31. januára 2018

Stavba montovaného domu svojpomocne – na čo si dať pozor

Ak patríte k akčnejším typom ľudí, ktorí majú radi veci pod kontrolou a pri výstavbe rodinného domu sa neuspokoja iba s pasívnym výberom podláh, obkladov, dverí alebo okien máme pre vás riešenie. Nechajte si postaviť hrubú stavbu alebo holodom. Popri zhotovení základovej dosky sa tak budete môcť naplno realizovať pri stavbe montovaného domu a všetky ostávajúce práce si dokončíte sami.

Táto alternatíva výstavby montovaného domu je vhodná predovšetkým pre tých stavebníkov, ktorých postavenie domu a následné sťahovanie do vlastného nesúri. Tempo prebiehajúcich prác si totiž určujete sami a prispôsobujete si ho vlastným časovým alebo finančným možnostiam. Nevyhnutnými predpokladmi svojpomocnej stavby montovaného domu sú organizačné schopnosti alebo istá manuálna zručnosť. Na druhej strane však vďaka svojej šikovnosti môžete za istých okolností pri svojpomocnom dokončení stavby montovaného domu, ktorý vám bude odovzdaný v štádiu holodomu alebo hrubej stavby výrazne ušetriť. Ak sa teda rozhodujete práve pre túto alternatívu výstavby montovaného domu, poradíme vám na čo si budete musieť dávať najväčší pozor.

Bez stavebného dozoru to nepôjde

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) môže byť stavba montovaného domu vykonávaná svojpomocne avšak podmienkou je, že realizácia prác bude prebiehať pod odborným dohľadom. Stavebnému dozoru potom tento zákon ukladá povinnosti, ktoré sú definované v § 46b.

Na základe tohto ustanovenia osoba vykonávajúca stavebný dozor:

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Toľko teda suché fakty. Čo to však bude pre vás znamenať v praxi? Vzhľadom na špecifiká výstavby montovaného domu bude potrebné výberu stavebného dozoru venovať primeranú pozornosť. Preto urobíte najlepšie, ak si za stavebný dozor vyberiete takého odborníka, ktorý sa v problematike výstavby montovaných domov dobre vyzná. Takýto stavebný dozor bude potom dohliadať nielen na to, aby vykonávané práce boli v súlade so stavebnými normami, ale vám neraz poradí ako sa vyhnúť alebo predísť prípadným chybám.

Kvalita prác musí byť rovnaká

Napriek rýchlej realizácii holodomu alebo hrubej stavby montovaného domu sa dôraz kladie na kvalitu a precíznosť prác. Inak tomu nemôže byť ani pri svojpomocných prácach. Ak teda z nejakého dôvodu budete pri výstavbe montovaného domu predsa len potrebovať vypomôcť, tak majte na pamäti, že kvalita prác musí zostať zachovaná a bude musieť spĺňať tie najprísnejšie kritériá. A je jedno, či vám pri prácach budú pomáhať priatelia, kolegovia alebo živnostníci. Iba v takom prípade môže montovaný dom aj po dostavaní vyhovovať nízkoenergetickým štandardom. Mimochodom, živnostníci si zvyčajne za vykonanie rovnakej práce môžu zapýtať podstatne rozdielne sumy. Pri výbere preto nesiahajte hneď po prvej, zdanlivo „výhodnej“ ponuke a zohľadnite nielen sumu, ale predovšetkým kvalitu vykonávanej práce.

Pri kvalite ešte chvíľu ostaneme

V princípe to isté, čo sme uviedli v súvislosti s kvalitou práce, platí tiež pre kvalitu materiálov. Pri snahách o ušetrenie finančných prostriedkov totiž kvalita materiálov nemôže ísť bokom. Aj keď bude teraz výber materiálov úplne vo vašej kompetencii, vo všeobecnosti stále musíte prihliadať na primeranú kvalitu a konečný výsledok ktorý chcete dosiahnuť. A tým je plne funkčný montovaný dom, ktorý vám poskytne moderné a komfortné bývanie. Pri výbere materiálov sa preto rozhodne neriaďte iba najnižšou cenou. Nezabúdajte, že najlacnejšie riešenie nie je práve vždy to najsprávnejšie.

Holodom alebo hrubá stavba nemusí vyhovovať každému

Svojpomocná stavba montovaného domu samozrejme nie je pre každého. Ak ste napríklad počas roka neustále pracovne vyťažený alebo nie ste dostatočne zručný a budete musieť na vykonávanie prác zakaždým zháňať niekoho kto dokáže v primeranej kvalite zvládnuť danú prácu, určite urobíte lepšie keď sa rozhodnete pre montovaný dom na kľúč.

Tip: Zaujíma vás výstavba montovaných domov? Prečítajte si článok „Ako prebieha výstavba montovaného domu na kľúč“.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov