13. apríla 2022

Stavba domu v roku 2023 – postup krok za krokom

Posledná aktualizácia článku: 30.5.2023

Viete, aké všetky kroky musíme prejsť predtým ako prvýkrát prekročíte prah svojho nového domu? Pripravili sme pre vás prehľadného sprievodcu, ktorý vás prevedie postupom pri stavbe domu a uľahčí vám cestu za vysnívaným bývaním.

1.      Výber pozemku

Proces stavby domu je potrebné začať výberom vhodného pozemku. Rozhodujúcimi kritériami pri výbere pozemku sú:

  • lokalita;
  • občianska vybavenosť a dostupnosť služieb;
  • veľkosť;
  • tvar;
  • sklon pozemku;
  • podložie;
  • orientácia na svetové strany;
  • dopravná dostupnosť;
  • vybavenosť inžinierskymi sieťami;
  • dostatok zelene.

V prípade, že už stavebný pozemok máte, napríklad ste ho zdedili, tak sa vás tento krok netýka. V takom prípade bude skôr dôležité nájsť vhodný dom pre daný pozemok.

Ďalej je potrebné preskúmať, či sa na pozemku nenachádzajú vecné bremená, prípadne či sú doriešené všetky vlastnícke vzťahy. Taktiež sa informujte aj o územnom pláne dlhodobého rozvoja vybraného mesta či obce. Najpredávanejšie stavebné pozemky majú tvar štvorca alebo obdĺžnika.

2.      Výber projektu a stavebnej firmy

Pred výberom projektu a oslovením stavebnej firmy, by ste už mali mať jasno vo všetkých základných kritériách, ktoré by mal váš nový dom spĺňať. Projekt domu určuje napríklad dispozíciu domu, pôdorys, počet izieb, tvar domu, vstupy a garáže.

pôdorys domu

Projekt si môžete vybrať z katalógu montovaných drevodomov, prípadne nechať vypracovať na mieru. Projekt na mieru vám na základe vašej predstavy po obhliadke pozemku pripraví náš projektant a bude ho upravovať až k vašej úplnej spokojnosti, prípadne k finančným možnostiam. Následne vypracuje kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

projekt domu 04

Výber stavebnej firmy, ktorá zrealizuje stavbu vášho vysnívaného nového bývania, je základný predpoklad úspešnosti celého procesu stavby domu. Nebojte sa tento krok starostlivo premyslieť, zistite si napríklad referencie danej firmy. Našu prácu si môžete pozrieť vďaka obhliadke ktoréhokoľvek nášho rozostavaného domu, prípadne na našej stránke v realizovaných projektoch.

3.      Financovanie domu

Predtým, ako začnete s vybavovaním povolení a samotnou výstavbou domu, je potrebné vyriešiť otázku financovania. Stavbu domu môžete financovať z vlastných prostriedkov, z hypotéky, úveru, pôžičky od rodiny, či kombináciou viacerých spôsobov.

V prípade financovania domu hypotékou či úverom nezabudnite počítať aj s časom, ktorý banka potrebuje na posúdenie. Pred samotným spísaním žiadosti o hypotéku si najskôr porovnajte ponuky hypoték z viacerých bánk. V prípade, ak vám pojmy ako rpmn, fixácia, bonita či úverový strop nič nehovoria, oslovte so žiadosťou o vybavenie hypotéky odborníkov. 

4.      Žiadosť o stavebné povolenie

Stavbu domu musí povoliť príslušný stavebný úrad. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné doložiť súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov a ďalšie prílohy.

Stavebný úrad je povinný vyjadriť sa k žiadosti o stavebné povolenie najneskôr do 60 dní od podania žiadosti.

5.      Objednávka domu

V tejto fáze je potrebné vybrať všetky materiály (okná, dvere, dlaždice...), ktoré budú vo vašom dome na kľúč použité a vykonať prípadné drobné úpravy domu. Následne získate zmluvu o zhotovení diela, na základe ktorej bude realizovaná výstavba domu.

6.      Výstavba domu

Realizácia výstavby domu podľa dohodnutých kritérií. Naším zákazníkom ponúkame aj v tejto fáze možnosť riešenia drobných zmien, taktiež aj pravidelné stretnutia a konzultácie priamo na stavbe a odborné poradenstvo.

základová doska - montovaný dom

 

Pri dome na kľúč aj so základovou doskou trvá kompletná výstavba 3 mesiace od podpisu zmluvy.

7.      Kolaudácia

Po kompletnom dokončení stavby nasleduje kolaudačné konanie, ktoré môžeme označiť za posledný krok na ceste za sťahovaním do nového domu. O kolaudácií, podobne ako o stavenom povolení, opäť rozhoduje stavebný úrad. K žiadosti o kolaudáciu je potrebné doložiť aj požadované dokumenty. V prípade, ak stavebný úrad nezistí žiadne nedostatky, vydá kolaudačné rozhodnutie, po ktorom majiteľom nehnuteľnosti už nič nebráni v jej plnom využívaní.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musíte ešte dom zaevidovať na obecnom úrade kvôli súpisnému číslu a zapísať katastrálnym úradom na parcelu, na ktorej stojí.

8.      Sťahovanie

Po úspešnom prejdení všetkými krokmi stavby domu vám už ostáva len jedna, no o to milšia povinnosť - presťahovať si do svojho nového kráľovstva všetky potrebné veci.

Aj keď sa postup ako stavať dom môže zdať byť zložitý, v spolupráci so správnou firmou to bude hračka. Nebojte sa preto zveriť stavbu domu odborníkom, ktorí vám radi s ňou pomôžu. S nami môžete bývať v novom dome už za pár mesiacov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov