10. januára 2018

Trendy v stavbe montovaných domov pre rok 2018

Kým napríklad vo svete módy udávajú trendy uznávané módne domy, v segmente stavebníctva sú to predovšetkým moderné materiály a technológie, ktoré udávajú smer akým sa bude uberať výstavba rodinných domov. Obidve odvetvia však majú jedno spoločné. Nastolenými trendmi sa potom inšpirujú všetky sektory daného odvetvia. Výstavbu montovaných domov nevynímajúc. V nasledujúcich riadkoch sa preto pozrieme na trendy, ktoré už aj na našom trhu s nehnuteľnosťami nachádzajú čoraz častejšie uplatnenie.

Montované nízkoenergetické domy alebo montované domy s pasívnym štandardom sa dlhodobo tešia záujmu odbornej i laickej verejnosti. Kvalitné bývanie, ktoré sa vyznačuje úsporou energie a nízkymi prevádzkovými nákladmi jednoducho nemohlo ostať bez povšimnutia. Ekologická výstavba, spomínaná úspornosť a technologické vychytávky, ktoré sú v súčasnosti hlavnými trendmi pri výstavbe rodinných domov dávajú montovaným domom do rúk skutočne silné tromfy.

Trendom budú smart technológie

Stavba montovaných domov jeotvorenásúčasným trendom a najnovším technológiám. Predovšetkým ak ide o optimalizovanie spotreby energií a znižovanie ich energetickej náročnosti. No a práve smart technológie umožňujúce inteligentné ovládanie montovaného domu na diaľku, môžu byť veľkým prínosom pre úspornejšiu, efektívnejšiu, zdravšiu a napokon aj bezpečnejšiu prevádzku domu. Okrem toho dobre naprojektovaný a zrealizovaný inteligentný systém ovládania má všetky predpoklady na dokonalé prispôsobenie sa požiadavkám obyvateľov montovaného domu a zvýšenie komfortu bývania bez toho, aby ich akokoľvek obmedzoval.

Prostredníctvom aplikácií v počítači, tablete alebo smartfóne môžete pohodlne na diaľku ovládať celý inteligentný systém montovaného domu, pričom jednotlivé technológie môžu byť zosúladené tak, aby medzi sebou navzájom spolupracovali. Vykurovanie alebo chladenie bude v takomto prípade aktívne spolupracovať napríklad s tieniacou technikou. Výsledkom spolupráce technológií bude mimoriadne efektívna a úsporná prevádzka montovaného domu. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme, aké možnosti ovládania vám ponúkajú moderné smart technológie.

  • Ovládanie osvetlenia interiéru a exteriéru: Môžete si vyberať rôzne svetelné scény podľa intenzity vonkajšieho osvetlenia alebo aktuálneho času. Samozrejmosťou je vypnutie všetkých svetiel po odchode členov domácnosti alebo možnosť automatického zapnutia osvetlenia pri súmraku, či svitaní.

  • Regulácia vykurovania a chladenia: Ako sme už spomenuli, režim vykurovania alebo chladenia môže byť prepojený s tieniacimi prvkami, teda so žalúziami, markízami alebo roletami. Dosiahne sa tým maximálna efektivita režimov. Výhodou regulácie je možnosť vytvorenia individuálneho teplotného režimu, pre každý jeden deň v týždni a potom osobitne pre každé podlažie domu. Inteligentné technológie okrem toho v prípade potreby umožnia prechod vykurovacieho alebo chladiaceho režimu do úspornej prevádzky.

  • Ovládanie rekuperačnej jednotky: Rekuperácia predstavuje zdravšiu a ekonomicky výhodnejšiu alternatívu výmeny čerstvého vzduchu. Pri riadenom vetraní prostredníctvom rekuperačnej jednotky máte možnosť variabilného časovania. Pri nastavení vetrania v čase najnižšej energetickej tarify môžete nielen ušetriť, ale do priestorov montovaného domu počas horúcich letných dní priviesť chladný vzduch. Naopak v zime bude počas vetrania privádzaný čerstvý vzduch rekuperačnou jednotkou ohrievaný. Ako funguje rekuperácia tepla v praxi sa dozviete v článku „Rekuperácia tepla v montovaných domoch“.

  • Ovládanie tieniacej techniky: Rolety a markízy môžete vďaka smart technológiám na diaľku zatvárať alebo v prípade žalúzií naklápať ich lamely tak, aby ste napríklad v lete zabránili slnečným lúčom prehriať interiér montovaného domu. Možností ovládania je samozrejme viac. Rolety, žalúzie alebo markízy sa dajú ovládať jednotlivo alebo všetky naraz. Pri ovládaní tieniacej techniky budete mať k dispozícii rôzne časové režimy. Pri príchode alebo odchode z domu môžete oceniť ich automatické odtiahnutie alebo zatiahnutie. Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si náš starší príspevok „Tieniaca technika pre montované domy“. V článku sa okrem iného dozviete, že tieniace prvky sú nielen efektné, ale aj efektívne.

  • Ovládanie garážovej a vstupnej brány: Do inteligentného systému môže byť zakomponované otváranie alebo zatváranie vstupnej a garážovej brány. Brány môžu byť ovládané v časovom režime alebo potom pri príchode, či odchode z domu.

Zjednodušiť život a zvýšiť komfort bývania môžu však aj ďalšie smart technológie, ktoré vám umožnia ovládať na diaľku napríklad audiovizuálny, monitorovací alebo zabezpečovací systém. Bez povšimnutia však neostal ani zavlažovací systém, sauna či bazén, ktorý môžete po pripojení k inteligentnému systému ovládania monitorovať a upravovať teplotu vody.

Trendom ostávajú tepelné čerpadlá a solárne systémy

V súčasnosti možno zo strany stavebníkov pozorovať zvýšený záujem o ekologické vykurovanie. Okrem ekologického aspektu sa totiž takéto vykurovanie, aj napriek vyšším investičným vstupom, v konečnom dôsledku premietne do dlhodobého znižovania nákladov na vykurovanie alebo ohrev teplej vody. Jednoznačne najlepšou odpoveďou na tieto trendy tak môžu byť tepelné čerpadlá, solárne kolektory alebo fotovoltaické panely.

Všetky tieto zariadenia sú postavené na sofistikovanej technológii, ktorá s väčším alebo menším efektom dokáže získavať energiu z obnoviteľných zdrojov. Slnečné kolektory sú preto určené na ohrev teplej vody, no v prípade tepelných čerpadiel môžete počítať so stabilnejšími výkonmi. Napríklad tepelné čerpadlo typu voda – voda (zdrojom nízkopotenciálneho tepla je podzemná voda) môže byť v nízkoenergetických domoch pri vykurovaní využívané ako jediný zdroj tepla. Téme solárnych systémov sme v minulosti venovali samostatný článok. Ak sa chcete dozvedieť viac prečítajte si „Solárne systémy v montovaných domoch“.

Držať krok s trendmi sa oplatí

Stavba montovaných domov vyžaduje cit pre detaily, osvedčené postupy, precízne prevedenie a samozrejme moderné technológie. Iba tak môžu nízkoenergetické montované domy spĺňať požiadavky moderného bývania s minimálnymi nákladmi. Niet najmenších pochýb, že súčasným montovaným domom sa to zatiaľ darí. Vďaka najnovším trendom a moderným technológiám zostávajú nízkoenergetické montované domy na pulze doby a svojim majiteľom vytvárajú komfortné životné podmienky.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov