9. augusta 2017

Čím vykurovať nízkoenergetický montovaný dom ?

Doba napreduje a prináša so sebou nové možnosti. Kým si naši predkovia v minulosti pri vykurovaní svojich príbytkov museli vystačiť s drevom alebo uhlím, vy na vykurovanie svojho montovaného nízkoenergetického domu máte viacero komfortných možností.

Elektrické podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie vo všeobecnosti patrí medzi obľúbené a vyhľadávané vykurovacie systémy. Takéto vykurovanie sála teplo, ktoré je po miestnosti distribuované rovnomerne. Systém podlahového vykurovania so sálaním tepla zároveň nemení vlhkosť vzduchu v miestnosti a nevíri prach.

Elektrický vykurovací systém vyhrieva podlahu prostredníctvom odporových vodičov, fólií alebo rohoží napojených na elektrickú sieť. Tieto sa ukladajú buď do betónovej mazaniny (akumulačné vykurovanie) alebo priamo pod podlahu (priame vykurovanie). V prospech elektrického podlahového vykurovania vypovedajú nižšie obstarávacie náklady, jednoduchá inštalácia, dobrá regulovateľnosť a pomerne rýchly výhrev veľkej plochy.

Nízkoenergetický montovaný dom však bude ekonomickejší, ak popri elektrickom podlahovom vykurovacom systéme využijete aj iné prídavné zdroje tepla, napríklad solárnu zostavu.

Plynový kondenzačný kotol

V prípade, že máte na stavebnom pozemku k dispozícii prípojku plynu môžete využiť na vykurovanie nízkoenergetického domu plynový vykurovací systém.

Pri výbere kotla by ste nemali hľadieť na možnú finančnú úsporu a pred klasickým kotlom  uprednostnite kondenzačný plynový kotol. Kondenzačný plynový kotol je síce drahší, no aj účinnejší a lepšie vyhovuje požiadavkám na zdroj tepla pre nízkoteplotné vykurovanie.

Kondenzačný kotol oproti klasickému plynovému kotlu dokáže využiť aj teplo z vodných pár obsiahnutých v spalinách a toto teplo ďalej odovzdať vykurovaciemu systému. V porovnaní s klasickým kotlom je tak účinnosť kondenzačného plynového kotla o 18 %  vyššia. Kondenzačný kotol ponúka možnosť pripojenia externého zásobníka na ohrev vody.

Rovnako ako v prípade elektrického podlahového vykurovania však dosiahnete ekonomickejšiu prevádzku, ak na spomínaný ohrev teplej vody využijete solárnu zostavu alebo tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlá

Tieto zariadenia, či už typu vzduch – voda, zem – voda alebo voda – voda, umožňujú efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie z okolitého prostredia.

Vyžadujú si pomerne vyššiu vstupnú investíciu, avšak následne počas dlhých rokov dokážu spoľahlivo znižovať prevádzkové náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá sú primárne určené pre nízkoteplotné vykurovacie systémy v domoch s kvalitnou tepelnou izoláciou. Podľa spôsobu odovzdávania tepla do priestoru však môžu tepelné čerpadlá účinne ochladzovať nízkoenergetický montovaný dom, čo v čoraz väčšej miere oceňujú obyvatelia teplejších lokalít Slovenska.

Za splnenia presne definovaných podmienok môžete na inštálaciu tepelného čerpadla získať štátnu dotáciu, ktorú môžete použiť na zakúpenie tepelného čerpadla, poprípade na úhradu montážnych prác, skúšok a revízií.

Solárna zostava

Ako sme už vyššie v článku naznačili, solárne systémy dokážu nielen účinne ohrievať vodu, ale aj podporiť ktorýkoľvek vykurovací systém a prispievať tak k znižovaniu nákladov. Navyše ich využitie preukázateľne predlžuje životnosť iných vykurovacích zariadení.

Základnými časťami solárnej zostavy sú kolektor, ktorý zachytáva tepelnú energiu slnečných lúčov a bivalentný zásobník na ohrev vody. Súčasné solárne zostavy dokážu pri optimálnych podmienkach pre domácnosť zabezpečiť až 70 % teplej vody a ročne ušetriť 30 – 35 % potrebnej energie.

Podobne ako v prípade tepelných čerpadiel, aj na inštaláciu solárnej zostavy môžete získať štátnu dotáciu.

Kozub alebo kozubové kachle

Väčšinou predstavujú alternatívu doplnkových zdrojov tepla. Využiť môžete jednoduchšie sálavé kozuby (akumulačné kozuby) alebo zložitejšie zariadenia, ktoré sú cez zásobník vody zapojené do vykurovacieho systému.

V nízkoenergetickom montovanom dome s menšími tepelnými nárokmi sa použitie teplovzdušného kozuba javí ako nie príliš  ideálne riešenie.  Teplovzdušným kozubom sa totiž teplo distribuuje nerovnomerným prúdením vzduchu, takže v nízkoenergetickom montovanom dome môže dôjsť k rýchlemu prekúreniu priestoru a vytvoreniu tepelného diskomfortu.

Vhodnejšími alternatívami sú kozubové kachle alebo akumulačné kozuby, ktoré dokážu vytvorené teplo absorbovať a do priestoru ho sálavým spôsobom uvoľňovať dlhodobejšie a postupne.

Nebojte sa vzájomnej kombinácie

Zvolený vykurovací systém by mal vhodne zapadnúť do celkovej filozofie nízkoenergetických montovaných domov a spolupodieľať sa na šetrení nielen energie, ale predovšetkým vašich výdavkov. A nemusíte sa obávať ani vzájomnej kombinácie vykurovacích systémov. Ich kombinácia prinesie vyššiu efektivitu.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov