29. apríla 2022

Energetická trieda A0 a jej špecifiká od roku 2022.

Posledná aktualizácia článku: 26.2.2024

Snahu žiť šetrnejšie k prírode je badať prakticky vo všetkých oblastiach života. Stavebníctvo v tomto nie je výnimkou. Znížiť negatívne dopady na životné prostredie má zmena zákona o hospodárnosti budov, podľa ktorej musia všetky stavebné povolenia na novostavby od 1. januára 2021 spadať do energetickej triedy A0. My sme na túto zmenu pripravený.

Po vyše roku, odkedy je dané usmernenie v platnosti, prichádzajú ďalšie zmeny. Od 1. februára 2022 došlo k viacerým úpravám, ktoré výrazne ovplyvňujú energetickú triedu A0. O týchto zmenách sa dočítate na konci článku.

Na úvod je potrebné vyjasniť si základné pojmy. Existuje totiž rozdiel, či dom spadá do kategórie pasívnych domov alebo má energetický certifikát A0.

Energetické triedy A0 a A1

Energetická trieda charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa - primárnej energie. Záleží, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie. Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo, svetlo v domácnosti.

Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. Najlepší koeficient má:

 • fotovoltaika - 0,0
 • kotol spaľujúci drevo - 0,1
 • kotol na drevnú štiepku - 0,15
 • kotol na drevné pelety - 0,2
 • plyn - 1,1
 • elektrina - 2,2

V praxi sa väčšinou tieto primárne zdroje kombinujú. Napríklad fotovoltaické panely na streche slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody, zatiaľ čo plynový kotol je určený na vykurovanie. Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov.

fotovoltaicke panely na dome

Podstatné však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2. Energetické triedy sú totiž nasledovné:

 • A0: ≥ 54 kWh/m2
 • A1: 55 - 108 kWh/m2
 • B: 106 - 216 kWh/m2

Hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie 

Dôležitým prvkom pri vypočítavaní energetických tried je aj hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie. Vypovedá o tom, koľko tepla v kWh/m2 potrebuje dom na vykurovanie na 1 m2 za rok. Ide o zaužívané pojmy ako nízkoenergetický a pasívny dom. V súlade s tepelnotechnickou normou STN 73 0540-2:2012 platiacou od januára 2013 sa však domy správne označujú ako:

 • nízkoenergetický dom - do 80,4 kWh/m2
 • ultranízkoenergetický dom - do 40,7 kWh/m2
 • dom s takmer nulovou potrebou energie - do 20,4 kWh/m2

Potreba energie na vykurovanie sa dá znížiť jednak použitím správnych stavebných materiálov, ale aj ďalšími technologickými riešeniami ako je rekuperácia alebo tepelné čerpadlo. Rekuperácia pomáha zabrániť úniku tepla v dôsledku vetrania. Pri účinnosti rekuperácie okolo 80%, teda 80% tepla odchádzajúceho z domu sa odovzdá čerstvému vzduchu, sa dá táto strata znížiť o viac než 30%.

Tepelné čerpadlo patrí medzi najúčinnejšie zdroje na výrobu tepla. Hoci pracuje s vyšším koeficientom primárnej energie než je tomu v prípade biomasy alebo zemného plynu, dokáže z minimálnej potreby elektriny vyrobiť až trojnásobok tepla.

Čo všetko vplýva na energetickú triedu A0?

Prvkov, ktoré vplývajú na celkovú bilanciu domov je však ešte viac. Dôležitý je napríklad tvar stavby. Domy so štvorcovým pôdorysom majú zväčša menšie straty ako tie s komplikovanejšími tvarmi (napríklad do L). Podstatná je tiež orientácia voči svetovým stranám. Veľké okná na juh prinášajú aj väčšie solárne zisky a teda aspoň čiastočne znižujú energiu potrebnú na vykurovanie.

Aj samotná lokalita zaváži. Dom postavený v južných častiach Slovenska dokáže získať viac energie zo slnka než povedzme na Orave alebo Kysuciach. V neposlednom rade je to tiež veľkosť samotného domu. Tu platí paradox, že čím je dom väčší, tým je menšia spotreba energie na m2. Zároveň sa oplatí aj dvojposchodový dom, kde vrchné poschodie je čiastočne vykurované teplom z prízemia.

Kapitolou samou o sebe je využitie fotovoltaických panelov. Tie slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche rodinného domu. Preto majú nulový koeficient. Elektrina sa totiž nemusí vyrobiť kdesi ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až do domácnosti. Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).

Čo sa zmenilo od 1. februára 2022 pri energetickej triede A0?

K posledným zásadným zmenám v problematike energetickej triedy A0 došlo od 1. februára 2022. Odvtedy platí pravidlo, že okrem nízkeho ukazovateľa primárnej energie musí budova využívať aspoň jeden obnoviteľný zdroj energie na mieste spotreby energie. Pre získanie energetického certifikátu A0 musí teda stavba spĺňať dve kritériá:

 • Globálny ukazovateľ primárnej energie musí byť rovný alebo menší ako je horná hranica energetickej triedy A0 (≥ 54 kWh/m2 ). To zostáva oproti minulému roku nezmenené.
 • Druhým kritériom je, aby mala budova aspoň v jednom mieste spotreby energie obnoviteľný zdroj energie. 

Za obnoviteľný zdroj energie sa podľa zákona rozumie energia z nefosílnych palív, ktorá sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí. Ide najmä o vodnú energiu, slnečnú energiu, veternú energiu a geotermálnu energiu. Patrí sem aj biomasa, bioplyn, biometán a hydrotermálna energia. 

V technickom prevedení teda možno za obnoviteľný zdroj energie považovať:

 • Solárne panely slúžiace na ohrev teplej vody v domácnosti
 • Klimatizačné jednotky, ktoré fungujú na rovnakom princípe, ako tepelné čerpadlo a zároveň dokážu teoreticky nepretržite vykurovať. 
 • Fotovoltaické panely
 • Tepelné čerpadlá
 • Kachle a pece na pelety vybavené zásobníkom na palivo s reguláciu a ovládaním

V predchádzajúcom období sa vo veľkom inštalovali do domácností krby, aby vďaka nízkemu koeficinetu bolo možné získať energetickú triedu A0. V skutočnosti sa však na vykurovanie rodinných domov nepoužívali. Zrejme aj preto ministerstvo namieta proti využívaní krbov ako zdrojov tepla. 

Čo táto zmena znamená v praxi?

S istotou možno povedať, že investičné náklady do výstavby nového domu stúpnu. Krb v kombinácii s nejakým iným zdrojom tepla väčšinou postačoval na získanie energetického certifikátu A0. Táto možnosť predstavovala lacnejšiu alternatívu, voči ostatným technológiám. Nad krbom sa však v súčasnosti už nedá uvažovať.

Pre splnenie kritérií teda bude nutné siahnuť po výdobytkoch modernej techniky. V južnejších oblastiach Slovenska s dostatočným počtom slnečných dní by to mal byť  solárny ohrev teplej vody a fotovoltaika. Práve fotovoltaické panely v kombinácii so službami ako je virtuálna batéria môže výrazne skrátiť obdobie návratnosti investície. 

Druhou možnosťou je tepelné čerpadlo. Hoci je napájané elektrickou energiou, vďaka svojej účinnosti nepotrebuje mať fotovoltaiku, aby sa dali dosiahnuť kritériá pre energetickú triedu A0. 

V oboch prípadoch však treba rátať s tým, že domácnosť budete musieť vybaviť aj centrálnou alebo lokálnou rekuperáciou. 

Hoci vyššie zmienené technológie predražia celkovú investíciu, netreba zúfať. Všetky majú za cieľ znížiť spotrebu energií, čo oceníte najmä pri ročnom zúčtovaní spotreby elektrickej energie. 

Tip na záver

Pokiaľ zvažujete stavbu rodinného domu s profesionálnou firmou, neváhajte nás kontaktovať. Máme za sebou vyše 400 zrealizovaných stavieb montovaných domov.  Mnohé z nich spadali pod energetickú normu A0 už v čase, keď to ešte nebolo legislatívne povinné.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov