6. júla 2017

Sadrokartónové priečky – výhody o ktorých ste nevedeli

Pri sadrokartónových alebo sadrovláknitých priečkach všeobecne pretrvávajú pochybnosti týkajúce sa ich pevnosti, statickej zaťažiteľnosti, požiarnej odolnosti alebo nedostatočnej akustickej izolácie. Inak tomu nie je ani pri priečkach montovaných domov. Sú tieto obavy na mieste alebo sú už dávno prekonané? Odpoveď na túto otázku sa vám pokúsime priniesť v nasledujúcich riadkoch.

Sadrokartónové priečky sú dostatočne pevné

Obzvlášť to platí pri nahradení sadrokartónových dosiek kvalitnejšími sadrovláknitými. Použitie týchto dosiek zabezpečí priečkam montovaných domov nielen lepšiu únosnosť stien ale aj tvrdosť a pevnosť voči prerazeniu. Sadrovláknitá doska s hrúbkou 12,5 mm vykazuje rovnakú pevnosť ako dve 12,5 mm protipožiarne sadrokartónové dosky s obsahom sklenených vlákien.

V súčasnej dobe pri vhodnom vystužení a ukotvení konštrukcie sadrokartónových priečok nie je problém zavesiť na ne skrinky obývačkovej zostavy, kuchynskej linky alebo sanitárne zariadenie.

Vyhovujú požiadavkám na protipožiarnu ochranu

Obidva typy dosiek vyhovujú protipožiarnym požiadavkám. V prípade požiaru sadrokartónové dosky vďaka skleneným vláknam použitým pri ich výrobe predĺžia čas odolnosti a celistvosti plášťa sadrokartónovej priečky.

S ohľadom na vyššiu objemovú hmotnosť majú sadrovláknité dosky lepšie protipožiarne vlastnosti. Sadra použitá na ich výrobu si totiž udržiava zhruba 20 % podiel kryštalickej vody, ktorá sa počas požiaru odparuje a tým predlžuje odolnosť priečky.

Priečky opláštené týmito doskami môžu podľa intenzity požiaru odolávať približne 15 až 120 minút.

Porovnateľné akustické vlastnosti

Sadrokartónové priečky montovaných domov pri porovnateľnej hrúbke s murovanými dosahujú približne rovnaké hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti. Minerálna vlna vypĺňajúca priestor steny montovaného domu spolu so sadrokartónom je ideálnou kombináciou na utlmenie zvuku.

V niektorých prípadoch môžu byť pri vhodne zvolenej sendvičovej skladbe steny akustické vlastnosti priečok montovaných domov dokonca lepšie. Sadrokartónové priečky z pohľadu požiadavok na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií tak dokážu nielen konkurovať tým murovaným, ale ich aj nahradiť.

Rýchla výstavba priečok

Obidva typy dosiek sú  vďaka svojim podobným vlastnostiam vhodné na použitie pri takzvaných suchých výstavbách. Suché procesy nielen minimalizujú nepriaznivé dopady vlhkosti na drevenú konštrukciu montovaného domu ale navyše aj zrýchľujú samotný priebeh výstavby. Použitie sadrokartónových dosiek tak umožní rýchlejšiu realizáciu výstavby priečok.

Flexibilita a nízka hmotnosť

Sadrovláknité alebo sadrokartónové priečky ponechávajú pomerne veľký priestor pri dispozičnom riešení montovaných domov. Takéto priečky umožňujú flexibilne reagovať na  prípadné dispozičné zmeny aj počas prebiehajúcej výstavby montovaného domu.

Pri porovnaní s murovanými priečkami za zmienku stojí aj ich nízka hmotnosť, ktorá napríklad pre stropnú konštrukciu domu predstavuje iba minimálnu záťaž.

Neopodstatnené obavy

Je veľmi pravdepodobné, že po prečítaní týchto riadkov niektorí z vás svoj názor na sadrokartónové alebo sadrovláknité priečky nezmenia a budú  naďalej preferovať tie murované.  Úlohou tohto článku však nie je presviedčať, ale skôr poukázať na skutočné výhody týchto priečok, ktoré v praxi svojimi vlastnosťami vyvracajú neopodstatnené obavy a predsudky.

Vďaka tomu našli sadrokartónové priečky svoje uplatnenie nielen pri suchej výstavbe montovaných domov, ale tiež pri výstavbe výškových obytných budov, nadstavbách bytových domov a rekonštrukciách.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov