24. mája 2018

Ako dlho trvá príprava stavby montovaného domu?

Každá realizácia výstavby montovaného domu si vyžaduje dôslednú prípravu. Nikto nemôže začať stavať dom zo dňa na deň a bez prípravy. Ako dlho takáto príprava trvá? Rôzne a záleží od mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jej dĺžku. V dnešnom článku vám priblížime, aké činnosti a práce musíte vykonať ešte predtým, aby ste mohli začať stavať svoj vysnívaný dom.

Výber pozemku

Jedným z faktorov, ktoré môžu fázu prípravy stavby montovaného domu predĺžiť je výber pozemku. V prípade, že pozemok už vlastníte, máte o jeden problém menej a celá príprava sa skráti. Výberu pozemku sme sa už venovali v článku: “Ako vybrať správny pozemok pre výstavbu domu“. Nie je pozemok ako pozemok, s nami budú súhlasiť určite všetci, ktorí už raz dom stavali. Je rozdiel, či pozemok, ktorý máte je stavebný alebo je klasifikovaný ako orná pôda. V tom prípade potrebujete súhlas na vyňatie tohto pozemku z poľnohospodárskej pôdy. Je vhodné navštíviť pozemkový úrad, potrebujete vyhotoviť geodetom geometrický plán, ktorý pozemok zakreslí a vytvorí sa nová parcela. Geometrický plán musíte dať potvrdiť na príslušný katastrálny úrad a až potom môžete požiadať o vyňatie pôdy. Toto všetko vám môže trvať aj 1 mesiac.

Projektová dokumentácia

Pokým budete čakať na vyňatie pôdy, využite čas na oslovenie projektanta, ktorý vám pomôže s vypracovaním projektovej dokumentácie. V prípade, že si dáte postaviť montovaný dom firme, tie ponúkajú aj služby projektanta, ktorý projekt pripraví. Máte dve možnosti, buď si vyberiete hotový projekt, ktorý firmy ponúkajú alebo túžite po niečom originálnom a pomocou projektanta vypracujete projekt podľa vašich predstáv a pripomienok. Táto fáza môže trvať niekoľko týždňov. Pri vypracovaní projektu na mieru treba rátať aj s tým, že projekt stavby pozostáva aj z prác iných profesií a to statika, návrhu vykurovania aj elektroinštalácie. Všetko to závisí aj od vás, či ste rozhodný a máte priority ujasnené, čo sa týka veľkosti domu, počtu miestností, ich veľkosti a približné rozmiestnenie. V prípade, že ste nerozhodný a neustále budete niečo pripomienkovať, túto fázu môžete predĺžiť na 1 – 2 mesiace. Môžete si aj vybrať katalógový projekt, tak ušetríte mnoho času, pretože budete riešiť len detaily ako umiestnenie stavby na pozemku alebo nejaké doplnkové, vedľajšie objekty garáž, prístrešok či terasu. Fáza projektovej dokumentácie môže byť predĺžená aj veľkým zaneprázdnením projektanta, preto si hneď na začiatku zistite, koľko má momentálne na stole rozpracovaných projektov a kedy sa pustí do práce na vašom projekte.

Financovanie stavby

Veľmi dôležitou súčasťou prípravy stavby domu je jej financovanie. Ak ste si na svoj vysnívaný montovaný dom našetrili, v podstate nemáte ohľadom financovania čo riešiť. Avšak poväčšine je skutočnosť iná. Väčšina ľudí financuje svoje bývanie pomocou cudzích zdrojov. Aké máte možnosti financovania, sme sa venovali v článku:„Financovanie montovaného domu.“Čakanie na projektovú dokumentáciu využite na prieskum trhu hypotekárnych úverov, navštívte pobočky bánk a zistite, za akých podmienok sú vám ochotné požičať a samozrejme aké dokumenty na hypotekárny úver budete potrebovať. Môžete si postupne pripravovať doklady preukazujúce príjem, v prípade zakladania inej nehnuteľnosti jej znalecký posudok a podobne.

Vybavenie stavebného povolenia

Súčasťou prípravy stavby každého domu je vystavenie stavebného povolenia. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávate na príslušnom stavebnom úrade spolu s ďalšími dokumentmi. Okrem samotného projektu potrebujete mať vyjadrenia od rôznych inštitúcií. Napríklad správcov inžinierskych sietí (vodárenský podnik, plynárenský, správcu energetickej siete).Musia dať súhlas s napojením stavby na ich prípojky. Potrebujete vyjadrenie od inšpektorátu požiarnej ochrany, dopravného inšpektorátu (v prípade, že je potrebné dopravné značenie na vjazd a výjazd zo staveniska). Každá inštitúcia má 30-dňovú lehotu na vyjadrenie sa k vašej žiadosti. Ak sú však zavalení prácou, tak často tieto lehoty nedodržiavajú. Preto je lepšie na to myslieť dopredu a v prípade, že máte projektovú dokumentáciu toto treba riešiť ako prvé. Suma sumárum vybavenie týchto všetkých vyjadrení vám bude trvať minimálne 1 mesiac. Vybavenie stavebného povolenia nie je zložitý proces, avšak môže sa neúmerne predĺžiť kvôli nekompletne predloženej dokumentácii, či jej nesprávnemu vyplneniu. Jednotlivé stavebné úrady majú na svojich webových stránkach konkrétne príklady tlačív žiadostí o stavebné povolenie a aj zoznam príloh, ktoré je potrebné k žiadosti predložiť, preto získanie týchto informácií vám pomôže skrátiť čas tohto konania. Ku vybaveniu stavebného povolenia musíte už vedieť, či budete stavať montovaný dom svojpomocne, alebo stavbu realizujete dodávateľsky, potom potrebujete vedieť názov a adresu dodávateľa stavby. Po predložení kompletnej žiadosti, má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Stavebné konanie

Do 30 dní úrad rozhodne, či zvolá stavebné konanie, preruší ho, napríklad ak niečo chýba alebo konanie zruší. V prípade, že zvolá konanie, všetci jeho účastníci sa stretnú na obhliadku miesta stavby, aby sa každý na mieste mohol k projektu vyjadriť. Potom zase beží doba 30 dní, aby úradník napísal právoplatné stavebné povolenie. Priemerná doba vybavovania stavebného povolenia sa tak pohybuje okolo štyroch mesiacov. Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej môžu zúčastnené strany spresniť rôzne detaily. Právoplatnosť musí stavebný úrad osobitne potvrdiť.

Začiatok stavby montovaného domu

Všetka papierová tortúra je takmer za vami a keď to pekne sčítame, tak príprava stavby montovaného domu trvá takmer tak dlho, ako jeho samotná realizácia, ba dokonca dlhšie. Nechceme vás týmto odrádzať, stratený čas dohoníte, keď si dáte postaviť montovaný dom na kľúč a všetko zveríte do rúk odborníkov. Rýchlosť výstavby pri dome na kľúč aj so základovou doskou trvá približne 3 mesiace po podpise zmluvy. V dnešnej uponáhľanej dobe je vhodné si nájsť firmu, ktorá vám pomôže nielen s realizáciou montovaného domu. Niektoré firmy vám pomôžu aj pri výbere vhodného pozemku, s voľbou vhodného projektu domu, dokumentáciou, aj stavebným konaním, čím ušetríte mnoho času.
Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov