16. septembra 2017

Ako prebieha výstavba montovaného domu na kľúč

Vybrali ste si montovaný dom na kľúč podľa svojich predstáv? Máte uzatvorenú zmluvu o dielo so stavebnou spoločnosťou zaoberajúcou sa výstavbou montovaných domov a úspešne ste absolvovali celý administratívny proces, ktorý bol zavŕšený vydaním stavebného povolenia? Teraz môžu začať samotné práce, na konci ktorých bude naplnenie vašich snov o novom bývaní.

Prvková výstavba montovaného domu pozostávajúca väčšinou z tesársko-montážnych prác bude prebiehať priamo na stavenisku. Pretože každá stavba začína základmi a základovou doskou, inak tomu nebude ani v prípade montovaného domu na kľúč.

Základová doska

V prípade, že ste realizáciu základovej dosky zakomponovali do zmluvy o dielo, jej zhotovenie bude na pleciach stavebnej spoločnosti.

Základovú dosku si však môžete zrealizovať aj svojpomocne. Pri svojpomocnej realizácii budete musieť využiť služby geodeta, ktorý vám pomôže s osadením montovaného domu a vytýčením pôdorysu pomocou orientačných bodov.

Po vytýčení pôdorysu môžu prísť na rad výkopové práce základov, ktorých hĺbka a šírka závisí od výšky osadenia stavby montovaného domu, podložia a hmotnosti stavby. Pred zaliatím základov betónom nezabudnite na umiestnenie inžinierskych sietí (prívod vody, elektriny alebo plynu, či kanalizácie) a častí bleskozvodu.

Po realizácii betonáže základov a vybudovaní sokla, najlepšie z betónových tvárnic, prichádza na rad samotná základová doska. Povrch pod základovou doskou musí byť vyrovnaný, vysypaný štrkovou vrstvou a dôkladne zhutnený. Až po splnení týchto podmienok môže byť základová doska zaliata betónom triedy B20.

Celý proces realizácie základovej dosky podľa náročnosti terénu a stavby montovaného domu môže trvať 3 až 4 týždne.

Montáž stien a krovu

Po vyzretí základovej dosky, približne po 2 týždňoch, môže začať samotná montáž a váš montovaný dom na kľúč začne rásť rýchlo ako huby po daždi. A to doslovne, pretože hrubá stavba môže byť v závislosti od klimatických podmienok a veľkosti domu hotová za 5 až 12 dní.

Na vyzretú základovú dosku, ktorá je ošetrená penetráciou a vybavená hydroizoláciou je realizovaná stĺpiková konštrukcia obvodových a priečkových stien domu. Pri stavbe montovaného domu sú použité KVH hranoly, ktoré tvoria nosnú konštrukciu a celú kostru stavby. Použité KVH hranoly s prierezom 40 x 140 alebo 40 x 100 mm sa kotvia o základovú dosku pomocou uholníkov a vyznačujú sa tvarovou stálosťou (nepraskajú a nekrútia sa).

Priestorová stabilita ukotvených KVH hranolov je zabezpečená na maximum opláštením veľkoplošnými 12 mm OSB 3 doskami.

Následne je na montovanom dome na kľúč realizovaná montáž pomúrnic, krokiev a klieštin. Po zhotovení krovu je naň natiahnutá fólia, vykonané latovanie a položená strešná krytina.

Finalizácia prác

Následne v časovom horizonte 1 až 2 mesiacov prebieha realizácia poterov, finalizácia skladby obvodových stien, priečok a stropného systému.

Obvodové steny a priečky sú izolované tvrdenou 140/100 mm minerálnou vlnou (alebo striekanou izoláciou) a sú znovu oplášťované OSB 3 doskou. Na zvýšenie požiarnej bezpečnosti je na interiérové steny montovaný protipožiarny sadrokartón.

Súčasne sa realizuje osádzanie okien, dverí či parapiet. S pribúdajúcim časom prebieha maľovanie stien a stropov, montáž plávajúcich podláh, osádzanie sanity, dokončovanie inžinierskych sietí.

Zateplenie fasády

Interiér čoraz viac nadobúda svoju konečnú podobu. S napredovaním prác v interiéri vášho montovaného domu, prichádza čas na zateplenie fasády a natiahnutie silikónovej omietky.  Silikónová omietka nielen efektívne ochráni konštrukciu domu pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, ale aj esteticky dotvorí vzhľad montovaného domu na kľúč. Zároveň môže byť bodkou za pomerne hektickým obdobím stavby montovaného domu.

Iba tri mesiace

Tri mesiace poctivej práce vysoko kvalifikovaných ľudí napokon prinesú svoje ovocie v podobe dokončeného domu. Iba takýto krátky čas po podpísaní zmluvy o dielo vás bude deliť od sťahovania sa do vášho vysnívaného domu, avšak montovaný dom na kľúč bude vám a vašim ratolestiam slúžiť po dlhé desaťročia.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov