15. februára 2016

Ako vybrať správny pozemok pre výstavbu domu?


Napriek tomu, že nie ste zástancom presne naplánovanej budúcnosti a radšej žijete zo dňa na deň, v prípade výstavby domu by vás takýto prístup mohol výjsť pekne draho. Zastavte preto radšej akékoľvek pátranie po pozemku a odpovedzte si vopred na nasledujúce otázky :

Ako veľkú parcelu potrebujem ?

PlochaOptimální šířkaVhodný typ domu
Malá parcelaOkolo 300 m27 – 10 metrovRadový dom
Stredná parcelaOkolo 500 m215 – 18 metrovVoľne stojací dom
Veľká parcelaOkolo 1000 m220 a viac metrovVeľký dom zo záhradou

Ideálna situácia nastáva v prípade, že sa Vám podarí zohnať pozemok o takých rozmeroch, aby bol súčet zastavanej plochy maximálne 30% z celkovej výmery pozemku. Čo sa  týka tvaru pozemku, najvhodnejší býva obdĺžnikový s pomerom strán 2: 3, pričom kratšia strana by mala mať minimálny rozmer 20 metrov.

Do zastavanej plochy sa započítava:

– Všetky spevnené plochy

– Chodníky

– Terasy okolo domu

V prípade dispozície domu vnútri pozemku sa musí ďalej počítať s prípadnými ďalšími priestorovými obmedzeniami. Tým prvým sú prípadné susedné domy. Tu platí, že vzdialenosť medzi susednými domy by nemala byť menšia ako 7 metrov, existujú však výnimky, keď možno túto vzdialenosť znížiť  na 4 metre. Ďalej je nutné dodržať 2 metrovou vzdialenosť od spoločných hraníc pozemkov susediacich domov. Toto samozrejme neplatí u radových domov. Ďalšie priestorové obmedzenie môže nastať v prípade, že časť pozemku patrí do chránenej krajinnej oblasti či prechádza chráneným pásmom – na tejto časti pozemku sa nesmie stavať!

Ochranné pásmo býva súčasťou pozemku najčastejšie v tých prípadoch, keď sa nachádza blízko železnice, vysokého napätia, cesty alebo lesa.

Aký je môj maximálny rozpočet na pozemok?

Obstarávacia cena pozemku je jedna vec a náklady spojené s jeho prípadnou dodatočnou úpravou pre potrebu stavby je vec druhá. Až súčet týchto dvoch častí vám dám finálnu cenu pozemku a ukáže vám, či ste sa vliezli do vami stanoveného rozpočtu. Čo všetko teda môže navýšiť finálny rozpočet vyhradený pre pozemok?

1. Druh pozemku

V katastri nehnuteľností sa dočítate, či je vami vybraný pozemok stavebný alebo poľnohospodársky (orná pôda, lúka, záhrada, trávnatý porast). Poľnohospodársky pozemok býva síce lacnejší, avšak po jeho zakúpení vás čakajú ešte náklady spojené so zmenou druhu pozemku a rokovania s úradmi.

2. Zaťaženie pozemku

Na katastrálnom úrade si tiež zistite, konkrétne v liste vlastníctva, či nie je pozemok zaťažený obmedzeniami, ako sú vecné bremená, predkupné či záložné právo. Na mieste je si prejsť aj údaje o majiteľovi, skutočnú výmeru pozemku, spôsob jeho nadobudnutia, bonitu. Ak v liste vlastníctva zbadáte označenie P (plomba), od tohto pozemku radšej odstúpte.

3. Územné plány

Na stavebnom úrade si vyžiadajte územný plán. Ten vám napovie, či je možné na pozemku vôbec stavať. Tu tiež zistíte možnosti pripojenia k inžinierskym sieťam na vybranom pozemku, teda k elektrickému prúdu, plynu, vodovodu, kanalizácii. Ak pozemok tieto možnosti neposkytuje, je to problém, ale skôr finančný než ak neriešiteľný. Preto si v prípade problémov s napojením k akejkoľvek inžinierske sieti započítajte do svojho rozpočtu ďalšie náklady.

4. Podložie pozemku

Náklady za pozemok sa vyšplhajú aj v prípade, že je jeho podložie príliš skalnaté alebo sa pod ním vyskytuje vysoká hladina spodných vôd. Zloženie a stav podložia vybraného pozemku zistíte prostredníctvom geologického prieskumu, za ktorý si však zaplatíte. Môžete sa však tiež jednoducho popýtať potencionálnych susedov žijúcich v blízkosti vybratého pozemku.

V akej lokalite chcem žiť?

Tu by ste sa mali zamerať predovšetkým na infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Pozemky v dedinách a malých mestách bývajú lacnejšie, avšak na úkor zlej dostupnosti čí úplné absencia pracovných príležitostí, vybraných škôl, supermarketov alebo napríklad najrôznejších zdravotných zariadení a tým pádom zložitejšie logistiky. Je dobré si tiež ešte na stavebnom úrade zistiť, či sa v okolí neplánuje akákoľvek rozsiahla výstavba (diaľnice, sídlisko ..). Tým by samozrejme bola vidina romantického a pokojného prostredia s krásnym výhľadom razom zastretá. Ak sa váš rozpočet na pozemok z vyššie popísaných dôvodov navýšil, môžete ušetriť na samotnej realizácii stavby a to tak, že si zaobstaráte montovaný dom na kľúč z našej ponuky len za 53 tisíc euro. Montovaný dom vám zároveň vynahradí časové straty spojené s hľadaním toho správneho pozemku a vybavením stavebných povolení.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov