23. septembra 2015

KVH hranoly a montovaný dom

Pri výbere montovaného domu sa často budúci majiteľ stretáva s množstvom výrazov, ktoré nepozná – najmä ak sa nepohybuje v stavebnej oblasti aspoň na amatérsko-záujmovej úrovni. Ak ste sa teda rozhodli (alebo sa stále rozhodujete) pre montovaný dom a radi by ste sa oboznámili s tým, čo sa skrýva za označením KVH konštrukcie, nasledujúci text je určený práve pre vás.

Montované domy sú na celosvetovom trhu už niekoľko desaťročí – nepatria teda medzi žiadnu novinku alebo módny výstrelok v oblasti stavebníctva. V niektorých krajinách sú bežným a hojne využívaným typom výstavby – najmä rodinných domov. Predurčuje ich k tomu najmä cenová výhodnosť a rýchlosť stavby. V našich zemepisných šírkach sa však ešte stále často stretávame s pochybnosťami – hlavne v názoroch na pevnosť, odolnosť a stabilitu konštrukcie a materiálového riešenia klasických montovaných domov. Ak sa zaujímate o túto problematiku, zrejme ste sa už dozvedeli o veľmi rozšírenom stavebnom prvku, ktorý sa bežne nazýva KVH hranol. Tieto hranoly slúžia zvyčajne na konštrukciu obvodových stien, priečok a krovov vo veľmi veľkom objeme montovaných domov, aké v súčasnosti nájdeme na trhu. Poďme si ich bližšie predstaviť a ozrejmiť, prečo práve tento typ konštrukčného materiálu je taký obľúbený a vyhľadávaný medzi projektantmi (ale aj užívateľmi) montovaných domov v celosvetovom meradle.

Čo rozumieme pod označením KVH hranoly?

KVH hranoly sú skratkou z nemeckého originálneho pomenovania “Konstruktionsvollholz”. Tento nemecký jazykolam môžme nájsť aj v anglickom ekvivalente “Solid Structural Timber” (SST), avšak vzhľadom na jeho častý dovoz priamo z krajiny jeho pôvodu – Nemecka – sa u nás udomácnila skratka z originálneho nemeckého označenia. Preložiť ho môžme ako “masívne konštrukčné drevo”, alebo aj “masívne konštrukčné drevené hranoly”. V našich podmienkach sa používajú (dovážané i vyrobené na Slovensku) najčastejšie KVH hranoly zo smrekového, borovicového či jedľového dreva. Drevná hmota je technicky vysušená a opracovaná podľa noriem do rozmerov a kvalitatívnych požiadaviek tak, aby spĺňala najvyššie stavebné nároky. KVH hranoly sa pripravujú polením, čiže cez srdce –jadrovú fošňu- guľatiny (a) alebo podľa želania môže byť srdce odstránené (b).

prierez-kvh-hranola

Štandardne sa jednotlivé kusy opracovanej guľatiny spájajú zubovým spojom, vďaka čomu môžu mať neobmedzenú dĺžku. Kvôli prepravným dôvodom sa spravidla pripravujú v dĺžke 13m (avšak je možné objednať aj dlhšie). Čo sa týka šírky, hranoly sú zvyčajne vyrábané do šírky prierezu 140/260 mm – v záujme zachovania ich popredných stavebných vlastností, medzi ktoré radíme najmä tvarovú stabilitu (nekrútia sa, nepraskajú), odolnosť, pevnosť, nosnosť a v neposlednom rade aj estetickosť (pri použití na odhalené súčasti stavby).

Aké sú výhody KVH hranolov?

Vďaka tomu, že hranoly sa sušia (na max. prípustnú hranicu vlhkosti 18%, resp 15% +- 3 %) a zároveň ošetrujú vysokou teplotou, sú prirodzene zbavené škodlivých zárodkov plesní, baktérií, drevokazcov či akéhokoľvek hmyzu. Nie je teda potrebné ich dodatočne ošetrovať pred výstavbou rôznymi chemickými prostriedkami. Spôsob ich spracovania (typ rezu guľatiny a tlakové spájanie pomocou zubového spoja) ich predurčuje na popredné miesta čo sa týka pevnosti konštrukčného materiálu – disponujú podľa európskych noriem triedou pevnosti C24 (pevnosť v ohybe 24 MPa). Zároveň je spôsob ich spracovania (ktorý je navrhnutý tak, aby minimalizoval odpad) a ťažba dreva z kontrolovaných európskych lesov zárukou ich ekologickosti. Čo sa týka estetiky, delia sa do dvoch tried: KVH – Si a KVH – Nsi. Prvá trieda je vhodná na použitie pre odokryté konštrukcie (priznané stropné trámy, altánky, drevené obstavby a podobne), druhá trieda pre skryté konštrukcie (obložené obvodové steny, obložené krovy, priečky a podobne). Rozdiel v triedach je najmä vo výzore, prvá trieda je náročnejšia a prísnejšie kontrolovaná práve pre jej určenie do viditeľných súčastí stavieb.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov