25. januára 2018

Ako získať hypotéku na montovaný dom v roku 2018? Návod tu!

Každý z nás má iné predstavy o vlastnom bývaní. Jednému k úplnej spokojnosti postačí štandardný trojizbový byt, no pre niekoho je táto alternatíva neprijateľná a svojej rodine chce dopriať maximálny komfort, ktorý dokáže ponúknuť iba nový rodinný dom. Nie vždy sa to však dá dosiahnuť iba z vlastných finančných prostriedkov a vtedy nezostáva nič iné, iba požiadať banku o poskytnutie hypotekárneho úveru. Ak ste sa teda ocitli v podobnej situácii a chcete si postaviť montovaný dom, poradíme vám aká možnosť financovania pripadá do úvahy.

Banky sa v súčasnosti pri snahách o získanie nových klientov doslova predbiehajú v ponukách rôznych produktov. Hypotekárne úvery nevynímajúc. V množstve produktov je potom problém nielen zorientovať sa, ale predovšetkým si vybrať ten správny hypotekárny úver na stavbu montovaného domu. Porovnanie produktov jednotlivých bánk môže priniesť úsporu niekoľkých tisícok eur avšak výber hypotekárneho úveru s najnižšou úrokovou sadzbou je iba jedna strana mince. Tou druhou stranou mince sú špecifiká financovania montovaných domov.

Komplikácie, ale riešiteľné

Celú situáciu ohľadom poskytnutia hypotéky na montovaný dom totiž vo všeobecnosti komplikuje záložné právo, ktoré je základnou podmienkou získania hypotéky. Záložné právo vzniká zápisom rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, čo nemusí byť problém pri murovaných stavbách, ktoré môžu byť v katastri zapísané už po vytiahnutí obvodových múrov do výšky 1 metra. Iný technologický postup výstavby montovaných domov však umožňuje zapísanie rozostavaného montovaného domu do katastra nehnuteľností prakticky až v štádiu hrubej stavby.

Nepríjemná situácia najmä vtedy, keď na realizáciu výstavby montovaného domu do tohto štádia nemáte dostatok finančných prostriedkov. Nemusíte však hneď všetko vzdávať. Napriek tomu, že banky ešte stále nemajú na špecifické financovanie takýchto stavieb riešenie a nevychádzajú budúcim majiteľom montovaných domov v ústrety tak ako by si to zaslúžili, predsa len máte istú možnosť, ktorá napokon povedie k realizácii výstavby montovaného domu.

Riešením môže byť iná nehnuteľnosť

Ak chcete začať s výstavbou montovaného domu a vlastníte nejakú inú nehnuteľnosť, tak máte spolovice vyhraté. Toto môže byť totiž najjednoduchšia cesta ako sa môže hypotéka na montovaný dom stať realitou. Na zabezpečenie hypotéky môžete použiť pritom akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorá je určená na bývanie. Môže isť teda o byt alebo rodinný dom. Výrobnú halu alebo skladové priestory banky ako predmet záložného práva zvyčajne neakceptujú. Hodnota zakladanej nehnuteľnosti sa určuje znaleckým posudkom, ktorý si vo väčšine prípadov dá vyhotoviť banka. Od hodnoty nehnuteľnosti sa potom odvíja nielen možnosť 100% financovania, ale aj úroková sadzba.

Banke pri žiadosti o schválenie hypotéky predložíte doklady, ktorých zoznam sa pri jednotlivých bankách môže odlišovať. Zvyčajne sa však pri žiadosti o hypotéku na montovaný dom vyžaduje predloženie týchto dokladov:

  • občiansky preukaz
  • doklady preukazujúce príjem – v prípade zamestnancov potvrdenie od zamestnávateľa, poprípade výpisy z účtu na ktoré vám
  • zamestnávateľ poukazuje mzdu. Pri SZČO sa požaduje predloženie daňového priznania.
  • aktuálny výpis z listu vlastníctva
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti (iba ak si ho nedala vyhotoviť banka)
  • zmluva o dielo alebo zmluva o výstavbe uzatvorenú medzi vami a zhotoviteľom stavby
  • platné stavebné povolenie a geometrický plán
  • doklad o poistení zakladanej nehnuteľnosti

Po predložení dokladov si banka preverí vašu bonitu, ktorá rozhodne o tom či vám banka hypotéku poskytne alebo ju zamietne. Zohľadňuje pritom rôzne parametre ako sú rodinný stav, výška príjmu, vek, dosiahnuté vzdelanie, počet vyživovaných osôb v domácnosti a samozrejme úverovú históriu. V prípade, že schvaľovacím procesom prejdete, môže nasledovať podpísanie úverovej zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva, návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností a napokon čerpanie hypotéky.

Po dostavaní montovaného domu existuje možnosť previesť záložné právo zo založenej nehnuteľnosti na práve dostavaný montovaný dom.

Tip: Zvýhodnená hypotéka pre mladých

Zaujímavou alternatívou tohto typu úveru je hypotéka pre mladých. Hypotéka pre mladých totiž vďaka 2 % dotácii štátu a 1% príspevku od banky ponúkala finančné zvýhodnenie v podobe nižšieho úročenia. Od 01. januára tohto roku, však došlo k zmene a spomínanú bonifikáciu úrokovej sadzby nahradil daňový bonus. Napriek zmene finančného zvýhodnenia môže byť táto alternatíva hypotéky pre niekoho stále atraktívnou.

Hypotéka je ohraničená vekovo a preto ju môžu získať iba stavebníci, ktorí v čase podania žiadosti dosiahli 18 rokov a zároveň neprekročili 35 rokovHypotéka sa poskytuje do výšky 50 000 €, pričom stavebník si môže požičať aj viac, ale suma ktorá presiahne spomínaný finančný strop bude úročená štandardnou úrokovou sadzbou a bonus sa bude tiež dotýkať iba úrokov zaplatených z tejto sumy. V prípade čerpania hypotéky si tak budete môcť uplatniť daňový bonus vo výške 50% zo sumy zaplatených úrokov za kalendárny rok, maximálne však 400 € ročne počas piatich rokov.

Hypotéka na montovaný dom je dobré riešenie, avšak…

Hypotéka na montovaný dom vyžaduje zodpovednosť a dôkladné zváženie vlastných finančných možností pri dlhodobom splácaní mesačných splátok. Preto ak nie ste si úplne istí svojim rozhodnutím, obráťte sa na finančného poradcu alebo priamo na hypotekárneho špecialistu, ktorému dôverujete. Pomôžu vám zhodnotiť finančnú situáciu a navrhnúť optimálne riešenie.

Hypotéka na montovaný dom bola predmetom viacerých našich príspevkov. Prečítajte si článok „2 Dôvody prečo sa rozhodnúť pre hypotéku než pre nájom“. Pozreli sme sa v ňom na aspekty nájomného bývania, no samozrejme sa dozviete aj o výhodách, ktoré sa spájajú s vlastným bývaním.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov