1. novembra 2017

3 typy striech vhodné pre nízkoenergetický montovaný dom

Strecha domu býva často nazývaná aj ako “piata fasáda domu“. A to celkom oprávnene, lebo jej tvar, sklon, konštrukčné riešenie a krytina značne ovplyvňujú vzhľad aj tepelno-technické vlastnosti rodinného domu. Cieľom súčasného stavebníctva je vtesnať čo možno najväčší vnútorný objem do čo najmenšieho obvodového plášťa. Týmto počinom sú totiž eliminované budúce tepelné straty. Z tohto hľadiska je optimálna plochá alebo pultová strecha. A taktiež sedlová strecha, ktorá je kompromisom na hranici optima.

Kvalitná strecha nad hlavou a jej výhody

To, že nám strecha domu poskytuje bezpečie pred všemožnými nepriazňami počasia, berme už ako samozrejmosť. Mala by však plniť ešte veľa ďalších ochranných funkcií, ako chrániť podkrovie pred ochladzovaním v zime a prehrievaním v lete. Ďalej tiež odvádzať dažďové vody a zamedzovať prenikaniu vlhkosti vzniknutej vnútornou prevádzkou v dome do strešnej konštrukcie. Súčasťou strechy bývajú tiež všetky prvky vymenované nižšie s tým, že krov je neodmysliteľnou súčasťou len u sedlových striech. Žiadne práce okolo týchto prvkov nesmia byť podcenené.

Pri všetkých druhoch striech platí, že ak je cieľom dosiahnuť čo najvýhodnejších energetických hodnôt domu, overené a jednoduché riešenie strechy je tou správnou voľbou. Teraz už sme aj v prípade striech viazaní príslušnými predpismi. Každá nová strecha nízkoenergetického domu musí dosahovať hodnoty prestupu tepla max. 0,16 W.M-2.K-1 a jej plášť musí disponovať zodpovedajúcou tepelnou izoláciou. Odkvapy by mali byť opatrené normovanými pozdĺžnymi spádmi. Ich zvody by sa mali vyznačovať jednoduchým priebehom a krátkym vedením. Ak je to len možné, ventilačné hlavice kanalizácie, anténné držiaky, komínové telesá a ďalšie prestupy hydroizolačným súvrstvím, sa snažte sústrediť do obvodového plášťa.

Druhy striech, ktoré sa neodporúčajú

Vzhľadom k tomu, že strecha značne udáva finálny výzor celého domu, investori sa snažia docieliť originality skrze túto neoddeliteľnú súčasť budovy. Bohužiaľ akýkoľvek iný atypický tvar strechy než aký má strecha rovná alebo šikmá, zhoršuje tepelnú bilanciu domu a komplikuje konštrukčné strešné detaily. Valbová, polvalbová, členitá alebo romboidná strecha sú potom síce realizovateľné, ale stavbu domu značne predražujú a zvyšujú budúce náklady na prevádzku.

Správna voľba pre nízkoenergetický montovaný dom: Šikmé a ploché strechy

Plochá strecha predstavuje multifunkčné riešenie

Plochá strecha môže byť rovnako ako tie ostatné, jednoplášťová či viacplášťová. V prípade jednoplášťovej plochej strechy sa odporúča voliť inverznú plochú strechu tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii pár vzniknutých vnútornou prevádzkou. Inverzná plochá strecha má obrátené poradie vrstiev: spádová vrstva – hydroizolácia – tepelná izolácia – ochranná vrstva. Plochá strecha sa musí vyznačovať absolútnou vodotesnosťou, čo zaisťujú buď asfaltové pásy s hrúbkou 5 mm alebo hydroizolačná fólia s hrúbkou 2 mm. Kontrola vodotesnosti sa nazýva zaplavovacia skúška a vykonáva sa po dobu 24 hodín. Strecha (s utesnenými odtokmi) je napustená vodou ako bazén, a to to do výšky min. 100 mm. Ďalšie špeciálne rozdelenie plochých striech potom spočíva v tom, či pôjde o strechu pochôdznú alebo nepochôdznú. Pochôdzná plochá strecha môže slúžiť aj ako terasa či ako okrasná zelená strecha. Ak si však prajete strechu osádzať vegetáciou, musíte toto oznámiť projektantom ešte v rámci projektu nového domu. Materiálová skladba rovnej strechy totiž bude v tomto prípade prepracovanejšia a teda aj nákladnejšia. Zelené strechy sú súčasne veľmi preferovaným trendom v bývaní.

Šikmé strechy sú stávka na istotu

Šikmé strechy sú tie, ktorých sklon sa pohybuje medzi cca 10 ° – 55 °. Vyšší uhol sklonu je potom znakom striech strmých. Napriek tomu, že šikmé strechy navýšujú náklady na údržbu a predražujú prevádzku domu, jedná sa o preferovanejší typ strešných konštrukcií. Oveľa častejšie totiž zodpovedajú architektonickým plánom miest či požiadavkám pamiatkarov. Niektorým tiež vyhovuje vzniknuté podkrovie či vyvýšený strop a to aj za cenu väčšej tepelnej náročnosti budovy. Šikmé strechy sú menej vystavované nepriazňam počasia, čo je ich nespornou výhodou.

Prevedenie šikmých striech je náročnejšie na výpočty, ale rýchlejšie na realizáciu. Sedlové strechy, alebo tiež tzv. “Áčka” (podľa tvaru písmena A) sú najrozšírenejším variantom šikmých striech. U čo raz viac obľubených montovaných domov a drevostavieb sa v prípade sedlových striech osvedčuje krov zo štíhlych krokiev. Vonkajšia strana strechy býva zakrytá OSB doskou s perom a drážkou – tá plní funkciu poistnej hydroizolácie. Medzi krokvami je vsadzovaná minerálna vlna či polystyrén. Súčasťou strešnej konštrukcie býva tiež parozábrana. Nad záklopom strechy sa  nachádzajú štandardné laty, kontra laty a strešná krytina.

Do popredia sa však dostávajú aj šikmé strechy pultové, ktoré majú spád len na jednu stranu. O pultovej streche sa dá povedať, že spája výhody striech plochých a sedlových. Nepotrebuje žiadny krov a je  stavebne menej náročná ako strecha sedlová. Čo sa týka vodotesnosti, tu zase víťazí pultová strecha nad plochou. Zvýšená strana fasády s veľkými oknami sa orientuje smerom k slnku, čím sa zachytáva viac slnečnej energie. Pultová strecha je zástupcom štylistickej jednoduchosti a originality.

Správna voľba strechy nie je jedinou zárukou kvalitného bývania

Aby strecha mohla plne dosahovať aktuálnych cieľov – zaručovať vysokú ochranu, životnosť a tepelnú pohodu v dome, to všetko za nízkych obstarávacích aj prevádzkových nákladov, je dôležité správne zvoliť skladbu certifikovaných a zodpovedajúcich materiálov. A predovšetkým potom nepodceniť technologický postup pri výstavbe. Zhotoviť strechu svojpomocne je hazard, ktorý sa už mnohým nevyplatil. Napriek tomu, že sú dnes strešné systémy dodávané spolu s užívateľskou príručkou, ako vyriešiť typické skladby konštrukcie, chyby svojpomocných robotníkov sa neustále opakujú:

  • Šikmé strechy nemajú dostatočne utesnenú hydroizoláciu k fasáde.
  • Problematické napojenie asfaltových pásov je podceňované.
  • Vďaka zlej voľbe tepelnej izolácie dochádza ku kondenzácii vodných pár.
  • Zle utesnená alebo nefunkčná poistná izolácia má za následok zatekanie z topiaceho sa snehu či nárazových dažďov.
  • Rovnako podceňované sú konštrukčné detaily zmeny výškovej úrovne strechy, detaily pri hrebeni, pri atike, pri vikieri, u strešných vpustí, pri strešných oknách atď., čo spôsobuje rad prevádzkových problémov a znižuje životnosť nielen strechy ale aj celého domu.

Preto je viac než rozumné obrátiť sa na odborníkov so skúsenosťami vo výstavbe montovaných domov s variabilným riešením strešných konštrukcií. Naša firma prichádza s katalógom projektov, medzi ktorými nájdete nielen montované domy so strechou sedlovou, ale tiež plochou aj pultovou.

Naším cieľom je navrhnúť a postaviť ultra-nízkoenergetický montovaný dom – kvalitne a za nízku obstarávaciu cenu. Nebránime sa tiež originálnym riešeniam kombinujúcich tieto tri preferované druhy striech tak, aby ste získali originálne, moderné a zároveň funkčné bývanie. Zhotovíme a zrealizujeme teda tiež nový projekt na základe vašich individuálnych potrieb. Stavba nízkoenergetického montovaného domu s pomocou odborníkov je hračka. Nerobte si teda život ťažším, a neváhajte nás kontaktovať. Objednať si u nás môžete iba hrubú stavbu, v ktorej rámci je aj kompletná strecha. Zvyšok máte možnosť dokončiť si sami. Pozor však na rizika svojpomocných prác. Alebo tiež kompletný montovaný dom na klúč , kedy máte všetko urobené bez starostí. V prípade realizácie strechy sa držíme všetkých základných štandardných požiadaviek opísaných v danom článku.

Za niekoľko pár týždňov o vlastnom zdravom dome s peknou strechou nemusíte len snívať, ale môžete si ho plnými dúškami skutočne užívať. Mirano s.r.o..

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov