Blog

Ktorá krytina na strechu montovaného domu je najlepšia?

Keramická škridla, plastový, či asfaltový šindel alebo plechová krytina? Ak ste si doteraz mysleli, že výber krytiny na strechu montovaného domu je jednoduchý, pravdepodobne ostanete sklamaní. Nemusí to byť vždy pravda a nie každá krytina, ktorá zodpovedá vášmu vkusu môže zdobiť strechu montovaného domu. Pred výberom bude potrebné zohľadniť viacero kritérií, ktoré môžu rozhodnúť akou krytinou napokon pokryjete strechu vášho montovaného domu. 

Trh však našťastie ponúka široké možnosti výberu a ak jeden druh krytiny nebude vyhovovať požiadavkám vašej strechy, tak budete môcť siahnuť po inom. Vhodne vybratá krytina na strechu potom bude môcť plniť spoľahlivo svoju funkciu a popritom dotvárať estetický vzhľad vášho domu. Aké kritériá bude teda potrebné zobrať do úvahy, aby krytina zabezpečila ochranu vášho domu počas celej doby jeho životnosti? Odpoveď nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Sklon strechy bude rozhodujúci

Vo všeobecnosti sa strechy delia na ploché, šikmé a strmé. Sklon strechy sa potom vyjadruje ako uhol strešnej roviny ktorý uzatvára s vodorovnou rovinou a najčastejšie sa úvadza v stupňoch. No a práve uhol sklonu strechy može podstatným spôsobom ovplyvniť výber strešnej krytiny.

Každá krytina na strechu má totiž zadefinovaný hraničný sklon alebo jednoduchšie povedané bezpečný uhol pod ktorým musí byť položená na strechu montovaného domu. Iba v tomto prípade môže strešná krytina plnohodnotne plniť svoju ochrannú funkciu. Napríklad položenie krytiny určenej pre vyššie sklony striech na strechu s minimálnym sklonom môže mať za následok zatekanie dažďovej vody. Od dodržania sklonu sa však odvíja aj stabilita krytiny. Položenie niektorých druhov krytiny na strechy s vyšším sklonom si preto môže vyžadovať kotvenie, ktoré by pri inom uhle strechy potrebné nebolo. Pri výbere konkrétnej krytiny si preto všímajte odporúčania výrobcu.

Veľa napovie životnosť krytiny

Dobrým výberom strešnej krytiny s dlhou životnosťou môžete dosiahnuť funkčnosť strechy  montovaného domu bez toho, aby ste ju museli niekedy v budúcnosti meniť. V súčasnosti vyrábané strešné krytiny disponujú rôznou životnosťou, ktorá  zodpovedá vlastnostiam použitého materiálu. Asfaltová krytina tak môže mať životnosť 50 rokov, no napríklad betónové alebo keramické škridle vám môžu slúžiť pokojne 80 až 100 rokov. Podobnú životnosť však môžu dosahovať aj plechové strešné krytiny. Samostatnou kapitolou sú potom krytiny z bridlice, ktoré môžu váš dom chrániť viac ako 150 rokov.

Odolnosť nemôže ostať bez povšimnutia

Minimálna nasiakavosť, mrazuvzdornosť a mechanická odolnosť voči prelomeniu. Všetky tieto vlastnosti by mala mať strešná krytina na to, aby dokázala odolávať akýmkoľvek nepriaznivým vplyvom počasia. Vo všeobecnosti všetky druhy strešných krytín viac-menej tejto požiadavke vyhovujú. Vysokú odolnosť ponúkajú keramické i betónové škridle, no nepriazeň počasia dokážu zvládnuť tiež plechové, plastové alebo aj asfaltové strešné krytiny.

Vzhľad krytiny

Toto kritérium je taktiež nezanedbateľné, pretože strecha nechráni iba pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ale zároveň dotvára celkový vzhľad montovaného domu. Vďaka bohatému výberu rôznych farebných odtieňov a tvarov strešných krytín však nebude pravdepodobne väčší problém prispôsobiť strechu montovaného domu tak, aby vhodne podčiarkol jeho výzor.

Aby sme však o krytinách nerozprávali iba vo všeobecnosti, pripravili sme si pre vás stručný popis niektorých druhov strešných krytín.

Keramická škridla

Bezpečný sklon použitia: 22 – 35°, pri menšom sklone nutnosť súvislého debnenia a poistnej hydroizolácie, pri vyššom sklone (najmä nad 45°) je potrebné špecílne kotvenie.

Výhody:

[su_list icon=“icon: check-square“ icon_color=“#00ba1f“]

 • životnosť 100 rokov
 • mrazuodolnosť
 • výborné akumulačné schopnosti
 • minimálne usádzanie nečistôt
 • farebná stálosť
 • požiarna odolnosť

[/su_list]

Nevýhody:

[su_list icon=“icon: minus-square“ icon_color=“#f70600″]

 • vyššia objemová hmotnosť
 • vyššia cena oproti iným druhom krytín

[/su_list]

Betónová škridla

Bezpečný sklon použitia: 12 – 45°, pri tomto sklone sa škridle neukotvujú, sklon 46 – 60° vyžaduje kotvenie každej tretej škridle pozinkovanou skrutkou. Pri nižšom sklone použitia potreba poistnej hydroizolácie.

Výhody:

[su_list icon=“icon: check-square“ icon_color=“#00ba1f“]

 • životnosť 100 rokov
 • mrazuodolnosť aj v extrémnych podmienkach
 • široký výber farieb a tvarov
 • pomerne dobrá samočistiaca schopnosť
 • nízka nasiakavosť
 • požiarna odolnosť

[/su_list]

Nevýhody:

[su_list icon=“icon: minus-square“ icon_color=“#f70600″]

 • nižšia farebná stálosť
 • vyššia objemová hmotnosť

[/su_list]

Asfaltové šindle

Bezpečný sklon použitia: 15 – 85°, pri tomto sklone musí byť súvislé debnenie pokryté podkladovými pásmi

Výhody:

[su_list icon=“icon: check-square“ icon_color=“#00ba1f“]

 • malá plošná hmotnosť
 • jednoduchšia manupulácia
 • zaujímavá cena
 • široký výber farebných odtieňov a tvarov
 • dobrá odolnosť voči vplyvom počasia

[/su_list]

Nevýhody:

[su_list icon=“icon: minus-square“ icon_color=“#f70600″]

 • požiarna odolnosť
 • nižšia životnosť

[/su_list]

Plechová strešná krytina

Bezpečný sklon použitia: od 8°

Výhody:

[su_list icon=“icon: check-square“ icon_color=“#00ba1f“]

 • malá plošná hmotnosť
 • široký výber farebných odtieňov a tvarov
 • vysoká odolnosť voči vplyvom počasia
 • primeraná cena
 • rýchla montáž

[/su_list]

Nevýhody:

[su_list icon=“icon: minus-square“ icon_color=“#f70600″]

 • vyššia hlučnosť „bubnujúceho“ dažďa
 • nižšia životnosť pri lacnejších alternatívach plechových krytín

[/su_list]

Nenecháme vás v tom samých

S výberom strešnej krytiny vám my v Mirano.sk samozrejme radi pomôžeme. Zohľadníme pritom všetky dôležité kritériá a parametre krytín s dôrazom na ich kvalitu a dlhú životnosť. Strecha vášho montovaného domu napokon nebude slúžiť iba vám, ale ešte aj vašim deťom.

Pridať komentár