22. októbra 2020

Od roku 2021 bude povinná energetická trieda A0. Aké sú jej špecifiká?

Snahu žiť šetrnejšie k prírode je badať prakticky vo všetkých oblastiach života. Stavebníctvo v tomto nie je výnimkou. Znížiť negatívne dopady na životné prostredie má zmena zákona o hospodárnosti budov, podľa ktorej budú musieť všetky stavebné povolenia na novostavby od 1. januára 2021 spadať do energetickej triedy A0. My sme na túto zmenu pripravený. Na úvod je potrebné vyjasniť si základné pojmy. Existuje totiž rozdiel, či dom spadá do kategórie pasívnych domov alebo má energetický certifikát A0.

Energetické triedy A0 a A1

Energetická trieda charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa - primárnej energie. Záleží, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie. V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie. Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo, svetlo v domácnosti. Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. Najlepší koeficient má:
 • fotovoltaika - 0,0
 • kotol spaľujúci drevo - 0,1
 • kotol na drevnú štiepku - 0,15
 • kotol na drevné pelety - 0,2
 • plyn - 1,1
 • elektrina - 2,2
V praxi sa väčšinou tieto primárne zdroje kombinujú. Napríklad fotovoltaické panely na streche slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody, zatiaľ čo plynový kotol je určený na vykurovanie. Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov. fotovoltaicke panely na dome Podstatné však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2. Energetické triedy sú totiž nasledovné:
 • A0: ≥ 54 kWh/m2
 • A1: 55 - 108 kWh/m2
 • B: 106 - 216 kWh/m2

Hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie 

Dôležitým prvkom pri vypočítavaní energetických tried je aj hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie. Vypovedá o tom, koľko tepla v kWh/m2 potrebuje dom na vykurovanie na 1 m2 za rok. Ide o zaužívané pojmy ako nízkoenergetický a pasívny dom. V súlade s tepelnotechnickou normou STN 73 0540-2:2012 platiacou od januára 2013 sa však domy správne označujú ako:
 • nízkoenergetický dom - do 80,4 kWh/m2
 • ultranízkoenergetický dom - do 40,7 kWh/m2
 • dom s takmer nulovou potrebou energie - do 20,4 kWh/m2
Potreba energie na vykurovanie sa dá znížiť jednak použitím správnych stavebných materiálov, ale aj ďalšími technologickými riešeniami ako je rekuperácia alebo tepelné čerpadlo. Rekuperácia pomáha zabrániť úniku tepla v dôsledku vetrania. Pri účinnosti rekuperácie okolo 80%, teda 80% tepla odchádzajúceho z domu sa odovzdá čerstvému vzduchu, sa dá táto strata znížiť o viac než 30%. Tepelné čerpadlo patrí medzi najúčinnejšie zdroje na výrobu tepla. Hoci pracuje s vyšším koeficientom primárnej energie než je tomu v prípade biomasy alebo zemného plynu, dokáže z minimálnej potreby elektriny vyrobiť až trojnásobok tepla.

Čo všetko vplýva na energetickú triedu A0?

Prvkov, ktoré vplývajú na celkovú bilanciu domov je však ešte viac. Dôležitý je napríklad tvar stavby. Domy so štvorcovým pôdorysom majú zväčša menšie straty ako tie s komplikovanejšími tvarmi (napríklad do L). Podstatná je tiež orientácia voči svetovým stranám. Veľké okná na juh prinášajú aj väčšie solárne zisky a teda aspoň čiastočne znižujú energiu potrebnú na vykurovanie. Aj samotná lokalita zaváži. Dom postavený v južných častiach Slovenska dokáže získať viac energie zo slnka než povedzme na Orave alebo Kysuciach. V neposlednom rade je to tiež veľkosť samotného domu. Tu platí paradox, že čím je dom väčší, tým je menšia spotreba energie na m2. Zároveň sa oplatí aj dvojposchodový dom, kde vrchné poschodie je čiastočne vykurované teplom z prízemia. Kapitolou samou o sebe je využitie fotovoltaických panelov. Tie slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche rodinného domu. Preto majú nulový koeficient. Elektrina sa totiž nemusí vyrobiť kdesi ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až do domácnosti. Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením). Pokiaľ zvažujete stavbu rodinného domu s profesionálnou firmou, neváhajte nás kontaktovať. Máme za sebou vyše 400 zrealizovaných stavieb montovaných domov.  Mnohé z nich spadali pod energetickú normu A0 už v čase, keď to ešte nebolo legislatívne povinné.
Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách našich projektov