2. októbra 2017

Populárna zelená strecha sa hodí aj pre montovaný dom

V posledných rokoch je cítiť stúpajúci záujem o zelené strechy, čo je dôsledkom odlišného prístupu k stavebníctvu ľudí, firiem aj celej spoločnosti. Rodinné domy sú čoraz častejšie integrované do prirodzeného prostredia a mimo priestor na bývanie naviac umožňujú žiť zdravo a ekologicky. Bola by teda veľká škoda, keby zelená strecha, na ktorú len samotný pohľad svedčí o naturalizme, nebolo možné zrealizovať na ultra-nízkoenergetickom montovanom dome. Montovaný dom má veľmi nízku obstarávaciu cenu a preto priamo láka k siahnutiu po ďalších stavebných úpravách. Konktrétne po takých úpravách, ktorými by sa Vaša stavba ešte viac odlíšila od okolitých stavieb. A práve zelená strecha je dokonalým prostriedkom k originalite.

Zelené strechy – v čom spočíva ich kúzlo a v čom naopak hrozba?

Zelená strecha oslovila svojich užívateľov predovšetkým preto, že naozaj pekne vyzerá. Mnohí však ešte neodhalili jej ďalšie blahodarné funkcie.

Výhody zelenej strechy:

  • Spríjemňuje okolité prostredie.
  • Predlžuje životnosť strechy.
  • Tlmí hluk.
  • Funguje ako izolant a preto zlepšuje izolačné vlastnosti domu.
  • Zlepšuje miestnu mikroklímu – viaže prach a filtruje škodlivé látky.
  • Pri prívalových dažďoch odľahčuje kanalizačný systém.
  • Zadržiava zrážkovú vodu.

Na druhej strane existujú aj isté riziká, ktorým sa však dá včas prechádzať a to predovšetkým odbornou výstavbou a dôslednou  stavebnou prípravou. Nutnosťou je, aby bola zelená strecha riešená už vo fáze projektu nového domu.

Nevýhody zelenej strechy

  • Je finančne nákladnejšia než riešenie v podobe klasickej strechy zo strešnou krytinou.
  • Strešná konštrukcia musí mať väčšiu nosnosť.
  • V prípade porúch sa ťažko odhaľujú príčiny a horšie sa dostáva k miestu ich pôvodu. Výstavba zelenej strechy preto nesmie byť podceňovaná.

Nie je zelená strecha ako zelená strecha: extenzívna vs. intenzívna zeleň

Všetky popísané výhody a nevýhody vyššie sa ešte viac zintenzívňujú finálnym výberom z dvoch základných typov zelených striech: extenzívna zelená strecha, intenzívna zelená strecha. Ich zásadný rozdiel tkvie v tom, že extenzívnej zeleni na streche postačuje minimálne vegetačné súvrstvie  6 – 15 cm. Predpokladá sa, že vrstva bude osadená nenáročnými suchomilnými rastlinami. Naproti tomu intenzívna zeleň zelenej strechy musí mať vegetačné súvrstvie 30 cm a viac. Iba vtedy je totiž umožnené osádzanie kríkmi, stromami, ďalšími náročnejšími rastlinami. Strecha s intenzívnou zeleňou môže sľúžiť aj ako ďalšia pochôdzna plocha. Keď už hovoríme o súvrství, je na mieste si bližšie špecifikovať konkrétnu skladbu zelenej strechy.

Extenzívna zelená strecha si vyžaduje ľahšiu údržbu, nepotrebuje zálievku, disponuje nenáročnou vegetáciou a jej zhotovenie je finančne menej náročne. Z týchto dôvodov je extenzívna zeleň vhodnejšia a dostupnejšia pre potrebu zelených striech domov.

A čo na zelenú strechu hovorí montovaný dom?

Aby sme lepšie pochopili, ako konkrétne zelená strecha pôsobí  na vlastnosti montovaného domu, je dobré spoznať zmysel a funkčnosť týchto nízko-energetický stavieb. Montovaný dom je navrhnutý tak, aby skladba jeho obvodových stien, strechy, podláh aj priečok využívala čo najhospodárnejšie (ne)priame energie. Takto postavené obydlia sa v lete neprehrievajú a v zime udržujú blahodarné teplo, čím značne šetria náklady na vykurovanie a za klimatizáciu. Rekuperačná jednotka v montovaných domoch potom zaisťuje riadenú výmenu vzduchu bez nutnosti manuálneho vetrania. Konštrukcia montovaných domov je prevažne drevená. To je zárukou toho, že sa pri stavbe siaha po obnoviteľných, stabilných a pružných materiáloch s dlhou životnosťou. Pri výstavbe montovaného domu je všetko vopred naplánované do tých najmenších detailov. To umožňuje postaviť dom za niekoľko pár týždňov s minimálnou produkciou stavebného odpadu.

Vegetácia na montovanom dome všetky jeho výhody ešte viac podtrhuje, lebo napomáha k čo raz väčším finančným úsporám za prevádzku a predlžuje životnosť celej konštrukcie domu. Zelená strecha podporuje izolačné vlastnosti domu a zdravú klímu vo vnútri domu aj v jeho okolí.

Ak vás teda výhody montovaných domov uchvátili a jediné vaše pochybnosti spočívajú v tom, či je reálne do nich zakomponovať zelenú strechu, nemajte obavy. Naša stavebná spoločnosť Mirano s.r.o. dokáže vlastný typový alebo individuálny projekt montovaného domu pripraviť tak, aby so zelenou strechou počítal v oblasti konštrukčnej, funkčnej aj vizuálnej. Zelené strechy sa odporúča navrhnúť ako ploché lebo šikmé zo sklonom 5 – 45 °C. Takto naprojektovaný dom potom vieme za veľmi priaznivé ceny a krátky čas postaviť, to všetko kvalitne a v troch rôznych finálnych etapách: hrubá stavba, holodom, dom na kľúč. Strecha domu býva súčasťou už hrubej stavby domu, pričom táto etapa sa viac než odporúča zrealizovať odborne. Do zvyšku sa môžete pustiť aj sami, informovať sa však o rizikách svojpomocných prác na montovaných stavbách je na mieste.

Prístrešok so zelenou strechou? Taktiež riešenie.

Ak je zelená strecha vaším snom, avšak nechcete zapaltiť väčšiu vstupnú investíciu, nechajte si postaviť prístrešok alebo altánok so zelenou strechou.  Pri altánkoch totiž nie je izolačná funkcia natoľko dôležitá, a preto sa nebudete stresovať z toho, že by sa mohla na streche objaviť nejaká tá porucha. Aj také prísterešky sú pre zelenú strechu ako stvorené. Rovnako ako u rodinných domov však aj v prípade prístreškov platí, že by sa malo s vegetáciou na streche počítať už v rámci technickej prípravy.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov