13. júna 2016

Montované domy a hypotéka

Montované domy dali nový rozmer nielen slovenskému stavebníctvu, ale aj financovaniu montovaných domov. Montované domy so svojou rýchlou a odlišnou výstavbou aj nízkou cenou prinútili finančné inštitúcie k renovácii nevyhovujúcich hypotekárnych produktov, a preto vziať si hypotéku na montovaný dom už dnes nie je ničím zložitým.

Hypotéka

Pred uzatvorením hypotéky je dôležité poznať základné pojmy, terminológiu a jej problematiku. Hypotéka odbornejšie hypotekárny úver je dlh alebo pohľadávka poskytnutá na investíciu do nehnuteľnosti alebo na jej výstavbu a je zabezpečená záložným právom k tejto, aj rozostavanej alebo inej nehnuteľnosti na území Slovenské republiky.

 • Z charakteru hypotéky plynie, že jej výška nesmie prekročiť cenu nehnuteľnosti, ktorá je použitá ako záloha.
 • Doba, na ktorú je poskytovaná by nemala prekračovať životnosť objektu, ktorý je hypotékou krytý.
 • Dlhšia doba splatnosti hypotekárneho úveru síce znižuje mesačné splátky, avšak zvyšuje celkové úroky.
 • Žiadateľ = budúci dlžník, ktorého príjmy sa posudzujú samostatne.
 • Spolužiadateľ = budúci dlžníci, ktoré sú spájané príbuzensky alebo majetkovo a ktorých príjmy sa posudzujú ako súčet oboch príjmov.
 • Čerpanie úveru môže byť jednorazové alebo postupné. Pre výstavbu domu je určené čerpanie postupné.
 • Úrok z čerpaného úveru sa platí z čerpanej časti. Úrok je stanovenie percenta z istiny, kedy sa istinou myslí doteraz nesplatená časť úveru.
 • Úverová kapacita klienta = rozdiel medzi celkovými príjmami a odpočtovou časťou na pokrytie základných životných potrieb. Každá banka má pre tento výpočet inú metodiku.
 • Počas splátkového obdobia môže klient písomne meniť splátkový kalendár vzhľadom k svojej aktuálnej finančnej situácii, prípadne splatiť úver jednorazovo . Po splatení úveru získa klient takzvanú kvitanciu , ako súhlas k vymazaniu záložného práva v katastri.

Druhy splácania hypotekárneho úveru

Splátka úveru je vždy tvorená úmorom a úrokom. Umorovanie je splátka samotného hypotekárneho úveru respektíve istiny, úrok sa zase uvádza v percentách a tvorí násobok istiny a úrokovej sadzby delený stom.

 • Progresívne splácanie – Jedná sa o taký druh splácania, kedy je splátka úveru na začiatku splátkového obdobia najvyššie a potom postupne klesá.
 • Konštantné splácanie – Jedná sa o taký druh splácania, kedy je splátka úveru na začiatku splátkového obdobia najnižšia a potom postupne rastie. Pri voľbe tohto druhu splácanie počítajte s vyššími úrokmi ako u progresívnej metóde splácania.
 • Anuitné splácanie – U anuitného splácania umorovanie neustále rastie a úrok naopak klesá, avšak splátky úveru sú rovnaké po celú dobu splátkového obdobia. Tento spôsob je vhodný pre domácnosti, pretože môžu počítať vo svojich rodinných rozpočtoch sa stále rovnakou sumou.

Doklady potrebné k uzavretiu hypotekárnej zmluvy

Každá banka má iné podmienky pre uzatvorenie hypotekárnej zmluvy a každá tiež vyžaduje k uzavretiu zmluvy iné dokumenty. Spravidla sa jedná o dokumenty uvedené nižšie.

 • Potvrdenie o príjmu
 • dokumenty k hodnote záložný nehnuteľnosti
 • zmluva o dielo  kúpna zmluva
 • stavebné povolenie
 • rozpočet

Ručenie

Priebeh uzatvárania hypotéky najviac ovplyvňuje ručenie, ktoré ste schopní zabezpečiť. Najideálnejším riešením je, ak vlastníte iné nehnuteľnosti alebo pozemky. Ak je totiž súčet ich finančných hodnôt cca 134% z požadovanej sumy, máte nárok na zapožičanie 100% ceny potrebnej na výstavbu montovaného domu.

Keď nie je čím ručiť

Hypotéku možno získať aj v prípade, že nevlastníte žiadne nehnuteľnosti. Dom, ktorý plánujete stavať je totiž tiež vaším budúcim majetkom. U montovaných domov však odpadla možnosť Hypotekárneho úveru na rozostavanú nehnuteľnosť, pretože na tento účel sa rozostavanú plochou myslela fáza výstavby do jedného metra od základov. Bungalov však prechádza stavebnými etapami: základová doska, základy, strecha, plášť. V zálohe však zostali iné formy hypotekárnych úverov a našťastie pre nás pribudli tiež možnosti úplne nové. Zo starších finančných produktov môžete siahnuť po doplnkových úveroch k hypotekárnym úverom alebo po predhypotekárnych úveroch. Tu však počítajte s vyššími úrokmi ako u klasickej hypotéky a s doložením nadštandardných dokumentov ako je bianko zmenka alebo ručenie treťou osobou.

Hypotéka určená pre drevostavby a montované domy

Najlepšie však urobíte, ak zvolíte hypotéku vytvorenú priamo pre potrebu drevostavieb a montovaných domov. Tu totiž nemusíte ručiť žiadnu nehnuteľnosťou a zároveň pred dokončením stavby domu môžete mať k dispozícii až 90 % zapožičanej čiastky. Tu odporúčame obrátiť sa na Slovenskú sporiteľňu, ktorá uviedla na trh Hypotekárny úver priamo šitý na mieru drevostavbám. Na alternatívnych riešeniach hypoték sa však môžete domáhať aj v bankách VÚB , Tatra banka , ČSOB , mBank, Sberbank, UniCreditBank alebo Ober bánk. Tieto banky síce zatiaľ nemajú špeciálny hypotekárny program pre montované domy, ale disponujú programom “pre mladých”, ktoré sú svojím charakterom omnoho viac vhodnejšie pre financovanie montovaného domu ako klasická hypotéka.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov