28. júna 2017

Typy tepelných izolácií v montovaných domoch (sprievodca)

O dôležitosti použitia najvhodnejších alebo ak  chcete najúčinnejších tepelných izolácií pri výstavbe montovaných domov, niet žiadnych pochybností. Ovplyvňujú totiž nielen to, či sa váš dom bude v lete prehrievať, ale predovšetkým majú dopad na energetickú hospodárnosť vášho domu. V konečnom dôsledku tak použitie viac alebo menej kvalitnejších tepelných izolácií bude rozhodovať o tom, koľko finančných prostriedkov ušetríte.

Naša spoločnosť pri výstavbe montovaných domov vychádza zákazníkom v ústrety a ponúka im možnosť výberu akejkoľvek skladby steny. V nasledujúcich riadkoch sa teda spoločne pozrieme na vlastnosti niektorých tepelných izolácií.

Striekaná tepelná izolácia

Polyuretánová pena je v podstate zmes živice a izokyanátu. Táto zmes pri pôsobení určitej teploty a tlaku v závislosti od druhu použitých nadúvadiel expanduje na 50 až 150 násobok svojho pôvodného objemu.

Polyuretánové peny sa podľa vzniknutej bunečnej štruktúry delia na peny s uzavretými alebo otvorenými bunkami.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • vyznačuje sa vynikajúcim tepelným odporom, ktorý najmä pri penách s uzavretými bunkami výrazne prevyšuje tepelné vlastnosti, iných komerčne dostupných materiálov
 • táto tepelná izolácia nemení svoje objemové ani tepelnoizolačné vlastnosti počas celej životnosti domu
 • vytvára súvislú izolačnú dosku bez škár a medzier, ktorá zabraňuje vniknutiu hmyzu do priestorov domu a eliminuje kondenzáciu pár nielen na vnútornom povrchu steny, ale aj v jej vnútri čím zároveň bráni tvorbe plesní
 • tepelná izolácia predstavuje malú hmotnostnú záťaž pre konštrukciu stavby, navyše polyuretánové peny s uzavretými bunkami po aplikácii spolu s hranolmi, či latami vytvoria monolit a podstatne zvýšia stabilitu konštrukcie
 • umožní aj zateplenie ťažko dostupných priestorov, ktoré by doskovými alebo rolovanými tepelnými izoláciami nebolo možné

Minerálne tepelné izolácie

Sklená a minerálna vlna sú tepelné izolácie s podobnými vlastnosťami. Rozdiel medzi nimi je predovšetkým v prvotnej surovine použitej pri ich výrobe. Pri výrobe minerálnej vlny bol použitý čadič, pri sklenej vlne to bol kremík.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • výborné tepelnoizolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,032 – 0,05 W/(m. K)
 • vyznačujú sa malou tepelnou rozťažnosťou
 • umožnia odparovanie prípadnej vlhkosti vďaka svojmu nízkemu difúznemu odporu
 • nehorľavé tepelné izolácie, preto sa uplatnia všade kde je táto vlastnosť vyžadovaná

Drevovláknité tepelné izolácie

Drevovláknité dosky vyrábané z vlákien dreva, smoly a voduodpudivých látok sú obľúbenými a vyhľadávanými tepelnými izoláciami.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,038 – 0,05 W/(m. K)
 • disponujú výbornou akumulačnou schopnosťou, ktorá je dôležitá pri fázovom posune a oproti iným tepelným izoláciám je výrazne vyššia
 • vyznačujú sa schopnosťou prepúšťať paru, čo je žiaduce pri difúznych otvorených konštrukciách, akými sú drevostavby
 • ekologický pôvod

Penový polystyrén EPS

Táto tepelná izolácia sa vyrába polymerizáciou styrénu. V štruktúre tejto tepelnej izolácie je vzduch uzatvorený do malých komôr, v ktorých skoro vôbec nedochádza k prúdeniu vzduchu a teda ani k prenosu tepla.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • dobré tepelnoizolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 – 0,04 W/(m. K)
 • vyznačuje sa ľahkosťou, pevnosťou a dobrou spracovateľnosťou

Výber je naozaj veľký

Na zateplenie je možné použiť aj iné tepelné izolácie, akými sú konopné dosky, izolácie zo slamy alebo izolačné dosky, či rohože z ovčej vlny, ktoré sú však menej používanými alternatívami tepelných izolácií.

V prípade akýchkoľvek pochybností o vhodnosti tepelnej izolácie vášho montovaného domu sa môžete kedykoľvek na nás obrátiť, radi vám s výberom pomôžeme.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov