Blog

Cesta za stavebným povolením pre montovaný dom – časť 2 Žiadosť o stavebné povolenie

Získanie územného rozhodnutia je prvým krokom k začatiu výstavby, ale ešte zďaleka nie oprávňujúcim na začatie výstavby montovaného domu. Pre zahájenie stavebných prác je dôležité predovšetkým stavebné povolenie. Prvým krokom k jeho získaniu je podanie žiadosti. Žiadosť o stavebné povolenie je však značne rozsiahlou úlohou, ktorá by sa rozhodne nemala podceňovať. Preto si ju teraz rozoberieme tak, aby pre vás už nepredstavovala frustrujúci úkon, ale iba nutnú formalitu.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Vlastná žiadosť o stavebné povolenie slúži na to, aby stavebnému úradu umožnila identifikovať stavebníka, pozemky (vlastné i susedné), samotnú stavbu, spracovateľa projektovej dokumentácie. Ďalej k tomu, aby informovala o spôsobe výstavby montovaného domu a predpokladaných nákladoch výstavby. Vyplnenú žiadosť vrátane príloh podávate priamo na príslušnom stavebnom úrade. O stavebné povolenie sa žiada nielen pre samotnú výstavbu domu, ale aj pre súbor stavieb vrátane zariadenia staveniska pre stavby, ktoré budú po dokončení schopné samostatného užívania (napr. garáž) a tiež pre podmieňujúce preložky sietí.

Bohužiaľ ešte ani správne vyplnená žiadosť nestačí. Rovnako podstatným opatrením k získaniu stavebného povolenia je aj zaistenie a doloženie spravidla nasledovných príloh:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Čo sa týka projektu, ten musí vytvoriť kvalifikovaný odborník – projektant. Projektant by mal vo väčšine prípadov disponovať autorizáciou podľa osobitného predpisu, ktorej kópia potom musí byť súčasťou hotového projektu a teda aj žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Toto neplatí iba pri jednoduchých drobných stavbách, kedy stačí, ak má projektant dostatočné vzdelanie. Všetko, čo by mala projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahovať, sa ustanovuje vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 v § 9. Súčasťou projektu je statická časť, jednotlivé pôdorysy, rezy domu, situácia domu, technické a sprievodnej správy, elektroprojekt , projekt zdravotechniky a požiarnej ochrany a pod. Vy sa však vyhláškou príliš zaoberať nemusíte. Toto je úlohou projektantov, ktorým platíte za to, aby bol váš finálny projekt montovaného domu v súlade s platnou legislatívou a vytvorený tak, aby k nemu stavebný úrad nemal žiadne zásadné pripomienky.

 Vychytávky v rámci žiadosti o stavebné povolenie, ktoré uľahčujú budúci výstavbu aj život

Vyriešenie geodetických prác a projektu plotu už v rámci projektu pre stavebné povolenie sú významné najmä do budúcnosti. Dlhoročné zlé susedské vzťahy sú bohužiaľ veľmi časté a sťažujú život všetkým zúčastneným. Pritom sa často vedú práve vďaka nevyjasneným hraniciam a dodatočným výstavbám plotov. Rozzúrení susedia často odmietajú dať svoj súhlas s dodatočným ohradením, čím niekedy nadobro uzatvárajú bránu možnosti postaviť si plot poskytujúci ochranu a súkromie. Vyriešte si toto v rámci žiadosti o stavebné povolenie a poistite si tak pokojné susedské spolužitie. O tom, akéďalšie projekty si môžete nechať zhotoviť zároveň s projektom pre stavebné povolenie a zabiť tak viac múch jednou ranou, sa dočítate v článku 3 tipy ako sa vysporiadať s projektovou dokumentáciou montovaného domu. Inžiniersko-geologický prieskum zase napomáha predísť následným problémom so spodnou vodou a vyriešenie využitie dažďovej vody zase v budúcnu prinesie kopu peňažných úspor.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je posudzovaná príslušným stavebný úradom v lehote 30 dní. Počas tejto doby môžete byť vyzvaní k jej dodatočným úpravám či úpravám v projekte, čo danú lehotu môže ešte viac predĺžiť. Pokiaľ teda chcete mať stavebné povolenie k dispozícii čo najskôr, stavte na istotu a nechajte si zhotoviť projekt pre potrebu stavebného povolenia vrátanie žiadosti aj príloh priamo od firmy, ktorá je vám schopná dom tiež postaviť. Touto istotou je expert na projektovanie a výstavbu kvalitných nízkoenergetických montovaných domovMirano s.r.o. .