Kategórie
Blog

Ako sa starať o montovaný dom počas celého roka? (5 tipov)

Kvalitne zrealizovaná stavba montovaného domu je zárukou nielen primeraného komfortu a dobrého fungovania všetkých systémov, ale aj jeho estetického vzhľadu. Aj ten najkvalitnejšie postavený dom však bude podliehať vrtochom počasia a nezabránite ani neúprosnému pôsobeniu času. Ak vám má dom slúžiť dlhé roky tak, ako sa to od neho očakáva a popritom má aj dobre vyzerať,bude potrebovať primeranú starostlivosť i pravidelné prehliadky. 

Montovaný dom poskytuje neporovnateľne vyšší komfort ako byt, vyžaduje si však aj väčšiu pozornosť a starostlivosť. V montovanom dome navyše za vás nikto neodstráni upchaté odkvapy alebo zatekanie strechy a preto riešenie prípadných nedostatkov neodkladajte a vyriešte ich hneď.Pozrime sa teraz spoločne, ktoré súčasti domu by ste si mali pri obhliadkach všímať a ktoré systémy by pri pravidelných prehliadkach tiež nemali ostať bez povšimnutia.

1. Plynový kotol

Ak na vykurovanie priestorov montovaného domu využívate plynové kotly, tak pravidelnú servisnú kontrolu kotlov by ste rozhodne nemali vynechávať alebo zanedbávať. Nejde pritom iba o splnenie si zákonnej povinnosti. Pravidelná servisná prehliadka plynového kotla raz do roka, najlepšie pred vykurovacou sezónou, vám zabezpečí bezproblémovú prevádzku počas zimymaximálnu účinnosť kotla a v neposlednom rade bezpečnosť. Nedokonalé spaľovanie pri poruche plynového kotla alebo únik oxidu uhoľnatého do miestnosti je naozaj nebezpečnou záležitosťou.

Okrem týchto benefitov vám však pravidelné servisné kontroly kotlov prinesú ešte jednu výhodu v podobe protokolu o vykonanej revízii. V prípade poistnej udalosti vzniknutej v dôsledku zanedbania tejto povinnosti vám totiž poisťovňa môže odmietnuť plnenie poistného. Jednoduchšie povedané ak máte montovaný dom poistený, ale nemáte pravidelnú revíziu kotla,poisťovňa vám škodu nemusí preplatiť.

2. Komín

Ďalšia povinná prehliadka sa týka komínového systému. Súčasné komínové systémy sú naozaj kvalitné, neznamená to však, že si ich nemusíte vôbec všímať. Práve naopak, komínu venujte primeranú pozornosť predovšetkým vtedy keď váš montovaný dom vykurujete fosílnymi palivami.

Podobne ako pri plynových kotloch aj v prípade kontroly komínov nejde len o splnenie si zákonnej povinnosti. Pravidelné čistenie a kontrola komína zabezpečí spriechodnenie komínového prieduchuodstráni vrstvu sadze i kondenzátu a odstráni zoxidovanú vrstvu na vložke komína. Okrem toho sa však skontrolujú všetky časti komínového systému z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a ich spoľahlivosti pri odvádzaní spalín do ovzdušia.

Komín si môžete v predpísaných intervaloch čistiť aj sami. Pri poistnej udalosti však poisťovňa bez potvrdenia o kontrole a vyčistení komína vydaného odborne spôsobilou osobou (kominárom) nemusí vzniknuté škody preplatiť.

3. Strecha

Strecha montovaného domu si právom zaslúži patričnú pozornosť. Neplní totiž iba estetickú funkciu, ale predovšetkým znáša všetky nástrahy počasia a musí odolávať snehu, mrazu i prívalovým dažďom. Jej poškodenie alebo poškodenie poistnej izolácie by mohlo na dome spôsobiť nemalé škody. Aby spoľahlivo plnila svoju funkciu, musíte sa o ňu poriadne starať. Preto strechu pravidelne vizuálne kontrolujte a ak si na streche všimnete poškodenú strešnú krytinu alebo napríklad hrebenáč, neváhajte a dajte ich hneď vymeniť. Jednoduchšie je vymeniť poškodenú škridlu ako potom prehnitú krokvu, latovanie alebo dokonca celý krov.

V prípade, že máte na streche iný typ strešnej krytiny ktorý sa kotví skrutkami, bude vhodné ak ich dotiahnutie dáte po nejakom čase skontrolovať.

4. Odkvapy

Pri streche montovaného domu  ešte chvíľu ostaneme, pretože osobitnú pozornosť si zaslúži tiež odkvapový systém strechy. Do žľabov môže na jeseň napadať lístie, ktoré sa potom s odtekajúcou vodou dostáva do zvodov alebo kolien a upcháva celý odkvapový  systém. Upchatiu zvodov a poškodeniu odkvapového systému alebo škodám na fasáde montovaného domu zabránite umiestnením lapačov lístia do žľabov alebo ich pravidelným čistením.

5. Okná

Plastové okná sú takmer bezúdržbové, no predsa sa len bez vašej starostlivosti nezaobídu. Okrem bežného umývania sklenených výplní a vonkajšieho i vnútorného rámu okien by ste mali pozornosť venovať kľučkám, tesneniu a samozrejme aj kovaniu. Uvoľnené kľučky a úchyty minimálne raz do roka  dotiahnite. Pri tejto činnosti môžete zároveň natrieť tesnenie okien špeciálnymi prípravkami, ktoré oddialia jeho starnutie.Kovaniu okien zasa prospeje, ak ho raz ročne premažete olejom. Podobnú starostlivosť môžete dopriať plastovým dverám.

Odmenou bude komfortné bývanie

Je toho pomerne veľa čo všetko si vyžaduje bývanie v dome. Nezabudnite však, že pasivita nie je na mieste a akékoľvek aj najdrobnejšie nedostatky, ktoré si všimnete na vašom dome je potrebné riešiť okamžite. Predídete tým neskorším komplikáciám a finančne náročnejším opravám.Pravidelná starostlivosť o montovaný dom sa vám napokon vráti v podobe príjemného a pohodlného bývania.

Kategórie
Blog

Ako vybrať firmu na stavbu montovaného domu

Stavba rodinného domu je výnimočnou udalosťou, ktorú pravdepodobne drvivá väčšina z nás realizuje iba raz za život. Niekto sa spolieha na svoju zručnosť alebo pomoc rodiny a stavia svojpomocne, iný zasa uprednostní výstavbu rodinného domu na kľúč, ktorá sa v súčasnosti teší veľkej obľube. Keďže vo všeobecnosti ide o celoživotnú investíciu bude namieste, ak si v nasledujúcich riadkoch povieme niečo o tom, ako vyberať firmu na stavbu montovaného domu.  

Stavba montovaného domu na kľúč môže byť za predpokladu výberu serióznej a zodpovednej stavebnej firmy prechádzka ružovou záhradou. Odbremení vás od mnohých starostí, ušetrí čas a v konečnom dôsledku umožní rýchle nasťahovanie sa do vlastného. Ako si však vybrať tú správnu firmu, ktorá vás nesklame a naplní všetky vaše očakávania? Na túto otázku sa vám pokúsime dať odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

Kto sa veľa pýta, ten sa veľa dozvie

Výber firmy na stavbu domu môže začať internetom. Vyhľadajte si webové stránky spoločností zaoberajúcich sa výstavbou montovaných domov. Na stránke stavebnej firmy sa dozviete nielen to kde všade firma stavia, ale zistíte aj konkrétne ponuky a výhody ktoré daná firma ponúka. Hľadajte informácie ako firma stavia a aké materiály pri výstavbe montovaného domu používa. Okrem všeobecných informácií sa tu zvyčajne dozviete aj o certifikátoch, ktorými firma disponuje a nájdete tam tiež referencie alebo prehľad práve realizovaných stavieb s priloženými fotografiami.

Vo všeobecnosti však platí, že najlepšie informácie získate od tých stavebníkov, ktorí už majú domy postavené. Bývalý klienti stavebnej firmy totiž majú osobnú skúsenosť a preto vedia podať referencie z prvej ruky, ktoré budú dôveryhodné alebo neskreslené. Pri výbere firmy na stavbu domu sa teda nebojte osloviť majiteľov novopostavených montovaných domov a pýtajte sa na ich skúsenosti s vybranou firmou. Opýtajte sa na zamestnancov, na to ako riešili prípadné komplikácie a či dodržali všetko to, na čom sa spoločne dohodli. Zaujímajte sa nielen o profesionálny, ale aj ľudský prístup vedúcich alebo priamo montážnych pracovníkov. Počas výstavby montovaného domu alebo pri riešení prípadných úprav totiž oceníte nielen profesionálne, ale aj korektné, ústretové a predovšetkým ľudské jednanie.

Cena je dôležitá, ale…

Pri výbere stavebnej firmy nemusí byť cena vždy ten najdôležitejší parameter. Nereálna cenová ponuka alebo podozrivo nižšia cena v sebe ukrýva hrozbu, že stavba montovaného domu bude na úkor kvality alebo nebude vôbec dokončená. Kvalitné materiály a precízne prevedenie všetkých stavebných prác sú pritom bazálnou podmienkou výstavby montovaného domu.

Zaujímajte sa preto aké materiály sú v ponuke nacenené, pretože od dvoch rôznych firiem na stavbu montovaného domu síce môžete dostať zdanlivo rovnakú ponuku, ktorá sa však v niečom podstatnom bude odlišovať. Firmy totiž môžu používať stavebné materiály s kratšou životnosťou alebo s diametrálne rozdielnou kvalitou v dôsledku čoho budú napríklad tepelno-technické parametre montovaného domu poriadne odlišné. Jednoducho povedané, napriek tomu, že montované domy budú vyzerať podobne alebo navlas rovnako, o ich vlastnostiach sa to už nebude dať povedať.

V cenovej ponuke by bez povšimnutia nemala ostať ani položka za dopravu, ktorá by už mala byť zahrnutá do celkovej ceny. Niektoré firmy na stavbu domu ju však často neuvádzajú. Solídna firma na stavbu domu však náklady na prepravu, poprípade ubytovanie pracovníkov zahrnie do finálnej ceny na výstavbu montovaného domu na kľúč bez toho, aby ste ju na to museli upozorniť.

Zohľadnite aj ďalšie kritériá

Výber firmy na stavbu montovaného domu môže uľahčiť návšteva zrealizovanej alebo práve prebiehajúcej výstavby montovaného domu. Túto možnosť by vám mala ponúknuť každá firma na stavbu domu, ktorá nemá čo skrývať a so svojimi klientmi jedná férovo a seriózne. Na vlastné oči sa tak budete mať možnosť presvedčiť o kvalite používaných materiálov a precíznosti vykonávaných prác. Pri konečnom rozhodovaní vám môže napomôcť tiež rýchlosť výstavby montovaného domu a dĺžka poskytovanej záruky na hotový montovaný dom na kľúč.

Jednoznačný návod nie je

Na výber správnej stavebnej firmy neexistuje striktný alebo dokonalý návod a v princípe platí jediné. Získavať pokiaľ možno čo najviac informácií, najlepšie z viacerých zdrojov. Ak sa teda rozhodujete pre výstavbu montovaného domu, nezabudnite sa veľa pýtať aj priamo v konkrétnej stavebnej firme. V prípade záujmu nás preto kedykoľvek kontaktujte, veľmi radi odpovieme na všetky vaše otázky. So svojimi klientmi jednáme profesionálne, ale aj čestne a otvorene. Okrem toho naše cenové ponuky nič neskrývajú a sú úplne transparentné.

Kategórie
Blog

Ako vykurovať montovaný dom čo najefektívnejšie

Napriek tomu, že tohtoročná zima mala mierny priebeh a mrazy nás zatiaľ nejako mimoriadne nepotrápili, jedno je isté. Zima ešte nepovedala svoje posledné slovo a niektoré tipy ako ušetriť pri vykurovaní priestorov montovaného domu môžu prísť ešte aj teraz celkom vhod. 

Základ je vykurovací systém

Začať však musíme pri efektivite samotného vykurovacieho systému. Ak totiž vykurujete váš montovaný dom napríklad 15 alebo 20 ročným plynovým kotlom, ktorý možno síce mal pravidelný servis, ale oproti moderným kotlom má spotrebu o 30 % vyššiu, tak o efektivite vykurovania nemôže byť ani reči.
Takýto kotol je potrebné vyradiť a investovať radšej do kúpy kondenzačného plynového kotla, ktorý dosahuje vysokú účinnosť. Ekonomicky výhodné riešenie vykurovania pre nízkoenergetické montované domy s minimálnymi tepelnými stratami môžu ponúkať tiež elektrokotly. Pri tomto type vykurovania nedochádza k úniku naakumulovaného tepla a premena elektriny na teplo je vysoko efektívna.
Výhodou kondenzačných i plynových kotlov je možnosť ich pripojenia k efektívnemu nízkoteplotnému podlahovému vykurovaniu. Takýto sálavý vykurovací systém potom vytvára pocit tepelného komfortu už pri 20 °C teplote v miestnosti. Pri vykurovaní priestorov prostredníctvom radiátorov zvyčajne musí byť teplota v miestnosti o 3 až 4 °C vyššia, aby sme pociťovali približne rovnaký tepelný komfort.

Vetrajte, ale efektívne

Najideálnejšie by bolo vetranie prostredníctvom vzduchotechniky alebo prostredníctvom riadeného vetrania s rekuperáciou tepla. Takýto spôsob umožňuje celoročné vetranie vášho domu bez toho, aby ste museli otvárať vaše okná dokorán. Jednak sa eliminujú tepelné straty a okrem toho sa významne zlepší aj kvalita vzduchu.

Ak však váš montovaný dom nedisponuje podobnými možnosťami vetrania a vy ste nútení vetrať otváraním okien, dodržiavajte aspoň nasledovné zásady. Počas vetrania miestnosti, môžete uzavrieť ventil radiátora a dĺžku vetrania je potrebné prispôsobiť vonkajším teplotám. V zimnom období pri nízkych vonkajších teplotách sa odporúča vetrať nárazovo a intenzívne, maximálne počas 3 minút. Po vyvetraní nezabudnite ventil radiátora znovu uvoľniť.
Vetranie vám v princípe okrem iného pomôže udržiavať optimálnu vlhkosť vzduchu, ktorá by sa mala pohybovať na úrovni 45 – 60 %. V dôsledku nízkej vzdušnej vlhkosti často a zbytočne zvyšujeme teplotu vykurovanej miestnosti. Naopak optimálna vzdušná vlhkosť napomáha  znižovať spotrebu energie potrebnej na vykurovanie miestnosti.

Neprekurujte priestory

Prekúrené miestnosti zvyčajne pôsobia na človeka únavne a vyčerpávajúco. Čo je však z nášho pohľadu dôležité, prekurovanie priestorov zbytočne zvyšuje vaše výdavky na vykurovanie. Pritom je preukázané, že každý jeden stupeň o ktorý sa zníži teplota miestnosti predstavuje 6 % úsporu nákladov na vykurovanie. Vhodná regulácia teploty miestnosti tak môže prispieť k tomu, že sa v nej budete cítiť nielen dobre,ale zároveň nebudete zbytočne vyhadzovať peniaze von oknom.

Jednotlivé miestnosti by mali byť vykurované približne na takéto teploty:

  • detské izby, pracovne, obývacie izby, jedáleň – ideálna teplota od 20 do 22 °C
  • spálňa – odporúčaná teplota 18 – 20 °C
  • kúpeľňa – teplota 22 až 24 °C
  • kuchyňa, toaleta – teplota 20 °C
  • chodby a predsiene – 15 °C

Radiátory nezakrývajte bytovými doplnkami. Ak využívate na vykurovanie priestorov montovaného domu radiátory určite ich nezakrývajte záclonami, textilnými závesmi alebo nábytkom. Ak už chcete použiť záclony alebo závesy v miestnosti, zaveste tam také, ktoré budú siahať iba po parapetu okna a nebudú brániť cirkulácii ohriateho vzduchu do priestorov miestnosti. Zatiahnutie žalúzií alebo takýchto závesov počas noci tiež pomôže eliminovať tepelné straty cez okno.
Pri radiátoroch však ešte chvíľu ostaneme pretože aj pravidelné odvzdušňovanie radiátorov prispeje k efektívnejšiemu vykurovaniu. Ak teda budete počuť z radiátorov čudné zvuky alebo radiátory nebudú rovnomerne teplé po celej vykurovacej ploche, bude potrebné z nich vypustiť vzduch. Urobíte tak, jednoduchým uvoľnením skrutky odvzdušňovacieho ventila, až kým z radiátora nebude vytekať voda. K 10 až 15 % úspore energií prispeje tiež to, ak na radiátory nainštalujete termo hlavice, ktoré budú udržiavať nastavenú teplotu v miestnosti montovaného domu.

Zvyšok sa vás netýka

K všeobecným odporúčaniam ako znížiť náklady na vykurovanie patria tipy na zaizolovanie stropu alebo stien, ktoré však v prípade našich precízne postavených nízkoenergetických domov strácajú na význame. Naše montované domy s výbornými tepelno-technickými vlastnosťami sú totiž zárukou skutočne nízkych prevádzkových nákladov na vykurovanie.

Kategórie
Blog

Vyberáme montovaný dom pre každého (4 Tipy)

Rodinný dom nie je len miesto kde po práci zrelaxujeme alebo kam sa iba chodíme vyspať predtým ako znovu odídeme za každodennými pracovnými povinnosťami. V bezpečí domova predovšetkým trávime chvíle s našimi najbližšími a v kruhu rodiny spoločne zdieľame všedné i sviatočné okamihy. Každý z nás sa preto snaží nájsť pre seba alebo svoju rodinu pokiaľ možno čo najkomfortnejšie bývanie. Kým niekomu postačí byt, iní hľadá rodinný dom, ktorý by bol v niečom výnimočný a kráčal s dobou. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme montované domy, v ktorých sa budete vy alebo vaša rodina cítiť naozaj pohodlne a príjemne.

Súčasné rodinné montované domy ani zďaleka nepripomínajú drevostavby z minulosti. V modernom montovanom dome dnes prevládajú predovšetkým prírodné materiály, technologické vychytávky s inteligentnými riadiacimi systémami a podľa požiadaviek stavebníka aj otvorené vzdušné priestory. Pridanou hodnotou takýchto stavieb potom nie je len kvalitné a príjemné bývanie, ale aj nízke prevádzkové náklady, ktoré čoraz častejšie zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri výbere montovaného domu. No a všetkými spomenutými vlastnosťami samozrejme disponujú aj montované domy, ktoré si teraz priblížime.   

1. Montovaný bungalov 8 pre rodiny

Tento prízemný montovaný bungalov je určený do nižšej zástavbys rovinatými alebo mierne svahovitými pozemkami. Montovaný rodinný dom naplní očakávania 5 až 6 člennej rodiny. Disponuje dennou a nočnou časťou.
V dennej časti sa nachádza priestranná obývacia izba s jedálňou a kuchyňa so špajzou. Z obývacej izby sa vychádza na veľkú prekrytú terasu. V nočnej časti sa nachádzajú 4 veľkorysé izby s kúpeľňou, ktoré poslúžia ako spálňa pre rodičov, detské izby, poprípade hosťovská izba.

(Montovaný bungalov 8 – bývanie pre viacčlennú rodinu)

Celková zastavaná plocha montovaného domu predstavuje 159 m2. Z toho úžitková plocha tvorí 119,2 m2obytná plocha pozostáva z 98,10 m2. Montovaný bungalov 8 na kľúč vás vyjde 82 410 €.

Montovaný bungalov 3

Podobnou, avšak cenovo nižšou alternatívou montovaného rodinného domu určeného pre 5 až 6 člennú rodinu je práve Bungalov 3. Prízemný montovaný bungalov so sedlovou strechou je určený skôr na väčšie pozemky. Disponuje štyrmi presvetlenými a priestorovo veľkorysými izbami, ktoré obyvateľom domu ponúknu primeraný komfort a plnohodnotné bývanie. Súčasťou dispozičného riešenia je tiež priestranná kúpelňa a samostatná technická miestnosť, ktorá je prístupná aj z exteriéru. V prípade individuálnej požiadavky stavebníka však môže byť namiesto technickej miestnosti v týchto priestoroch umiestnená piata izba.

(Montovaný bungalov 3 – lacná alternatíva )

Zastavaná plocha tohto rodinného domu je 152 m2. Montovaný bungalov ponúka výborný pomer obytnej a úžitkovej plochy. Montovaný bungalov 3 na kľúč stojí 82 680 €.

Montovaný bungalov pre dôchodcov

Menší prízemný Bungalov 11 môže byť dobrou voľbou pre menej člennú rodinu, pre dôchodcov alebo osoby s obmedzenou pohybovou schopnosťou. Tento montovaný bungalov je vhodný na užšie, rovinaté alebo mierne svahovité stavebné pozemky. Dom disponuje kompaktnou dispozíciou s tromi izbami. Obývacia izba je spojená s kuchyňou, z ktorej je možné prejsť do pracovne. Súčasťou spálne je vlastný šatník. V dome sa tiež nachádza veľká technická miestnosť, ktorá ponúka ďalšie skladovacie možnosti.

(Bungalov 11 s tromi izbami )

Pri výstavbe montovaného Bungalova 11 treba počítať s 93,5 m2 zastavanou plochou, z toho úžitková plocha predstavuje 74,4 m2. Obytná plocha je v tomto prípade 48,6 m2. Bungalov 11 môže byť váš už za 59 000 €.

Dvojpodlažný montovaný rodinný dom

Napokon dáme priestor aj dvojpodlažnému domu, ktorý je vhodný na menšie pozemky. Tento rodinný dom so 64,7 m2 zastavanou plochou ponúka výborné parametre úžitkovej a obytnej plochy. Prvá z nich predstavuje 94 m2, obytnú plochu potom tvorí 68,6 m2.

(Dvojpodlažný montovaný rodinný dom – Projekt 2)

Na prízemí montovaného rodinného domu sa nachádza priestranná obývacia izba, ktorá je opticky spojená s kuchyňou do jedného celku. Na prízemí samozrejme nechýba ani kúpelňa a špajza. Na poschodí sa nachádzajú tri presvetlené plnohodnotné izby a druhá kúpelňa. Stropy miestností sú prispôsobené sedlovej streche. Cena dvojpodlažného montovaného rodinného domu postaveného na kľúč je 79 260 €.

Ak vás naše montované domy zaujali neváhajte nás kontaktovať. Radi vám s výberom montovaného domu pomôžeme alebo vám zodpovieme na akékoľvek vaše otázky týkajúce sa výstavby montovaného rodinného domu. Zároveň vám ponúkame možnosť obhliadky ktoréhokoľvek nášho rozostavaného domu. Využite túto možnosť a sami sa presvedčte, že na naše služby sa dá úplne spoľahnúť.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov