15. novembra 2023

Ako blízko môže stáť stavba od hranice pozemku? Tieto výnimky vás potešia

Umiestnenie stavby na pozemku nie je len tak. Existuje totiž vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorá presne definuje, kde môže nemôže stavba stáť. Pálčivým problémom býva najmä vzdialenosť stavby od hranice pozemku. Dnes si preto povieme všetko podstatné o tejto problematike.

Stavebné parcely na Slovensku sú rôznorodé. Niektoré majú optimálny obdĺžnikový tvar na rovine, iné sú dlhé a úzke. Práve veľkosť, tvar a svahovitosť stavebnej parcely vedia výrazne zamávať s tým, ako bude stavba vo finále vyzerať. Rodinný dom, garáž či akúkoľvek inú stavbu totiž nemôžete umiestniť na pozemok len tak. 

Stavba od hranice pozemku a zákon

O tom, kde môže byť umiestnená stavba v rámci pozemku, hovorí Vyhláška č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podľa jej základných ustanovení je nutné, aby boli dodržané tieto rozostupy:

  • Vzdialenosť minimálne 7 metrov - pokiaľ rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor
  • Minimálne 2 metre - odstup stavby od hranice pozemku

Tieto kritériá by bolo možné dodržať iba za predpokladu, že všetky stavebné parcely majú obdĺžnikový tvar v pomere 3:2 alebo štvorcový pôdorys. Neraz sa však stavia na parcelách, ktoré vznikli po zbúraní starých domov. Tie však majú podlhovastý tvar. Aj na takéto situácie daná vyhláška pamätá.

Ide totiž o stiesnené územné podmienky. Tie môžu vyplývať napríklad z nevhodnej polohy pozemku, tvaru, veľkosti, sklonu terénu, negatívneho vplyvu už existujúcej zástavby a pod. V takom prípade je možné znížiť vzdialenosť medzi stavbami na 4 m. 

Podmienkou však je, aby na žiadnej protiľahlej časti stien neboli okná do obytných miestností. Za obytnú miestnosť sa považuje taká miestnosť, ktorá má minimálne 8 m2, disponuje priamym osvetlením, možnosťou vykurovania a vetrania.

V stiesnených podmienkach zároveň odpadá povinnosť dodržať minimálny odstup od hranice pozemku suseda. Opäť však len za spomínanej situácie s obytnými miestnosťami.

Podobná výnimka na stavbu na hranici pozemku platí aj v prípade, ak ide o rekonštrukciu stavby, ktorá je už postavená na hranici pozemku. Výnimku môže dať stavebný úrad aj za predpokladu, že novostavba nebude trvalo obmedzovať susedný pozemok na určený účel. 

Pevne stanovené pravidlá platia aj na umiestnenie stavby od okraja pozemnej komunikácie. Tu je potrebné dodržať vzdialenosť priečelia budovy od okraja cesty minimálne 3 metre. Jedinú výnimku tvoria budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

stavba na hranici pozemku

Ako merať odstup medzi stavbami?

Aj proces merania odstupu medzi stavbami definuje predmetná vyhláška. Podľa nej je nutné merať najkratšiu vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien. Strecha sa v tomto prípade nepočíta, pokiaľ nevystupuje viac než 1,5 metra od obvodovej steny.

Ako je to s drobnými stavbami?

Drobné stavby, ktoré majú stanovenú výmeru do 25 m2, je možné umiestniť na hranici pozemku. Opäť však platí niekoľko pravidiel. Drobná stavba nemôže obmedzovať alebo poškodzovať susedný pozemok. Inak povedané, nesmie napríklad z vašej strechy stekať dažďová voda alebo sneh na susedov dvor. 

Tip na záver

Ak vás trápi umiestnenie domu na pozemku, nezúfajte. V našom katalógu projektov nájdete riešenia vhodné na rôzne druhy stavebných parciel od dlhých a úzkych pozemkov, cez malé alebo v tvare L. 

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov