24. augusta 2017

Solárne systémy v montovaných domoch

Uvažujete o efektívnejšom a dlhodobejšom znižovaní nákladov súvisiacich s prevádzkou vášho montovaného domu? Potom by ste sa mali zamyslieť nad čoraz viac preferovaným využívaním alternatívnych zdrojov energie.

Jednu z alternatívnych a najčistejších foriem energií, teda solárnu alebo ak chcete slnečnú energiu, je v súčasnosti možné vďaka solárnym kolektorom a solárnym panelom pre montované domy využívať dvomi spôsobmi. Na výrobu tepla alebo na výrobu elektrickej energie.

Účel využitia spomenutých solárnych systémov je však navzájom pomerne dosť často zamieňaný. V nasledujúcich riadkoch sa vám preto jednotlivé systémy pokúsime predstaviť trochu bližšie.

Solárne fototermické kolektory

Ide o solárny systém založený na princípe fototermálnej konverzie, využívajúci absorpčnú plochu kolektora na premenu slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Tá je následne ďalej odovzdaná teplonosnej látke.

Typy systémov solárnych fototermických kolektorov

Podľa spôsobu odovzdávania slnečnej energie sa systémy zapojených solárnych kolektorov delia na aktívne a pasívne.

Aktívne systémy odovzdávajú získanú tepelnú energiu teplonosnej nemrznúcej kvapaline, ktorá teplo odovzdá vode v zásobníku. Teplonosná kvapalina je v obehu udržiavaná prostredníctvom elektrického čerpadla s minimálnymi energetickými nárokmi.

Využívanie pasívnych systémov zapojených solárnych kolektorov nie je u nás najvhodnejšie a to z dôvodu ich nízkej mrazuodolnosti. Pasívne systémy sú založené na fyzikálnom princípe konvekcie, kedy ohriata voda bez asistencie elektrického čerpadla sama stúpa do zásobníka a studená klesá do panelov, aby sa ohriala.

Solárne kolektory slúžia výhradne na ohrev vody.

V našich podmienkach optimálne navrhnuté a odborne nainštalované aktívne systémy solárnych kolektorov bežne dosahujú tepelný výnos približne 400 kW.m-2 a dokážu pre domácnosť zabezpečiť 70 až 75 % teplej vody. Teplú, slnkom ohriatu vodu až  do 80 °C, môžete vo vašom montovanom dome využiť nielen na bežné účely, ale napríklad aj na ohrev vody v bazéne.

Solárnymi kolektormi ohriata voda však môže v kvalitne zateplenom montovanom dome za určitých podmienok predovšetkým prispieť k pomerne významnému zníženiu nákladov na vykurovanie. Najmä v prípadoch, ak je montovaný dom vykurovaný prostredníctvom vykurovacích telies s veľkou plochou, ako sú nízkoteplotné podlahové, stenové alebo stropné vykurovania.

Pokiaľ teda vo vašom montovanom dome chcete znížiť náklady na prípravu teplej vody a  podporiť existujúci vykurovací systém, potom sú solárne fototermické kolektory pre vás ideálnou alternatívou.

Ploché solárne kolektory vs. trubicové:

V našich podmienkach sa osvedčili najmä ploché solárne kolektory, ktoré patria medzi najviac používané v rámci Európskej únie. Oproti trubicovým solárnym kolektorom sú mechanicky odolnejšie voči vetru alebo krupobitiu a zároveň menej náchylné na poškodenie počas zimných námraz.

Pri výbere oslovte odborníkov

Pri výbere solárneho systému určite zohľadnite nielen obstarávacie náklady, náklady na údržbu alebo životnosť systému. Dôležitý je aj údaj o množstve spotrebovanej teplej vody vo vašej domácnosti, pretože nižšie nároky na spotrebu ohrievanej vody, napríklad pri menej početnej rodine (2-3 člennej), môžu predlžovať návratnosť investície až na hranicu životnosti solárneho systému.

Ideálne bude, ak pred zakúpením a inštaláciou solárnych kolektorov oslovíte odborníkov, ktorí vám pomôžu nastaviť parametre solárneho systému tak, aby návratnosť vašej investície bola čo najkratšia.

Solárne fotovoltické panely

Tento solárny systém pre montované domy je určený predovšetkým na výrobu elektrickej energie. Môže sa použiť aj na podporu vykurovania alebo na ohrev vody, avšak v tomto prípade sú efektívnejšie solárne termické kolektory, ktoré majú pri ohreve vody oveľa vyššiu účinnosť a aj životnosť bez poklesu výkonu počas doby používania solárnych kolektorov.

Alternatíva energetickej nezávislosti

Fotovoltické solárne panely sú teda vhodnou alternatívou pri snahách o dosiahnutie energetickej nezávislosti vášho montovaného domu, resp. pri znižovaní potreby primárnej elektrickej energie nevyhnutnej na prevádzku montovaného domu.

Vďaka vlastnej fotovoltickej elektrárni tak môžete nielen znížiť svoju energetickú závislosť na vašom dodávateľovi energie, ale predovšetkým ušetríte finančné prostriedky určené na platby za elektrinu.

Typy fotovoltických elektrární

1. Fotovoltická elektráreň ON – GRID

V tomto prípade bude elektrický rozvod montovaného domu natrvalo pripojený na fotovoltickú elektráreň a zároveň aj na verejnú elektrickú sieť. Ide o najbežnejší a najčastejšie využívaný typ elektrárne, pretože si oproti iným typom vyžaduje nižšiu vstupnú investíciu a má jednoduchšie zapojenie.

Spotrebiče v domácnosti pri takomto type elektrárne primárne odoberajú elektrickú energiu poskytovanú fotovoltickou elektrárňou, avšak pri jej nepostačujúcom výkone na svoj chod začnú odoberať elektrickú energiu z verejnej siete.

Naopak v čase nízkych energetických nárokov domácnosti, môže prebytočná energia vytvorená fotovoltickou elektrárňou ON – GRID smerovať do verejnej siete, bez možnosti jej uloženia do akumulátora.

Nevýhodou takéhoto pripojenia je tiež skutočnosť, že pri výpadku verejnej elektrickej siete dôjde aj k vypnutiu ON – GRID elektrárne.

2. Fotovoltická elektráreň OFF – GRID alebo ostrovný systém

Systém elektrárne OFF – GRID poskytuje absolútnu nezávislosť od verejnej elektrickej siete a preto je vhodný pre majiteľov montovaných domov, ktorí takúto nezávislosť hľadajú alebo nemajú možnosť pripojenia k verejnej sieti.

Elektrická energia je primárne vyrábaná fotovoltickou elektrárňou, no v prípade slabšieho slnečného žiarenia (najmä počas zimy), aj elektrickými generátormi. Elektrická energia vytvorená fotovoltickými panelmi v priebehu dňa je uskladňovaná v elektrických akumulátoroch.

Pri tomto type elektrárne je mimoriadne dôležité poznať a zohľadniť energetické nároky domácnosti v priebehu dňa, pretože podľa týchto nárokov sa dimenzujú kapacity, či výkon zariadení a určuje počet fotovoltických panelov.

3. Fotovoltická elektráreň HYBRID

Ako napovedá samotný názov, táto elektráreň dokáže podľa potreby fungovať v pripojení ON – GRID alebo aj OFF – GRID.

Takáto elektráreň umožňuje absolútne využitie nainštalovaných fotovoltických panelov a vďaka ukladaniu prebytočne vyrobenej energie do akumulátorov poskytuje dostatok elektrickej energie pre vaše spotrebiče aj pri prípadných výpadkoch vo verejnej elektrickej sieti.

Využite energiu slnka

Slnko z pohľadu človeka predstavuje nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý je navyše zadarmo. Solárne systémy pre montované domy, či už solárne kolektory alebo solárne panely využívajúce slnečné žiarenie dokážu vďaka dokonalejším technológiám čoraz efektívnejšie využívať slnečnú energiu na výrobu tepla alebo elektrickej energie.

Solárne systémy pre montované domy tak predstavujú jednu z alterantív pri znižovaní nákladov na prevádzku. V súčasnosti si však ešte stále vyžadujú vyššiu vstupnú investíciu.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov