28. februára 2024

Daň z nehnuteľnosti v roku 2024. Všetko, čo potrebujete vedieť

Daň z nehnuteľnosti. Pre niekoho samozrejmosť, pre iného veľká neznáma. Nie každý totiž vie, že ak v jednom roku získa nehnuteľnosť, musí v tom ďalšom podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Poďme si preto povedať viac o tejto téme.

Začnime pekne postupne.

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Ide o poplatok obce, ktorý je ustanovený v zákone č. 582/2004. Túto miestnu daň obec môže, ale aj nemusí na svojom území zaviesť. Nakoľko však ide o príjem do jej rozpočtu, prakticky každá obec ju má. Zaplateniu dane predchádza tzv. daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Nejde o nič zložité a po usmernení úradníkom ho dokáže vyplniť prakticky každý.

O povinnosti podať daňové priznanie vás však väčšinou nikto neupozorní. Niektoré samosprávy sú však voči svojim daňovníkom pozornejšie a o tejto povinnosti ich informujú. 

Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z nehnuteľnosti majú fyzické aj právnické osoby. Táto nutnosť nastáva v prípade, že ste za predchádzajúci kalendárny rok kúpili, zdedili, darovali, dostali darom nehnuteľnosť. Počíta sa sem:

 • dom
 • byt
 • garáž
 • nebytový priestor
 • pozemok

Zákonná lehota podania daňového priznania je do 31. januára daného kalendárneho roka. V našom prípade to bol 31. január 2024. Na základe daňového priznania potom obec vyrúbi daň z nehnuteľnosti.

Vzor tlačiva na k podaniu daňového priznania nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Aká je výška dane z nehnuteľnosti v roku 2024?

Výška dane záleží od konkrétnej obce. Každé mesto či dedina má poplatky nastavené po svojom. Základným prvkom sú však metre štvorcové. Podľa zastavanej resp. nezastavanej plochy vám obec pošle svoje rozhodnutie o výške dane. Túto informáciu posiela obec poštou. Pokiaľ však máte elektronickú schránku na slovensko.sk, s veľkou pravdepodobnosťou obdržíte výpočet dane z nehnuteľnosti práve tam.

Splatnosť dane z nehnuteľnosti je 15 dní. Pokiaľ daňové priznanie nepodáte resp. poplatok nezaplatíte, môže vás obec pokutovať až do výšky 3000€.

Novinky od minulého roku

Vyššie zmienený zákon bol v platnosti od roku 2005. Minulý rok však bol viackrát novelizovaný. Do platnosti tak vstúpilo niekoľko noviniek. Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti, a teda aj zaplatiť daň majú aj daňovníci, ktorí v roku 2023 sa stali:

 • správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce a správca je zapísaný v katastri nehnuteľností
 • nájomcom nehnuteľnosti za predpokladu, že si
  • fyzická alebo právnická osoba prenajala pozemok alebo stavbu od Slovenského pozemkového fondu
  • fyzická alebo právnická osoba prenajala pozemok od iného vlastníka na dobu dlhšiu, ako päť rokov a, ako nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností
  • fyzická alebo právnická osoba prenajala pozemky od niekoho, kto dostal tieto pozemky do náhradného užívania

Povinnosť podať tzv. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti však majú aj tí, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku predali, darovali resp. už nemajú v nájme či správe nehnuteľnosť. Dôležité je vyznačiť v tlačive, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Tip na záver

Pokiaľ máte pozemok a zvažujete stavbu domu, sme tu pre vás. Naša spoločnosť sa špecializuje na výstavbu montovaných drevodomov na Slovensku a v Čechách. Dom na kľúč vám postavíme už za tri mesiace. Do pozornosti tiež dávame náš katalóg projektov, ktorý obsahuje viac než 60 rôznych projektov domov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov