Zastavaná plocha 147,5 m2
Úžitková plocha 121,32 m2
Obytná plocha 66,22 m2
Rozmer domu 14,5 x 12,5
Počet izieb 4

V obci Kostolište pri Malackách je dokončená základová doska, pokračujeme realizáciou hrubej stavby.