Blog

Ako si vybrať stupeň dokončenia montovaného domu?

Ako si vybrať stupeň dokončenia montovaného domu?

Tak ako aj pri iných stavbách, aj pri montovanom dome musia byť dodržané určité kroky a postupnosti, ktoré vo finále vedú k hotovému, obývateľnému domu, ktorý sa čo najviac približuje predstavám investora (majiteľa). V zásade z hľadiska dokončenia domu rozlišujeme tri etapy, resp. tri stupne – hrubá stavba, holodom a dom na kľúč. Stretli ste sa s týmito pojmami, ale neviete celkom presne čo znamenajú a podľa čoho sa máte rozhodnúť pre konkrétny stupeň? V nasledujúcom texte si stručne vysvetlíme čo jednotlivé označenia znamenajú a ktoré faktory vám môžu napomôcť, keď sa budete rozhodovať, či objednať u realizačnej firmy hrubú stavbu, holodom alebo dom na kľúč.

Stupne stavby môžme klasifikovať podľa rozsahu realizačných prác a pridaných materiálov, pričom každý stupeň má svoje špecifiká, výhody aj nevýhody. Väčšina kvalitných realizačných firiem ponúka realizáciu konkrétnej stavby v týchto troch variantoch:

  1. Hrubá stavba

Tak ako už napovedá pomenovanie, hrubá stavba  je stavbou, v ktorej sú vykonané všetky nevyhnutné stavbárske práce, pričom sa jedná o základ celej budovy – bez prídavných opatrení, ktoré je potrebné postupne dobudovať svojpomocne. V rámci hrubej stavby vám realizačná firma spravidla postaví dom na základovej doske, ktorú by ste už vopred mali mať zabezpečenú. Ak nemáte, realizačná firma je v mnohých prípadoch schopná vám základovú dosku pripraviť za príplatok – pretože cena základovej dosky závisí najmä od parametrov pozemku (lokalita, rovinatosť, prístup a iné), nie je možné je paušalizovať a teda zarátať do štandardnej ceny holodomu vybraného typu. Na pripravenej základovej doske vám teda v cene holodomu firma vybuduje konštrukcie obvodových a priečkových stien, vonkajšie opláštenie stien, konštrukciu stropu, krovu, vybudovanie strechy a jej pokrytie škridľou, poprípade vybudovanie komína. Tento variant je spravidla najlacnejší. Avšak je vhodný pre tých investorov, ktorí už majú aspoň minimálne skúsenosti zo stavebnej oblasti, resp. vedia si zabezpečiť odborníkov, ktorí nadviažu tam, kde realizačná firma skončila a stavbu kvalitne dokončia svojpomocne. Na dokončenie hrubej stavby je potrebné investovať ďalšie prostriedky, čas, energiu, ale aj znalosti a skúsenosti z danej oblasti. Voľba variantu hrubej stavby je teda vhodná pre tých, ktorí majú premyslené aké materiály chcú ďalej využiť na izoláciu, dokončenie stien, vedia ako zabezpečia napojenie inžinierskych sietí a budú mať dostatok času svojpomocne dokončovať alebo minimálne dohliadať na hladký priebeh dokončenia stavby.

hol 39

 

  1. Holodom

Ďalšou etapou stupňa dokončenia stavby je holodom. Oproti hrubej stavbe sú v holodome pridané rôzne vhodné druhy izolácií, celkové dokončenie stien (opláštenie, vonkajšie omietky, a pod.), protipožiarne opatrenia (sadrokartón), odkvapové systémy, bleskozvody, okná, vchodové dvere, parapety, zateplenie podlahy resp. podlahové vykurovanie, inštalácia inžinierskych sietí v rámci domu (voda, elektrika, atď),  dokončenie strechy. Holodom je v podstate hotový dom bez interiérových finálnych prvkov (ako napríklad podlahy, interiérové dvere, sanita a pod.). Etapa holodom je jednou z najvyužívanejších etáp, pretože súčasne je lacnejšia ako finálna etapa dom na kľúč a zároveň obsahuje všetky potrebné stavebné a inštalačné práce, ktoré svojpomocne laik zvládne iba s veľkými ťažkosťami (resp. na niektoré si aj tak musí volať odborníkov, pretože nemá potrebné oprávnenia). Výhodou holodomu je aj to, že finálnu interiérovú výbavu si každý môže zabezpečiť sám podľa svojho vkusu a finančných možností. Holodom je teda vhodný pre tých, ktorí radšej všetky potrebné stavebné práce nechajú na odborníkov a svojpomocne si zabezpečia skutočne iba samotnú „tvár“ domu – na pomoc si môžu prizvať interiérového dizajnéra, či rôznych majstrov, alebo ak majú skúsenosti, zvládnu dokončiť dom aj svojpomocne.

Final 7

 

  1. Dom na kľúč

Poslednou etapou výstavby je dom na kľúč. Táto etapa predstavuje vytvorenie domu od A po Z. Výsledkom je kompletný obývateľný dom, do ktorého sa už stačí iba nasťahovať. Súčasťou dokončenia sú interiérové dvere, vymaľovanie stien a stropov, osadenie sanity, batérií a všetkého potrebného podľa výberu klienta. V poslednej fáze je potrebné, aby klient mal aspoň určitú predstavu o tom ako by mal interiér vyzerať. Táto etapa je vhodná pre tých, ktorí chcú mať dom postavený od základu až po dokončenie, bez samostatných dodatočných prác. Je vhodná pre ľudí, ktorí sú zaneprázdnení, nemajú čas alebo energiu na dokončovacie práce, prípadne sa na takýto typ prác necítia, alebo nemajú absolútne žiadne skúsenosti z tejto oblasti. Dom na kľúč  je finančne náročnejší, výrazne však šetrí čas a energiu investora.

pohÄžad B7 - 4

 

Pri rozhodovaní medzi tromi stupňami realizácie stavby sa teda rozhodujte na základe hlavných faktorov, medzi ktoré radíme čas, ktorý môžte (chcete) stavbe venovať, váš rozpočet a skúsenosti zo stavebnej oblasti, resp. dostupnosť spoľahlivých odborníkov, ktorí vám po odovzdaní prvého alebo druhého variantu budú vedieť pomôcť v dokončovacích prácach.