30. októbra 2015

Prečo je potrebná kvalitná izolácia a čo sú to tepelné mosty?

Prečo je potrebná kvalitná izolácia a čo sú to tepelné mosty?

 Pri výbere akejkoľvek stavby je potrebné dbať na to, aby realizačná firma vedela dôkladne a kvalitne zabezpečiť všetky jej atribúty. Jedným z najdôležitejších aspektov z hľadiska komfortu bývania, zdravia a financií je izolácia. Čo je to vlastne izolácia, prečo je nevyhnutné dbať na kvalitu materiálov aj inštalácie a na ktoré problematické oblasti si dať pozor? Izolácia je v súčasnosti jednou z nevyhnutných zložiek obvodového plášťa každej obývanej alebo využívanej budovy. Izolácia plní viaceré funkcie – najmä tepelnú a akustickú. V tomto texte sa zameriame na tepelnoizolačnú funkciu.

 Čo je tepelná izolácia?

 Tepelná izolácia je materiálová vrstva, ktorá zabezpečuje vhodnú klímu v rámci vnútorného objemu stavby. Nielen v zime, ale aj v lete. V ideálnom prípade tepelná izolácia v zime kumuluje teplo vnútri priestoru a v čo najvyššej možnej miere bráni jeho úniku do exteriéru a v lete naopak bráni prílišnému prehrievaniu vnútorného prostredia a tým pádom zabezpečuje príjemnú teplotu interiéru, ktorá je spravidla v lete nižšia ako v exteriéri. Rozhodujúcim faktorom v účinnom hospodárení s energiou a teda aj v účinnosti tepelnej izolácie, je vzduchotesnosť obvodového plášťa. Tá sa zabezpečuje viacerými spôsobmi – jednak správnou konštrukciou a stavbou stien, odstránením tepelných mostov (o ktorých si povieme o pár riadkov nižšie) a inštaláciou vhodnej vnútornej aj vonkajšej, takisto stropnej, prípadne strešnej a podlahovej izolácie. Stavby spravidla majú jednovrstvové, dvojvrstvové alebo trojvrstvové konštrukcie stien. V prvom prípade hovoríme o monolitickej stene, ktorú tvorí napríklad pórobetón alebo keramické tehly. Táto stena neobsahuje dodatočné izolácie a preto materiál, z ktorého je postavená musí mať určitú hrúbku aj izolačné vlastnosti. O čosi lepším prípadom je dvojvrstvová stena, ktorá je tvorená stavebným materiálom plus vonkajšou tepelnoizolačnou vrstvou (najčastejšie ju tvorí polystyrén – EPS alebo minerálna vlna). Trojvrstvová konštrukcia je ideálnym prípadom, v rámci ktorého je stena zaizolovaná aj zvonku aj zvnútra. OSB dosky, ktoré sú častým obkladom stien, sú výborné z hľadiska ich spájania v systéme "pero a drážka", pretože ich spoje sú prirodzene bez tepelných mostov.

Aké druhy tepelných izolácií sú v súčasnosti najpoužívanejšie?

 Na trhu existuje v súčasnosti veľké množstvo izolačných materiálov, ktoré sa predbiehajú v prínosoch a špecifických vlastnostiach. V zásade sa tepelné izolácie delia na penové materiály, minerálne vláknité materiály a prírodné rastlinné materiály. Medzi penové zaraďujeme napríklad penový polystyrén, extrudovaný polystyrén, penové sklo či penový polyuretán (PUR). Najznámejším minerálnym vláknitým materiálom je tvrdená minerálna vlna. Medzi prírodné materiály radíme napríklad ovčiu vlnu, konope, ľan, celulózu, riasy či slamu.

Čo sú tepelné mosty a kde vznikajú? 

Dalo by sa povedať, že tepelné mosty sú najväčším "škodcom", pokiaľ ide o efektívnosť tepelnej izolácie. Pod pojmom tepelné mosty rozumieme kritické miesta, prostredníctvom ktorých je narušená vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy. Tieto miesta sa spravidla vyznačujú výrazne nižšou tepelnoizolačnou schopnosťou a vďaka nim vznikajú rôzne nepríjemnosti ako napríklad zrážanie vlhkosti v interiéri, vznik plesní, vlhnutie stien, podfukovanie priestoru, únik tepla, rôzne tepelné úrovne v rôznych častiach priestoru, vírenie vzduchu a iné. Tepelné mosty ohrozujú nielen vnútornú klímu priestoru z hľadiska teploty, ale môžu ohroziť aj naše zdravie a najmä našu peňaženku (keďže únikom tepla strácame niekedy skutočne veľké objemy financií).

Ako odhalíme tepelný most? 

Tepelné mosty nachádzame spravidla tam, kde sú v rámci konšturkcie a stavby nejaké spoje. Nájdeme ich okolo napojenia stavby na základovú dosku, pri napojení strechy, okien, balkónov či dverí. Na rizikové miesta prípadných tepelných mostov by mal myslieť projektant už pri navrhovaní a samotnej realizácii budovy, ktorá by mala byť realizovaná tak, aby sa minimalizovala prítomnosť a riziká tepelných mostov. Dôležitá je precízna práca a výber správnych izolačných materiálov a spojov. Tepelné mosty je možné spoľahlivo identifikovať aj pomocou termovízie budovy, ktorá sa uskutočňuje spravidla vo vykurovacej sezóne a pomocou termokamery odhalí drvivú väčšinu tepelných mostov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov