1. augusta 2016

7 dôležitých krokov pred stavbou montovaného domu

Proces od rozhodnutia až po začatie stavby domu sa často javí ako dlhá a kľukatá cesta s množstvom nástrah a neznámych . V podstate ide však o obyčajné vyriešenie siedmich na seba nadväzujúcich krokov.

1 Partner, pozemok a vízie

V súčasnosti sa oplatí voliť si partnera pre výstavbu ihneď po rozhodnutí zrealizovať myšlienku o vlastnom bývaní. Teda ešte dávno pred začatím vlastnej stavby domu. Dnešné stavebné firmy vám dokážu pomôcť  s výberom pozemku, voľbou rodinného domu, riešením pozemku  a tiež napríklad aj s dokumentáciou alebo stavebným konaním a predovšetkým potom so samotnou stavebnou realizáciou. Disponujú mnohoročnými skúsenosťami, a to čo je pre vás oriešok, pre nich len formalita. Prečo teda platiť partnera iba za výstavbu , keď je schopný za rovnakú či symbolickú cenu poskytnúť oveľa viac?

V prvopočiatkoch každej výstavby stojí vždy pozemok. Správny výber pozemku je veľmi dôležitý, lebo aj ten najideálnejší dom stráca na kráse a význame, ak stojí na veľmi frekventovanom mieste, v blízkosti skládky či elektrárne alebo na pôde s vysokou hladinou spodných vôd. Veľkú úlohu hrá tiež druh pozemku. Ak totiž nie je priamo určený na stavebné účely, vyžaduje si zdĺhavejšie a náročnejšie vyjednávanie s úradmi, čo stavbu domu nielen predlžuje, zároveň však tiež predražuje.

Zoskupenie predstáv o vonkajšom i vnútornom usporiadaní domu všetkých jeho budúcich obyvateľov je zásadou číslo jedna. Ak si vopred neujasníte a spoločne nezladíte priority a predstavy o dispozičnom riešení i funkčnosti domu, doba výstavby sa bude následne taktiež predlžovať a predovšetkým komplikovať.

2 Voľba rodinného montovaného domu

Ak máte riadne ujasnené vízie všetkých členov rodiny, môžete ich následne konzultovať s odborníkmi a následne vyberať ten pro vás najvhodnejší montovaný dom. Inšpiráciu môžete čerpať návštevou ukážkových alebo vzorových domov, stavebných výstav, zahraničia, štúdiom typových projektov alebo na internete.

3 Riešenie pozemku

Šikovným rozvrhnutím pozemku môžete veľa získať, zlým zase mnohé stratiť. Pozemok stojí nemalé peniaze  a preto by bola veľká škoda nevyužiť efektívne celý životný priestor, ktorý ponúka. Prípojky, cesty, nakladanie s odpadom, samotný dom, voľný priestor, prípadná garáž či altánok, stromy alebo studňa.  To všetko spolu musí dohromady fungovať aj dobre vyzerať.

4 Dokumentácia

Meranie objektu, zakresľovanie existujúceho stavu, vypracovanie situácie stavby a technické správy pre stavebné povolenie – ak nie ste projektant, toto všetko takmer vždy prenecháte odborníkom. Je vhodné si však vyberať takého partnera, ktorý bude otvorený vašim predstavám o dome a bude schopný a ochotný narysovať aj nevšedné priania tak, aby vznikla projektová dokumentácia korešpondujúca s tými najnáročnejšími požiadavkami. Je nutné si však uvedomiť, že požiadavky laikov bývajú niekedy bujné s praxou nezlučiteľné a ak vám realizátor stavby niektoré z nich vyvracia, u projektanta k tomu bude dochádzať dvakrát tak častejšie. Často sú to však rady odborné a rokmi preverené, preto sa oplatí na niektoré z nich naozaj dať a svojich snov, ktoré by v realite beztak nefungovali sa buď vzdať, alebo ich aspoň čiastočne prehodnotiť. Obojstranné kompromisy to je presne to, čo bude plnenie kroku “projektová dokumentácia” sprevádzať.

5 Financovanie

Tento krok je zase naopak jedným z tých, ktorý budete musieť často prekonať sami alebo s pomocou bánk či finančných inštitúcií. Dom je veľká investícia a tak je úplne normálne, že si určitú alebo celú čiastku budete zháňať u cudzích zdrojov. Montované domy sú špecifické pre svoj spôsob stavania a krátku dobu výstavby.  Preto je vhodné siahať po finančných produktoch k tomu účelu vytvorených, teda napríklad po hypotékach určených pre stavbu drevostavieb.

6 Stavebné konanie

Projektom príprava stavby nekončí, pretože je nutné zaistiť stavebné povolenie. Niekedy je dokonca potrebné riešiť ešte aj územné konanie. Rokovania s úradmi a dlhé čakacie lehoty na úradne vyjadrenie/rozhodnutia nie sú ničím príjemným a preto aj tento krok ľudia často prenechávajú skúsenejší osobe, najčastejšie potom tej istej, ktorá vypracovávala projektovú dokumentáciu stavby.

7 Stavba montovaného domu

Ak držíte v ruke súhlas o stavebnom povolení, nastal vysnívaný okamih, kedy je možné prvýkrát legálne rypnúť do hliny za účelom stavby domu. Vychutnajte si preto náležite daný moment, lebo na rad prichádza rozhodovanie nad spôsobom výstavby. Svojpomocne, za pomoci odbornej firmy alebo ich kombinácia? Všetko je možné a každá z možností má svoje výhody aj nevýhody. Ak sa rozhodnete pre výstavbu montovaného domu, ktoré sa vyznačujú najmä bleskovou niekoľko mesačnou výstavbou, tak sa dočkáte vytúženého výsledku – vlastného moderného domova plného súkromia a intimity – a to oveľa skôr ako pri stavbe domu murovaného.
Keď si zvolíte spoľahlivého a skúseného partnera už v počiatkoch prípravy stavby, je týchto sedem krokov, vedúcich k samotnej stavbe montovaného domu, naozaj jednoduchých.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov