26. januára 2022

Ako sa stavia základová doska pod rodinný dom?

Posledná aktualizácia článku: 4.7.2023

Základová doska. Ako už názov prezrádza, ide o kľúčový prvok pri výstavbe domu. Pokiaľ sú zlé základy, dom môže začať po rokoch pracovať a na stenách sa vytvoria praskliny. Preto stavbu základovej dosky treba zveriť do rúk spoľahlivej a skúsenej firme. 

Základová doska sa ako stavebný prvok začala používať s rozšírením betónu. Dovtedy sa domy stavali len na plytkých kamenných základoch spojených vápennou maltou. Takáto forma základov mala odolávať dažďu a snehu, no nezabraňovala vzlínaniu vody do múrov. Aj preto majú mnohé staré domy vlhké steny. 

Základová doska je pre dom to, čo korene pre stromy

V súčasnosti plnia základy obdobnú funkciu. Majú oddeliť obvodové murivo od zeme, aby nedochádzalo ku kontaktu stien s pôdou (a snehom). Zároveň pomáhajú rozložiť váhu domu na širšiu plochu a takpovediac ukotvujú dom v zemi. Fungujú teda obdobne ako korene stromov. 

Základová doska a postup výstavby

Prvým krokom pri stavbe základovej dosky je tzv. zhrnutie ornice. Stavebná mechanizácia by mala najskôr stiahnuť zhruba 20 cm vrchnej vrstvy pozemku. Po tejto činnosti nasleduje vytýčenie budúceho domu. Označujú sa najmä rohy, ale aj stredové nosné priečky. V ideálnom prípade sa na tento úkon volá geodet. Ten dokáže veľmi presne pomocou GPS určiť polohu jednotlivých bodov. V praxi si však skúsená firma dokáže poradiť aj sama. 

Na vytýčené body základovej dosky sa zatlčú kolíky. Podľa nich sa buď stavebníckym sprejom alebo nehaseným vápnom označia línie, kadiaľ má báger začať kopať. Hĺbka a šírka výkopu sa odvíja od projektu. Zvyčajne však sú základy minimálne 40 cm široké a 80 a viac cm hlboké. Tento proces trvá v závislosti od pôdorysu domu zhruba pol dňa. 

Na dno výkopu sa v podľa druhu podložia zvykne dávať aj vrstva štrku, ktorá sa následne zhutní. Potom sa rozkladá zemniaca pásovina. Tá bude slúžiť na neskoršie pripojenie bleskozvodu. Ďalším krokom je umiestnenie tzv. chráničiek. Ide o akýsi prechod v základoch, cez ktoré budú vedené kanalizačné a vodovodné trubky a elektrické rozvody. 

V závislosti od projektu sa do výkupov dáva aj armatúra. Jej úlohou je celkové spevnenie základov, napríklad pri nestabilnom podloží. Zvyčajne sa na tento účel používajú vzájomne pospájané kari siete. Potom sa dostáva k slovu betón, ktorý sa vyleje do pripravených výkopov. Do tuhnúceho betónu sa následne zapichujú roxorové tyče, ktoré slúžia na previazanie podzemnej a nadzemnej časti základovej dosky. 

Po čiastočnom vytvrdnutí betónu (zvyčajne na ďalší deň) sa na betónové pásy začnú ukladať debniace tvárnice. Tie “nadvihnú” základovú dosku nad úroveň terénu. Podľa svahovitosti sa ukladá jeden a viac radov tvárnic. Po ich uložení a vzájomnom previazaní železnými prútmi (roxormi) sa opäť zalejú betónom. 

Medzičasom sa urobia kanalizačné rozvody, natiahnu sa trubky na vodu a chráničky na elektrinu. Keď je tento proces hotový, obyčajne sa navozí časť zeminy do vnútra základovej dosky, aby sa vyrovnali vzniknuté terénne nerovnosti. Následne sa začne navážať makadam, ktorý má oddeliť betón od zeminy. Popri tom sa začne robiť debnenie po obvode tvárnic. 

Keď je celý proces hotový, makadam sa zhutní a na tento povrch sa položia kari siete. Tie majú opäť za úlohu zvýšiť pevnosť celej základovej dosky. Potom sa opäť k slovu dostáva betón, ktorým sa celá základová doska zaleje v hrúbke zhruba 15 cm. Tým je proces stavby základovej dosky hotový. 

Majiteľom ešte zostáva drobná úloha v polievaní betónovej dosky vodou v prvých dňoch od dokončenia. Inak hrozí, že betón popraská. 

základove-dosky
Základová doska pod drevodom musí byť precízne postavená

Cena základovej dosky v roku 2024

Medzi časté otázky potenciálnych klientov našej spoločnosti patrí, aká je cena za základovú dosku. Zvyčajne sa udáva v m2. Ceny za základové dosky. Rozdiel v cene najviac ovplyvňuje to, či sa rozhodnete základovú dosku stavať svojpomocne alebo zveríte stavbu základovej dosky profesionálnej firme.

V prípade že sa rozhodnete o stavbu základovej dosky svojpomocne, bude sa cena hýbať od približne 70 € za m2 a vyššie. V prípade že zveríte stavbu základovej dosky profesionálnej firme, cena sa bude hýbať od približne 130 € za m2.

Celková cena základovej dosky pri rozmere 100 m2 sa teda pri stavbe svojpomocne bude hýbať približne od 7 000 € vyššie. Pri stavbe prostredníctvom profesionálnej firmy sa cena bude hýbať od 13 000 € vyššie. Výsledná cena sa môže výrazne líšiť aj od regiónu v ktorom chcete stavbu realizovať.

Ako je to so základovou doskou u nás

Ďalšia častá otázka našich klientov sa týka toho, či je základová doska súčasťou ceny nami dodávaných katalógových domov. Odpoveď je nie. Stavba základov je pomerne náročný proces, ktorý sa nedá paušalizovať a zahrnúť do katalógovej ceny montovaných domov. 

Klient teda má na výber dve možnosti. Buď osloví externú stavebnú firmu, ktorá mu základovú dosku na kľúč postaví alebo sa obráti na nás. My mu na základe konkrétnych podmienok naceníme, koľko by vyšla stavba základovej dosky v našej réžii. 

Túto možnosť zvykneme uprednostňovať, nakoľko nie všetky stavebné firmy vedia postaviť základy podľa našich predstáv. Pri murovaných domoch sa nerovnosti základovej dosky dorovnávajú murovacou maltou pri pokladaní prvého radu. To pri montovaných drevodomoch nie je možné. Preto musí byť základová doska veľmi precízne urobená a musí mať len malú odchýlku. 

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov