29. októbra 2016

Montovaný dom nie je iba dreva

Montovaný dom sa radí medzi drevostavby predovšetkým preto, že obsahuje množstvo drevených prvkov. Nie je však drevostavbou v pravom slova zmysle, pretože sa skladá aj z mnohých iných moderných materiálov ako sú: izolačné materiály, polystyrén, fólie, betón . . .  Spolu tieto materiály s drevenými prvkami vytvárajú ekologicko-ekonomické bývanie a výsledkom je tak nízkoenergetický montovaný dom s vysokými izolačnými vlastnosťami.

Drevené prvky v montovanom dome

S použitím dreva sa v prípade montovaného domu stretneme najmä v konštrukciách, pretože drevo má ideálny pomer čo sa týka pevnosti, hmotnosi, pružnosti a tuhosti. Drevená konštrukcia ďalej zaručuje stabilitu domu a to aj v prípade požiaru. Drevo samo o sebe dobre tepelne aj zvukovo izoluje. Najväčšiu zásluhu na jeho “znovuzrodení” v novostavbách má predovšetkým environmentálna a ekonomické funkcia, ktorú drevo plní.

Konštrukcia z KVH hranolov

KVH hranolom sa myslí vysušené smrekové, jedľové alebo borovicové drevo opracované podľa noriem do rozmerov vhodných pre prepravu a samotnú montáž – spravidla 13×0,14×0,26 m. Jednotlivé kusy hranolov sú po dĺžke spájané zubovým spojom, čím potupne vytvárajú bezchybnú a celistvú konštrukciu. KVH hranoly sú pred dodaním na stavenisko riadne zbavené škodlivých zárodkov plesní, drevokazcov, baktérií i hmyzu, preto hranoly nie je potrebné pred použitím ošetrovať chemickými prostriedkami. KVH hranoly svojimi parametrami zodpovedajú európskym normám tvrdosti C24 (pevnosť v ohybe 24MPa). Čo sa týka ich kvality, tvoria dve skupiny Si a Nsi. Nsi KVH hranoly sú vhodné pre skryté konštrukcie a priečky. Si KVH hranoly sú vzhľadom k väčšej viditeľnosti a vystavovaniu vonkajším vplyvom prísnejšie kontrolované a dôkladnejšie opracovávané, tak aby boli čo najviac estetické a odolné voči vonkajšiemu prostrediu. Používajú sa napríklad na drevené obstavbya lebo priznané stropné trámy. KVH hranoly sú v montovanom dome použité v rôznych rozmeroch v obvodových stenách a stenách priečkových.

Opláštenie vonkajších, obvodových a priečkových stien z OSB dosiek

OSB dosky sú zložené s drevených triesok, ako sekundárny produkt z primárnej výroby napr. práve z výroby KVH hranolov. Tieto triesky sú následne lisované v troch až štyroch vrstvách a s pomocou príslušného spojiva následne vytvárajú celistvú, pevnú, ekologickú, ekonomickú, izolačnú a protipožiarnu dosku vhodnú pre použitie do stien montovaného domu. Štandardná hustota OSB dosky sa pohybuje medzi 600 a 680 kg na m3 (OSB doska pri rozmere 2400 x 1200 s hrubosťou 12mm bude vážiť cca 20 kg). OSB dosky sú opatrené perom a drážkou, čo umožňuje ich rýchle a predovšetkým dokonalé spájanie.

Čo sa týka kategorizácie OSB dosiek z hľadiska ich odolnosti voči vlhkosti, rozlišujú sa označením OSB 1 až OSB 4. Pre výstavbu kvalitných montovaných domov sa používa doska s označením OSB 3 s 12 mm hrubkou, ktorá patrí do triedy D ohňuvzdornosti. OSB 3 dosky sa v montovanom dome aplikujú predovšetkým do obvodových stien a priečok. OSB 4 dosky sú vyrábané pre extrémne zaťaženie a využívajú sa skôr pre priemyselné účely.

Krov

Samotný krov sa skladá hneď z niekoľkých drevených prvkov. Pri rodinných domov sú súčasťou krovu drevené krokvy, klieštiny, pomúrnice, stredová väznica alebo napríklad pohľadový krov.

Strešné laty

K latovaniu strešnej konštrukcie dochádza pri zhotovení strechy. Pri montovanom dome sa najprv napína pás parotesnej fólie tesne pri odkvape, pričom sa fólia pripevňuje pomocou sponiek ku krokvám. Až potom prichádza na rad montáž drevených prvkov: kontralát a pomocných lát. Vyššie vymenované prvky sú pri výstavbe montovaného domu nevyhnutné. Ďalšie výrobky z dreva sú už na vašom zvážení a preferenciách – schody, výplne otvorov, podlahy či obloženie.

Ostatné prvky v montovanom dome

Pri výstavbe montovaného domu je použitá tiež široká škála iných materiálov, ktoré majú svoje špecifické izolačné a ochranné vlastnosti. Ich následné spojenie s drevenými prvkami potom zaručuje lacný chod domácnosti s minimálnou záťažou na životné prostredie. Ďalšími materiálmi sú:

prvky montovaného domu

Súčasťou montovaného domu sú tiež výrobky ako bleskozvod, odkvapový systém, strešné tašky, výplne otvorov, podlahové vykurovanie, termostaty a plávajúce podlahy.

Montovaný dom teda nie je drevenou chalúpkou, či jednoduchou skladačkou. Montovaný dom je detailne premysleným objektom, ktorý umožňuje spokojné, finančne nenáročné a zdravie ani životnému prostrediu neškodiace bývanie.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov