2. januára 2018

Z čoho sa skladá stena montovaného domu?

Trh s nehnuteľnosťami zaznamenáva  zvýšený záujem o montované domy, ktoré sa po období istej nedôvery napokon stali trendom moderného bývania. Montované domy nelákajú len svojim atraktívnym vzhľadom alebo expresnou výstavbou, ktorá umožní stavebnej firme odovzdať hotový dom na kľúč budúcemu majiteľovi v priebehu troch mesiacov. Pozornosť pútajú predovšetkým výbornými  tepelno-izolačnými vlastnosťami a energetickou úspornosťou, ktorá sa v súvislosti s vyhliadkami do budúcnosti stáva čoraz viac skloňovanou témou.

Moderné montované domy vďaka kombinácii dreva s efektívnymi tepelnými izoláciami dokážu spĺňať aj tie najnáročnejšie kritériá na energetickú hospodárnosť budov. Vhodne zvolená sendvičová skladba stien je preto základom celého úspechu.

Skladba obvodovej steny montovaného domu

Štandardná obvodová stena montovaného domu so stĺpikovou konštrukciou pozostáva z dreveného rámu tvoreného KVH hranolmi, ktoré sú po opláštení veľkoplošným materiálom vypĺňané tepelno-akustickými izoláciami. Pozrime sa teda na konkrétne materiály z ktorých sa skladá stena montovaného domu.

 • akustický protipožiarny sadrokartón – montáž tohto typu certifikovaného sadrokartónu na konštrukciu steny prispieva jednak k protihlukovej ochrane montovaného domu a zároveň zabezpečuje požiarnu odolnosť tejto stavebnej konštrukcie minimálne po dobu 30 minút. Montáž sadrokartónu však napokon vhodne zapadá do skladby stien montovaného domu aj pre jeho tepelno-izolačné vlastnosti.
 • OSB 3 doska 12 mm P+D – technické parametre plošne lisovaných OSB 3 stavebných dosiek ich predurčujú na opláštenie vnútorných a vonkajších stien montovaného domu. Vyznačujú sa tvarovou stálosťou, dlhodobou životnosťou a vysokou stabilitou. Dvojité opláštenie OSB 3 doskami, ktoré sú navyše navzájom spájané formou pera a drážky, zabezpečí stenám montovaného domu takú stabilitu, ktorá v ničom nebude zaostávať za murovanými.
 • konštrukcia z dreveného roštu s odvetrávacou 40 mm medzerou – tento priestor v skladbe štandardnej steny ostáva nevyplnený. Okrem štandardného izolovania 140 mm tvrdenou minerálnou vlnou však môže byť aj táto odvetrávacia medzera vyplnená ešte ďalšími 40 mm minerálnej izolácie. V tomto prípade ide ale o nadštandard a vyplnenie tohto priestoru sa vo všeobecnosti vykonáva za príplatok.
 • parotesná hliníková fólia – stena montovaného domu sa nezaobíde bez tejto parotesnej fólie, pretože nahromadená vlkosť v tepelnej izolácii by mohla významným spôsobom znížiť jej vlastnosti. Precíznou montážou kvalitnej parozábrany bez akýchkoľvek netesností sa tak predíde prípadnému znehodnoteniu tepelných izolácií, ktoré môžu potom naďalej spoľahlivo plniť svoju funkciu.
 • tvrdená minerálna vlna 140 mm – tvrdená minerálna vlna má nízku tepelnú vodivosť, výborne izoluje a eliminuje prípadné tepelné straty. Okrem toho vďaka svojmu zloženiu a hydrofobizačným prvkom iba v minimálnej miere zadržiava prípadnú vlhkosť. V dôsledku prakticky nulovej tepelnej rozťažnosti nedochádza ani pri striedaní teplôt k jej tvarovým zmenám, čím sa vylučuje môžnosť vzniku nielen tepelných, ale aj akustických a požiarnych mostov.
 • hranol KVH 50 x 140 mm s vodorovnou výstužou – KVH hranoly použité na výstavbu montovaných domov a teda tvoriace aj konštrukciu stien disponujú výnimočnou kvalitou. Z vysušených a ohobľovaných hranolov sú totiž vyrezané akékoľvek chyby dreva (hrče). Na jednotlivé časti takto upravených hranolov sú potom vyfrézované zubové spoje do ktorých sa nanesie lepidlo a hranoly sa následne pomocou vysokého tlaku navzájom spoja. Takto opracované KVH hranoly sú potom tvarovo stále, nekrútia sa a nepraskajú.
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • zateplenie EPS 70, 150 mm – fasádny certifikovaný polystyrén EPS 70 doladí tepelno-izolačné vlastnosti obvodového plášťa montovaného domu takmer do dokonalosti. Tieto tepelno izolačné dosky z penového polystyrénu zároveň disponujú nízkou plošnou hmotnosťou a objemovou stálosťou.

Priečková stena montovaného domu

Skladba priečkovej steny sa samozrejme vzhľadom na špecifické úlohy ktoré má plniť, bude odlišovať od obvodovej steny. Priečková stena montovaného domu má preto nasledovnú skladbu:

 • akustický protipožiarny sadrokartón
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • hranol KVH 50 x 100 mm, poprípade 50 x 140 mm
 • akustická izolácia z tvrdenej vlny 100 mm alebo 140 mm
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • akustický protipožiarny sadrokartón

Už pri zbežnom pohľade je zrejmé, že skladba priečkovej steny sa zameriava predovšetkým na zníženie šírenia akustickej energie v interiéri montovaného domu a na zabezpečenie primeranej požiarnej odolnosti. Obojstranné opláštenie OSB 3 doskami potom podobne ako v prípade obvodových stien priečkam zabezpečí primeranú stabilitu.

Tepelno-technické vlastnosti montovaných domov rozhodujú

Trend výstavby montovaných domov spomínaný v úvode nášho článku nie je náhodný a má svoje racionálne odôvodnenie. Montované domy s uvedenou skladbou obvodových stien totiž skutočne dokážu zabezpečiť nadštandardnú tepelnú ochranu obvodového plášťa a preto tieto stavby nemohli ostať bez povšimnutia.

Takáto konštrukčná skladba stien s vynikajúcimi tepelno-technickými vlastnosťami v konečnom dôsledku prináša zníženie energetických nárokov, ktoré sa premieta do podstatne menších nákladov na vykurovanie. Montované domy sú tak vo všeobecnosti najlepšou odpoveďou na snahy o znižovanie energetickej náročnosti budov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov