľadávaných lokalitách až po cca. 1 000 €/m² v lukratívnych lokalitách v centre alebo okolí Bratislavy.

Ceny pozemkov posledné roky výrazne stúpali, hlavne kvôli lacným hypotékam a nízkej ponuke. V poslednej dobe už nedochádza k takému výraznému nárastu ale ani k poklesu ceny a jedná sa skôr o cenovú stagnáciu.

Na cenu pozemkov má okrem lokality veľký vplyv aj plánovaná výstavba investičných projektov, ako sú automobilky, aquaparky a pod. Čím zaujímavejší projekt sa v okolí pozemkov postaví, tým vyššiu cenu za pomezok môžete očakávať.

Tip na záver

Zvažujete kúpu stavebného pozemku? Tak potom myslite aj na krok číslo dva a tým je výstavba rodinného domu. Inšpirujte sa v našom katalógu projektov, kde nájdete vyše 60 rôznych rodinných domov. Zároveň vám ponúkame naše služby. Staviame rodinné domy na Slovensku aj v Čechách a s našimi službami sú spokojní tisíce zákazníkov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov