20. júla 2017

Prečo sa rozhodnúť pre konštrukciu z dreva

Slovensko patrí medzi krajiny s dostatkom kvalitnej drevnej hmoty. Napriek tomu sa u nás drevostavby na celkovom počte novopostavených domov podieľajú iba približne 10 percentami. Týmto podielom sa tak ani zďaleka nepribližujeme k číslam, ktoré uvádzajú štatistiky z Rakúska, Nemecka alebo krajín Škandinávie. V spomínaných krajinách sa tento podiel pohybuje na úrovni  40 až 90 %.

Dôvody tohto priepastného rozdielu pritom nespočívajú vo väčších finančných možnostiach tamojších staviteľov. Práve naopak. Skôr si uvedomili, že drevo ako prírodný stavebný materiál použitý v stavebných konštrukciách predstavuje ekonomickejšiu alternatívu výstavby domov. Okrem toho použitie dreva významne prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti a minimalizuje nepriaznivé dopady na životné prostredie.

Konštrukcia z dreva – znovuobjavený poklad

Na Slovensku nie sú stavebné konštrukcie z dreva žiadnou novinkou. Už naši predkovia vedeli oceniť a využiť výnimočné vlastnosti dreva ako prírodného stavebného materiálu. Dreveničky im poskytli útulné a voňavé bývanie s výbornými tepelnými vlastnosťami bez toho, aby niečo vedeli o stavebnej fyzike. Navyše tieto drevené konštrukcie po mnohých rokoch, ktoré ubehli od ich postavenia, ešte aj dnes ponúkajú dostatok dôkazov o fyzickej životnosti drevených stavieb.

Napriek tradícii a skúsenosti s drevenou architektúrou, musia moderné drevené stavebné konštrukcie neustále zápasiť s nedôverou a neopodstatnenými obavami alebo predsudkami, pretože sú považované za provizórne, či menej odolné. Táto nedôvera je živená rôznymi fámami poprípade pramení z nedostatočného poznania vlastností dreva.

Pritom konštrukcia z dreva v súčasnosti ničím nezaostáva za murovanou verziou a má minimálne porovnateľné, ak nie lepšie vlastnosti. A je jedno aký typ konštrukčného systému pre váš dom z dreva uprednostníte. Vybrať si môžete z viacerých možností.

1. Rámový alebo stĺpikový konštrukčný systém

Základom tohto systému sú KVH hranoly 40 x 140 mm ukotvené o základovú dosku. KVH hranoly sú opláštené OSB doskami, ktoré jednak spevňujú drevenú konštrukciu a zároveň prispievajú k eliminácii vplyvu tepelných mostov. Následne sú vyplnené tepelnými izoláciami. Realizácia tohto konštrukčného systému prebieha priamo na stavbe. Stĺpikový konštrukčný systém dáva priestor na vykonanie drobnejších dispozičných úprav aj počas prebiehajúcej výstavby konštrukcie z dreva.

2. Prefabrikovaný panelový konštrukčný systém

Systém umožňuje jednotlivé obvodové, priečkové, stropné, strešné a štítové panely vopred vyrobiť  vo výrobnej hale a pomocou ťažšej techniky následne zmontovať na stavbe.

3. Skeletový konštrukčný systém

Priestorový nosný systém tvoria zvislé a vodorovné drevené prvky. Výplň obvodových stien a priečok je nenosná. Na dosiahnutie dostatočnej priestorovej stability sa do konštrukcie stien umiestňujú stabilizačné prvky.

4. Zrubový konštrukčný systém

Systém využíva na vytvorenie obvodových stien masívnu opracovanú guľatinu alebo hranoly, ktoré sú navzájom spojené tesárskymi spojmi. V rámci tohto konštrukčného systému možeme spomenúť novodobé zrubové systémy, ktoré využívajú lepené drevené prvky.

Energetická certifikácia 

V súvislosti so snahami o znižovanie energií  potrebných na plnohodnotnú prevádzku domu sa do legislatívy mnohých krajín zavádza povinná certifikácia budov. Šetrenie energiami sa stáva prioritou ktorú nebude možné prehliadať.

Tepelno-technické vlastnosti sendvičových stien na báze dreva v kombinácii s vysoko účinnou tepelnou izoláciou sú v porovnaní s klasickými stenami výrazne lepšie. Sendvičová stena domu z dreva tvorená dreveným rámom a kvalitnými izoláciami poskytuje nadštandardnú tepelnú ochranu bez nutnosti zväčšovania jej hrúbky. Stavebná konštrukcia z dreva je tak tou najlepšou odpoveďou na čoraz väčšie legislatívne požiadavky týkajúce sa tepelnej ochrany budov.

Spomínané zavedenie povinnej energetickej certifikácie budov bude však nielen sprísňovať kritéria na tepelnú ochranu budov, ale pravdepodobne v dôsledku jej zavedenia dôjde k zvýšeniu trhovej ceny nízkoenergetických stavieb. Takýmito stavbami sú bezpochýb aj kvalitne zrealizované montované domy.

Lepšie je raz skúsiť ako dvakrát počuť

Drevené konštrukcie rodinných domov dokážu naozaj veľmi dobre konkurovať tým klasickým murovaným. Vzhľadom na dlhú históriu drevených a montovaných stavieb, niet pochýb o ich dlhej fyzickej životnosti. Nedajte sa teda obalamutiť neopodstatnenými obavami alebo predsudkami a zvoľte ekonomickejšiu alternatívu výstavby domov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov