28. februára 2022

Inžinierske siete nie sú len voda a elektrina. Takto zistíte, kadiaľ sú vedené 

Na inžinierske siete musí alebo by aspoň mala byť napojená každá domácnosť. Dnes si preto povieme, čo všetko patrí do tejto kategórie a hlavne ako zistiť kadiaľ sú vedené inžinierske siete.

Čo sú inžinierske siete?

Inžinierske siete, známe aj ako rozvodné siete sú systémy nadzemných a podzemných vedení vody, elektriny, plynu, kanalizácia a telekomunikačné siete. Ide o infraštruktúru, ktorá zabezpečuje do domácnosti prívod základných prvkov, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť bežný život. 

V ideálnom prípade sú prípojky na základné rozvodné siete privedené až na stavebnú parcelu. Často sa však stáva, že povedzme plyn alebo elektrina sú len na hranici pozemku a prípojku je potrebné urobiť nanovo. K tomu prichádza najmä pri výstavbe rodinných domov na miestach, ktoré predtým slúžili napríklad ako záhrada. 

Všetky prípojky do inžinierskych sietí musia byť uzatvárateľné, jasne označené a prístupné. Na prípojkách by mali byť umiestnené aj merače spotreby.

Bez elektriny to pôjde len ťažko

Elektrina dnes predstavuje azda najdôležitejší prvok inžinierskych sietí. Už samotná výstavba domu sa bez pripojenia do elektrickej siete realizuje veľmi ťažko. Dá sa síce nahradiť napríklad elektrickými centrálami, no je to veľmi kostrbaté riešenie, ktoré sa môže negatívne prejaviť vo výslednej cene domu.

Preto pokiaľ nie je elektrická prípojka zriadená na hranici pozemku, je nutné postarať sa o čo najskoršie namontovanie. Ako prvé je potrebné kontaktovať niektorú z distribučných spoločností - západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská. Zároveň si treba zhruba zrátať, aké spotrebiče budete v domácnosti používať, či budete kúriť elektrinou a pod. Podľa toho sa napríklad aj určuje, koľko fáz bude vaša domácnosť mať. 

Na základe žiadosti Vám dá distribučná spoločnosť povolenie zriadiť si prípojku. Elektrický vodič si však musíte od rozvodného stĺpu k hranici pozemku priviesť sami, resp. nechať tento úkon na profesionálnu firmu. Distribučná spoločnosť potom rieši iba pripojenie do samotnej siete. 

Paralelne s riešením elektrickej prípojky treba osloviť aj niektorého z dodávateľov elektriny. 

Voda sa dá riešiť aj studňou

Voda patrí taktiež medzi podstatné inžinierske siete. Pokiaľ nemáte vodu privedenú priamo na pozemok, je potrebné opäť sa obrátiť na niektorú z vodárenských spoločností (podľa regiónu). Tá na rozdiel od elektriny zabezpečuje nielen distribúciu, ale aj dodávku vody. 

Dnes je však populárne nechať si na svojom pozemku vŕtať alebo vykopať vlastnú studňu. Toto riešenie je výhodné najmä v prípade, že verejný vodovod je ďaleko a priviesť tečúcu vodu do domu by bolo príliš nákladné. V opačnom prípade sa vlastná studňa vzhľadom na neporovnateľne vyššie obstarávacie náklady príliš neoplatí. 

studňa a inžinierske siete
Pokiaľ nechcete riešiť vodovodnú prípojku, môžete si nechať na pozemku vyvŕtať studňu.

Plyn pomaly odchádza do zabudnutia

Kedysi kľúčový prvok inžinierskych sietí dnes začína postupne upadať. Dôvodov je hneď viacero. Plynová prípojka je pomerne drahá záležitosť a môže sa vyšplhať na stovky, resp. až tisícky eur. Ďalším dôvodom je čoraz vyššia cena plynu a vidina toho, že plyn bude v budúcnosti považovaný za neekologický spôsob vykurovania. 

V prípade, že chcete predsalen zaviesť do domu plyn, je potrebné osloviť distribučnú spoločnosť so žiadosťou o pripojenie. Po podpise zmluvy si musíte dať vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú distribučná spoločnosť musí schváliť. Po odsúhlasení si dáte vybudovať samotnú prípojku. Popri tom si vyberiete aj dodávateľa plynu a podpíšete s ním zmluvu. 

Kanalizácia ešte stále nie je samozrejmosť

Verejná kanalizácia stále nie je samozrejmosťou v každej obci. A to aj napriek tomu, že na dobudovanie tejto chýbajúcej infraštruktúry boli vyčlenené milióny eur z Eurofondov. Pokiaľ sa na hranici pozemku kanalizácia nachádza, dá sa do nej napojiť po dohode s daným obecným úradom. 

V prípade, že táto dôležitá inžinierska sieť v obci chýba, je potrebné zabezpečiť vlastný spôsob likvidácie alebo skladovania splaškov. Možností je viacero. Poväčšinou je to žumpa, v ktorej sa splašky hromadia a za istý čas sa nechajú odviesť. Ďalej je to domáca čistička odpadových vôd. Tá zabezpečí rozklad splaškov, pričom vzniká prakticky iba úžitková voda, ktorú je možné nechať vsiaknuť na záhrade. Poslednou možnosťou je tzv. koreňová čistička. Ide o jedinečné, čisto prírodné riešenie likvidácie splaškovej vody v domácnosti. 

Ďalšie inžinierske siete

Medzi ďalšie inžinierske siete patrí prístupová cesta. Musí viesť na každý stavebný pozemok a nie je presne definované, akú bude mať podobu, teda či bude vybetónovaná, vysypaná makadamom a pod. 

Do kategórie inžinierske siete sa radia aj pevné linky telefónov a internetové pripojenie. V tomto prípade záleží na samotnom majiteľovi, či a v akej podobe si pripojenie na pevnú linku alebo internet zriadi.

Prístupová cesta a inžinierske siete
Medzi inžinierske siete patrí aj prístupová cesta.

Ako zistiť inžinierske siete?

Pripojenie domu na inžinierske siete sa neraz môže stretnúť s istými komplikáciami. Najčastejšia z nich vzniká pred samotným vybudovaním prípojok. Veľmi často dochádza ku križovaniu rozvodných sietí. Preto je dôležité čo najskôr zistiť, kadiaľ sú jednotlivé prvky infraštruktúry vedené. 

Nanešťastie neexistuje jednotná mapa, kde by sa dalo zistiť, kadiaľ sú vedené inžinierske siete. Všetko je teda potrebné riešiť formou tlačív a žiadostí na jednotlivé distribučné spoločnosti. Tie buď zašlú katastrálnu mapu s vyznačenými sieťami alebo priamo technika, ktorý danú sieť zaznačí v teréne. Dobrou správou je, že vytýčenie sietí je zvyčajne do určitej dĺžky zadarmo. 

Jediná sieť, ktorá sa dá zistiť z pohodlia domácnosti a prakticky okamžite je elektrická rozvodná sieť na západnom Slovensku. Umožňuje to portál Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Na záver

O presnom postupe vytýčenia inžinierskych sietí (a prípadných poplatkoch) je dobré sa informovať priamo u konkrétnej spoločnosti. 

Pokiaľ zvažujete výstavbu rodinného domu, nezabudnite si prezrieť aj náš katalóg projektov montovaných domov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov