Blog

Ako sa starať o montovaný dom počas celého roka? (5 tipov)

Kvalitne zrealizovaná stavba montovaného domu je zárukou nielen primeraného komfortu a dobrého fungovania všetkých systémov, ale aj jeho estetického vzhľadu. Aj ten najkvalitnejšie postavený dom však bude podliehať vrtochom počasia a nezabránite ani neúprosnému pôsobeniu času. Ak vám má dom slúžiť dlhé roky tak, ako sa to od neho očakáva a popritom má aj dobre vyzerať,bude potrebovať primeranú starostlivosť i pravidelné prehliadky. 

Montovaný dom poskytuje neporovnateľne vyšší komfort ako byt, vyžaduje si však aj väčšiu pozornosť a starostlivosť. V montovanom dome navyše za vás nikto neodstráni upchaté odkvapy alebo zatekanie strechy a preto riešenie prípadných nedostatkov neodkladajte a vyriešte ich hneď.Pozrime sa teraz spoločne, ktoré súčasti domu by ste si mali pri obhliadkach všímať a ktoré systémy by pri pravidelných prehliadkach tiež nemali ostať bez povšimnutia.

1. Plynový kotol

Ak na vykurovanie priestorov montovaného domu využívate plynové kotly, tak pravidelnú servisnú kontrolu kotlov by ste rozhodne nemali vynechávať alebo zanedbávať. Nejde pritom iba o splnenie si zákonnej povinnosti. Pravidelná servisná prehliadka plynového kotla raz do roka, najlepšie pred vykurovacou sezónou, vám zabezpečí bezproblémovú prevádzku počas zimy, maximálnu účinnosť kotla a v neposlednom rade bezpečnosť. Nedokonalé spaľovanie pri poruche plynového kotla alebo únik oxidu uhoľnatého do miestnosti je naozaj nebezpečnou záležitosťou.

Okrem týchto benefitov vám však pravidelné servisné kontroly kotlov prinesú ešte jednu výhodu v podobe protokolu o vykonanej revízii. V prípade poistnej udalosti vzniknutej v dôsledku zanedbania tejto povinnosti vám totiž poisťovňa môže odmietnuť plnenie poistného. Jednoduchšie povedané ak máte montovaný dom poistený, ale nemáte pravidelnú revíziu kotla,poisťovňa vám škodu nemusí preplatiť.

2. Komín

Ďalšia povinná prehliadka sa týka komínového systému. Súčasné komínové systémy sú naozaj kvalitné, neznamená to však, že si ich nemusíte vôbec všímať. Práve naopak, komínu venujte primeranú pozornosť predovšetkým vtedy keď váš montovaný dom vykurujete fosílnymi palivami.

Podobne ako pri plynových kotloch aj v prípade kontroly komínov nejde len o splnenie si zákonnej povinnosti. Pravidelné čistenie a kontrola komína zabezpečí spriechodnenie komínového prieduchu, odstráni vrstvu sadze i kondenzátu a odstráni zoxidovanú vrstvu na vložke komína. Okrem toho sa však skontrolujú všetky časti komínového systému z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a ich spoľahlivosti pri odvádzaní spalín do ovzdušia.

Komín si môžete v predpísaných intervaloch čistiť aj sami. Pri poistnej udalosti však poisťovňa bez potvrdenia o kontrole a vyčistení komína vydaného odborne spôsobilou osobou (kominárom) nemusí vzniknuté škody preplatiť.

3. Strecha

Strecha montovaného domu si právom zaslúži patričnú pozornosť. Neplní totiž iba estetickú funkciu, ale predovšetkým znáša všetky nástrahy počasia a musí odolávať snehu, mrazu i prívalovým dažďom. Jej poškodenie alebo poškodenie poistnej izolácie by mohlo na dome spôsobiť nemalé škody. Aby spoľahlivo plnila svoju funkciu, musíte sa o ňu poriadne starať. Preto strechu pravidelne vizuálne kontrolujte a ak si na streche všimnete poškodenú strešnú krytinu alebo napríklad hrebenáč, neváhajte a dajte ich hneď vymeniť. Jednoduchšie je vymeniť poškodenú škridlu ako potom prehnitú krokvu, latovanie alebo dokonca celý krov.

V prípade, že máte na streche iný typ strešnej krytiny ktorý sa kotví skrutkami, bude vhodné ak ich dotiahnutie dáte po nejakom čase skontrolovať.

4. Odkvapy

Pri streche montovaného domu  ešte chvíľu ostaneme, pretože osobitnú pozornosť si zaslúži tiež odkvapový systém strechy. Do žľabov môže na jeseň napadať lístie, ktoré sa potom s odtekajúcou vodou dostáva do zvodov alebo kolien a upcháva celý odkvapový  systém. Upchatiu zvodov a poškodeniu odkvapového systému alebo škodám na fasáde montovaného domu zabránite umiestnením lapačov lístia do žľabov alebo ich pravidelným čistením.

5. Okná

Plastové okná sú takmer bezúdržbové, no predsa sa len bez vašej starostlivosti nezaobídu. Okrem bežného umývania sklenených výplní a vonkajšieho i vnútorného rámu okien by ste mali pozornosť venovať kľučkám, tesneniu a samozrejme aj kovaniu. Uvoľnené kľučky a úchyty minimálne raz do roka  dotiahnite. Pri tejto činnosti môžete zároveň natrieť tesnenie okien špeciálnymi prípravkami, ktoré oddialia jeho starnutie.Kovaniu okien zasa prospeje, ak ho raz ročne premažete olejom. Podobnú starostlivosť môžete dopriať plastovým dverám.

 Odmenou bude komfortné bývanie

Je toho pomerne veľa čo všetko si vyžaduje bývanie v dome. Nezabudnite však, že pasivita nie je na mieste a akékoľvek aj najdrobnejšie nedostatky, ktoré si všimnete na vašom dome je potrebné riešiť okamžite. Predídete tým neskorším komplikáciám a finančne náročnejším opravám.Pravidelná starostlivosť o montovaný dom sa vám napokon vráti v podobe príjemného a pohodlného bývania.

Pridať komentár