Kategórie
Blog

Ako získať hypotéku na pozemok?

Aj kúpu stavebného pozemku je možné financovať prostredníctvom hypotéky. Stačí splniť stanovené podmienky, vybrať vhodný pozemok a úver slúžiaci na kúpu stavebného pozemku kdekoľvek na Slovensku môže byť váš. Poradíme, ako na to.

Typy pozemkov, na ktoré je možné získať hypotéku

Hypotéku je možné využiť na kúpu stavebného pozemku, ktorý je určený na výstavbu rodinného domu, prípadne rekreačného domu. Pri vybavovaní tohto druhu hypotéky je preto dôležité, aby pozemok, ktorý chcete financovať prostredníctvom úveru na bývanie, bol charakterizovaný ako stavebný pozemok. Práve informácia o druhu pozemku bude kľúčová pri vybavovaní hypotéky.

Medzi takéto pozemky môžu spadať aj pozemky označené ako orná pôda, vinica, záhrada, ovocný sad či trvalá trávnatá plocha. Pri týchto pozemkoch však bude potrebné doložiť k žiadosti o hypotéku potvrdenie z obce, že daný pozemok je určený na výstavbu.

Hypotéku na pozemok je získate aj na nákup pozemku, ktorý sa nachádza v extraviláne obce. Rovnako pri týchto pozemkoch je rozhodujúce potvrdenie z obce o tom, že pozemok je určený na výstavbu.

Pri výbere pozemku nezabudnite brať do úvahy aj prístupovú cestu k pozemku. Jednoznačne určená prístupová cesta a možnosť pripojenia pozemku na inžinierske siete (voda, elektrina) je ďalšou dôležitou charakteristikou stavebného pozemku. Na pozemok ktorý nespĺňa tieto podmienky, nie je možné čerpať hypotéku. Získať hypotéku na kúpu iného druhu pozemku je možné len v prípade ručenia inou nehnuteľnosťou.

Podmienky úveru na pozemok

Na získanie úveru na pozemok môžu vplývať aj faktory ako je lokalita, typ pozemku či ďalšie podmienky v závislosti od konkrétnej banky. Niektoré banky napríklad vyžadujú, aby na predmetnom pozemku už boli postavené základy stavby, či iná stála stavba.

V prípade stavebného pozemku vo vidieckej oblasti s malým množstvom služieb sa banka môže rozhodnúť, že tento pozemok by bol pre ňu v prípade nesplácania nerentabilný a toto riziko nepodstúpi. Banka tiež môže určiť čas, za ktorý ste povinní začať s výstavbou nehnuteľnosti, či stavbu kompletne dokončiť.

Rozhodujúcim faktorom bude účel pozemku – výstavba domu, rekreačného zariadenia či polyfunkčného objektu. Najvyšší úver je spravidla možné získať na kúpu pozemku určeného na výstavbu rodinného domu. Celková výška úveru sa ďalej odvíja aj od príjmu žiadateľa.

Maximálna výška hypotéky na kúpu stavebného pozemku

Percento z hodnoty pozemku, na ktorý banka poskytne hypotéku, sa v jednotlivých bankách líši. Kým niektoré banky poskytujú hypotéku na pozemok až do 90 % hodnoty pozemku, ďalšie banky poskytujú úver na pozemok len vo výške 50 – 60%, prípadne 70 – 80%.

Okrem podmienok stanovených bankou, zohrávajú dôležitú skutočnosť aj zákonné podmienky. Tie upravujú maximálne percento poskytnutej hypotéky z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka pri hypotéke, a tiež tzv. úverový strop. Každý žiadateľ o hypotéku na pozemok tak musí splniť podmienku, podľa ktorej celková suma splátok úverov po odpočítaní životného minima nesmie prekročiť 60% príjmu.

Celkovú výšku hypotéky na pozemok preto ovplyvní ako príjem žiadateľa, tak aj jeho ďalšie úvery. Medzi ne sa rátajú všetky úvery poskytnuté žiadateľovi. To znamená: kontokorent, kreditné karty, bankové aj nebankové úvery, či splátky za produkty kúpené na splátky.

Od hypotéky na pozemok k hypotéke na výstavbu domu

Po kúpe pozemku prostredníctvom hypotéky na pozemok je následne možné vybaviť aj hypotéku na výstavbu rodinného domu. Predtým, ako budete žiadať o hypotéku na výstavbu je ale potrebné vytvoriť na pozemku aspoň čiastočné základy domu a pozemok zapísať ako rozostavanú budovu. V opačnom prípade pozemok nebude braný ako nehnuteľnosť a nebude nim možné ručiť pri vybavovaní stavebnej hypotéky.

Pozor: Záložné právo momentálne neumožňuje mať hypotéku na pozemok v jednej a hypotéku na výstavbu v druhej banke. V prípade, ak plánujete financovať prostredníctvom hypotéky nákup pozemku aj následnú výstavbu nehnuteľnosti, zodpovedne vyberajte banku už pri vybavovaní prvej hypotéky. Získať hypotéku na stavbu v inej banke by ste mohli len na základe založenia inej nehnuteľnosti.

Financovanie stavebného pozemku hypotékou dnes nie je nič nezvyčajné. Pred vybavením hypotéky na pozemok si však dobre premyslite výber stavebného pozemku tak, aby spĺňal všetky stanovené podmienky a zároveň porovnajte ponuky jednotlivých bánk. Nezabudnite, že úver nezískate na celú hodnotu pozemku. Pred čerpaním hypotéky na pozemok by ste preto mali mať našetrenú aspoň časť kúpnej ceny.

Problém nie je ani v prípade pozemku vo svahu, rovnako ale musí spĺňať všetky potrebné náležitosti. Viacero ľudí má obavu, že so stavbou na svahovitom pozemku môže byť problém. Preto sa pripravili článok, kde sa stavbe domu vo svahu venujeme.

V niektorých bankách môžete hypotéku na pozemok čerpať aj spätne, niekoľko mesiacov od jeho získania. V praxi to znamená, že pozemok najskôr celý zafinancujete z vlastných zdrojov a následne požiadate o jeho financovanie z hypotéky. Takto získané financie následne môžete použiť na ďalšie stavebné práce.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov