14. júna 2017

Rekuperácia tepla v montovaných domoch

V dôsledku nedostatočnej výmeny vzduchu v interiéri montovaného domu môže prichádzať k stúpaniu vzdušnej vlhkosti. Tá ak je dlhodobejšia, spôsobuje nielen zdravotné problémy, ale môže vytvárať vhodné podmienky na tvorbu plesní. Navyše sa v nevetraných priestoroch človek necíti dostatočne komfortne a často býva malátny alebo nesústredený.

Bežné vetranie nie je vhodné

Vetranie prostredníctvom doširoka otvorených okien, tiež nie je práve najideálnejším spôsobom  riešenia výmeny vzduchu v montovaných domoch a by bolo kontraproduktívne. Montovaný dom totiž obvodovým plášťom bez netesností odstraňuje tepelné straty, ale bežným vetraním by v zimných obdobiach k tepelným stratám zároveň dochádzalo.

Riešenie ponúka systém vetrania a rekuperácia tepla

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla vám totiž zabezpečí nepretržité vetranie vášho montovaného domu bez toho, aby ste museli otvárať okná. Dosiahnete tak nielen zníženie tepelných strát, ale významne ovplyvníte kvalitu vzduchu vnútri vášho domu.

Ako to funguje v praxi?

Pri opise princípu riadeného vetrania s rekuperáciou tepla musíme začať pri otvore vo fasáde montovaného domu, cez ktorý sa do rekuperátora privádza prefiltrovaný, peľu a prachových častíc pozbavený čerstvý vzduch.

Súčasne sa do rekuperátora privádza rovnaký objem vydýchaného vzduchu z miestností, tu sa z neho odčerpe tepelná energia a vzduch je následne vyvedený mimo priestorov montovaného domu. Čerstvý vzduch obohatený v tepelnom výmenníku rekuperátora o tepelnú energiu vydýchaného vzduchu je následne privádzaný  prostredníctvom rozvodov do jednotlivých miestností domu.

Počas tohto procesu nedochádza k žiadnemu vzájomnému zmiešaniu privádzaného alebo odvádzaného vzduchu.

Výhody vetrania s rekuperáciou tepla:

Dýchate čistý vzduch

Vďaka kvalitnej a účinnej filtrácii vzduchu vám do priestorov montovaného domu nepreniknú prachové častice, ani alergény. Tento spôsob vetrania tak vyhovuje aj alergikom. Okrem toho sústavné vetranie upraveným vzduchom upravuje relatívnu vlhkosť vzduchu miestností montovaného domu na optimálne hodnoty, čím zabraňuje a predchádza tvorbe plesní.

Rekuperácia tepla šetrí vaše peniaze

Pri vetraní s rekuperáciou tepla totiž vykurovací systém počas zimného obdobia nemusí zohrievať privádzaný čerstvý vzduch s jeho vonkajšou teplotou.

Rekuperácia tepla uľahčí prácu vykurovaciemu systému, ktorý tak iba dohrieva teplotný rozdiel medzi nastavenou teplotou interiéru montovaného domu a teplotou vzduchu predohriateho rekuperáciou. V montovanom dome tak môžete ušetriť až 25 % z nákladov potrebných na vykurovanie.

Systém oceníte aj v lete

Riadené vetranie a rekuperácia tepla vám môže pomôcť zvládať aj horúce letné dni. Vďaka tzv. bajpasovej klapke totiž môžete na ochladzovanie prehriateho interiéru využiť chladnejší nočný vzduch. Klapka zabezpečí obídenie rekuperátora a neohriaty, ale prefiltrovaný vzduch privedie priamo do miestnosti.

Pomôcť vám však môže aj počas dňa. Vtedy sa vzduch vo výmenníku tepla rekuperátora ochladzuje za pomoci chladnejšieho vzduchu z interiéru a privádza ho do miestností montovaného domu.

Minimálna hlučnosť

Na pohon privádzaného alebo vyvádzaného vzduchu sú použité ventilátory s nízkym energetickým príkonom, ktoré zabezpečia nielen požadovanú primeranú výmenu vzduchu ale aj nízku hlučnosť.

Preto je prevádzka naozaj tichá a nemusíte sa obávať toho, že by vás pri práci alebo odpočinku rušila. Vďaka zatvoreným oknám vás navyše nebude obťažovať ani prípadný okolitý ruch.

Systém vyrieši dva problémy

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla ponúka najideálnejšie riešenie problému nedostatočnej výmeny vzduchu v montovaných domoch. Bežné vetranie pomocou dokorán otvorených okien predstavuje veľké tepelné straty, ktoré nemôžu ostať bez povšimnutia.

Systém riadeného vetrania s rekuperáciou tepla síce vyžaduje vyššiu vstupnú investíciu, ale výhody ktoré ponúka vypovedajú jednoznačne v prospech jeho zriadenia.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov