17. mája 2018

Plochá strecha a všetko čo by ste mali o nej vedieť

Pošramotená povesť nekvalitných plochých striech z minulosti upadá do zabudnutia a ploché strechy sa v súčasnosti stali jedným zo základných prvkov modernej architektúry. Popri rôznych nákupných centrách, moderných bytových komplexoch alebo polyfunkčných objektoch sa s týmto typom strechy môžete čoraz častejšie stretnúť aj pri rodinných domoch.

Plochá strecha môže byť prvkom nadčasového dizajnu a moderného vzhľadu, ale aj dôvodom nejednej vrásky na čele majiteľa domu. Druhý prípad sa samozrejme týka iba nezvládnutej realizácie strechy. Poďme však pekne poporiadku.

Plochá strecha pohľadom normy

Aktuálne platná technická norma STN 73 1901 rozdeľuje strechy na ploché, šikmé a strmé. Pre určenie rozdelenia striech je rozhodujúci sklon vonkajšieho povrchu krytiny. Za plochú strechu je v zmysle tejto normy považovaná strecha so sklonom krytiny do 10°.

Sklon 0° nie je v norme nikde uvedený. Odporúčaný je však sklon povlakovej hydroizolačnej vrstvy(krytiny), ktorý by mal predstavovať najmenej 1°a musí smerovať k odvodňovacím prvkom. No a práve strechy s minimálnym sklonom do 5° nás budú zaujímať najviac.

Jednoplášťová alebo dvojplášťová plochá strecha?

Každá strecha bez výnimky, teda aj plochá, musí spoľahlivo slúžiť svojmu účelu. Plochá strecha musí zvládať všetky vrtochy počasia bez toho, aby niekde zatekala. Pri rodinných domoch je bežne využívaná jednoplášťová strecha.V prípade pasívnych, či nízkoenergetických montovaných domov sa však  často môžete stretnúť s dvojplášťovou strechou. V čom je rozdiel?

V prvom prípade je interiér domu od exteriéru oddelený jedným plášťom. Skladba takejto plochej strechy pozostáva z nosnej konštrukcie, spádovej vrstvy, parozábrany, tepelnoizolačnej vrstvy, expanznej vrstvy a napokon z povlakovej krytiny.

Dvojplášťová plochá strecha je tvorená dvomi nosnými konštrukciami, ktoré sú navzájom oddelené prevetrávanou vzduchovou medzerou. V nosnej konštrukcii spodného plášťa je použitá parozábrana a tepelnoizolačná vrstva.Nosnú konštrukciu horného strešného plášťa zasa tvorí expanzná vrstva a povlaková krytina. Dvojplášťová strecha v zime minimalizuje tepelné úniky, ale v lete vďaka prevetrávaniu priestoru nad tepelnou izoláciou bráni prehrievaniu interiéru.Rozhodnutie aký typ plášťa zvoliť však ponechajte na projektantov.

Výhody plochej strechy

Plochá strecha prináša v porovnaní so sedlovou strechou niekoľko benefitov. Viaceré z nich sa odvíjajú od oveľa menšej plochy, ktorú takýto typ strechy zaberá a v konečnom dôsledku tak môže byť investícia do plochej strechy nižšia. Pri plochej streche navyše odpadajú komplikované strešné detaily. Obvodový plášť je tak možné lepšie utesniť, čo napokon zabráni neželanému vzniku tepelných mostov.

Okrem spomínanej úspory energií finančných prostriedkov možno plochú strechu využiť na vybudovanie priestrannej terasy alebo záhrady. Túto možnosť oceníte v mestských podmienkach alebo aj na vidieku pri menšej výmere pozemku.

Krytiny na plochú strechu

Vo všeobecnosti sa na plochú strechu v súčasnosti používajú najmä dva typy hydroizolácií. Modifikované asfaltové pásy alebo hydroizolačný systém FATRAFOL na báze fólií z mPVC a TPO, ktorý mimochodom používa aj naša stavebná spoločnosť pri realizácii projektu s plochou strechou.

Asfaltové pásy ponúkajú výhodu dvojvrstvového systému, no ekonomickejšie a čistejšie riešenie predstavujú spomínané hydroizolačné fólie, ktoré sú rovnako tak odolné voči UV žiareniu ako aj proti poveternostným vplyvom. Okrem toho fólie ponúkajú výbornú zvariteľnosť aj po mnohých rokoch (sú k sebe zvárané teplovzdušnou pištoľou), nezaťažujú nosnú konštrukciu a disponujú vysokou odolnosťou voči prerastaniu koreňov. Sú preto ideálnou voľbou pre zelené vegetačné strechy. Nič vám však nebráni zaťažiť ich riečnym štrkom, ktorý takisto vytvorí atraktívny vzhľad plochej strechy.

Aby vás z plochej strechy nebolela hlava

Modifikované asfaltové pásy i hydroizolačné fólie disponujú primeranou kvalitoua vynikajúcimi vlastnosťami. Tieto materiály teda rozhodne neponesú vinu na tom, ak si plochá strecha nebude plniť všetky svoje funkcie tak ako má.

Základy kvalitnej strechy sú totiž položené už pri výbere skladby strešného plášťa a materiálov. Nevhodne zvolené materiály alebo zle vyriešené vtokyžľabydilatácie, či samotný sklon strechy môžu mať potom na svedomí nadmerné namáhanie hydroizolácie, znižovanie jej životnosti a neraz aj zatekanie strechy.

Problémy môžu nastať tiež pri nevhodne zvolených technologických postupoch. Nedostatočné mechanické ukotvenie alebo neprecízne zvarenie fólie môže spôsobiť netesnosti a zatekanie do strešného plášťa. Akákoľvek neodborná práca sa vám tak v prípade plochej strechy môže neskôr vypomstiť. Experimentovanie so strechou skutočne nie je namieste a preto túto prácu zverte do rúk skutočných odborníkov.

Tip: Ak vás táto téma zaujíma prečítajte si tiež náš článok 3 typy striech vhodné pre nízkoenergetický montovaný dom.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov