Kategórie
Blog

Stavba montovaného domu svojpomocne – na čo si dať pozor

Ak patríte k akčnejším typom ľudí, ktorí majú radi veci pod kontrolou a pri výstavbe rodinného domu sa neuspokoja iba s pasívnym výberom podláh, obkladov, dverí alebo okien máme pre vás riešenie. Nechajte si postaviť hrubú stavbu alebo holodom. Popri zhotovení základovej dosky sa tak budete môcť naplno realizovať pri stavbe montovaného domu a všetky ostávajúce práce si dokončíte sami.

Táto alternatíva výstavby montovaného domu je vhodná predovšetkým pre tých stavebníkov, ktorých postavenie domu a následné sťahovanie do vlastného nesúri. Tempo prebiehajúcich prác si totiž určujete sami a prispôsobujete si ho vlastným časovým alebo finančným možnostiam. Nevyhnutnými predpokladmi svojpomocnej stavby montovaného domu sú organizačné schopnosti alebo istá manuálna zručnosť. Na druhej strane však vďaka svojej šikovnosti môžete za istých okolností pri svojpomocnom dokončení stavby montovaného domu, ktorý vám bude odovzdaný v štádiu holodomu alebo hrubej stavby výrazne ušetriť. Ak sa teda rozhodujete práve pre túto alternatívu výstavby montovaného domu, poradíme vám na čo si budete musieť dávať najväčší pozor.

Bez stavebného dozoru to nepôjde

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) môže byť stavba montovaného domu vykonávaná svojpomocne avšak podmienkou je, že realizácia prác bude prebiehať pod odborným dohľadom. Stavebnému dozoru potom tento zákon ukladá povinnosti, ktoré sú definované v § 46b.

Na základe tohto ustanovenia osoba vykonávajúca stavebný dozor:

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Toľko teda suché fakty. Čo to však bude pre vás znamenať v praxi? Vzhľadom na špecifiká výstavby montovaného domu bude potrebné výberu stavebného dozoru venovať primeranú pozornosť. Preto urobíte najlepšie, ak si za stavebný dozor vyberiete takého odborníka, ktorý sa v problematike výstavby montovaných domov dobre vyzná. Takýto stavebný dozor bude potom dohliadať nielen na to, aby vykonávané práce boli v súlade so stavebnými normami, ale vám neraz poradí ako sa vyhnúť alebo predísť prípadným chybám.

Kvalita prác musí byť rovnaká

Napriek rýchlej realizácii holodomu alebo hrubej stavby montovaného domu sa dôraz kladie na kvalitu a precíznosť prác. Inak tomu nemôže byť ani pri svojpomocných prácach. Ak teda z nejakého dôvodu budete pri výstavbe montovaného domu predsa len potrebovať vypomôcť, tak majte na pamäti, že kvalita prác musí zostať zachovaná a bude musieť spĺňať tie najprísnejšie kritériá. A je jedno, či vám pri prácach budú pomáhať priatelia, kolegovia alebo živnostníci. Iba v takom prípade môže montovaný dom aj po dostavaní vyhovovať nízkoenergetickým štandardom. Mimochodom, živnostníci si zvyčajne za vykonanie rovnakej práce môžu zapýtať podstatne rozdielne sumy. Pri výbere preto nesiahajte hneď po prvej, zdanlivo „výhodnej“ ponuke a zohľadnite nielen sumu, ale predovšetkým kvalitu vykonávanej práce.

Pri kvalite ešte chvíľu ostaneme

V princípe to isté, čo sme uviedli v súvislosti s kvalitou práce, platí tiež pre kvalitu materiálov. Pri snahách o ušetrenie finančných prostriedkov totiž kvalita materiálov nemôže ísť bokom. Aj keď bude teraz výber materiálov úplne vo vašej kompetencii, vo všeobecnosti stále musíte prihliadať na primeranú kvalitu a konečný výsledok ktorý chcete dosiahnuť. A tým je plne funkčný montovaný dom, ktorý vám poskytne moderné a komfortné bývanie. Pri výbere materiálov sa preto rozhodne neriaďte iba najnižšou cenou. Nezabúdajte, že najlacnejšie riešenie nie je práve vždy to najsprávnejšie.

Holodom alebo hrubá stavba nemusí vyhovovať každému

Svojpomocná stavba montovaného domu samozrejme nie je pre každého. Ak ste napríklad počas roka neustále pracovne vyťažený alebo nie ste dostatočne zručný a budete musieť na vykonávanie prác zakaždým zháňať niekoho kto dokáže v primeranej kvalite zvládnuť danú prácu, určite urobíte lepšie keď sa rozhodnete pre montovaný dom na kľúč.

Tip: Zaujíma vás výstavba montovaných domov? Prečítajte si článok „Ako prebieha výstavba montovaného domu na kľúč“.

Kategórie
Blog

Ako získať hypotéku na montovaný dom v roku 2018? Návod tu!

Každý z nás má iné predstavy o vlastnom bývaní. Jednému k úplnej spokojnosti postačí štandardný trojizbový byt, no pre niekoho je táto alternatíva neprijateľná a svojej rodine chce dopriať maximálny komfort, ktorý dokáže ponúknuť iba nový rodinný dom. Nie vždy sa to však dá dosiahnuť iba z vlastných finančných prostriedkov a vtedy nezostáva nič iné, iba požiadať banku o poskytnutie hypotekárneho úveru. Ak ste sa teda ocitli v podobnej situácii a chcete si postaviť montovaný dom, poradíme vám aká možnosť financovania pripadá do úvahy.

Banky sa v súčasnosti pri snahách o získanie nových klientov doslova predbiehajú v ponukách rôznych produktov. Hypotekárne úvery nevynímajúc. V množstve produktov je potom problém nielen zorientovať sa, ale predovšetkým si vybrať ten správny hypotekárny úver na stavbu montovaného domu. Porovnanie produktov jednotlivých bánk môže priniesť úsporu niekoľkých tisícok eur avšak výber hypotekárneho úveru s najnižšou úrokovou sadzbou je iba jedna strana mince. Tou druhou stranou mince sú špecifiká financovania montovaných domov.

Komplikácie, ale riešiteľné

Celú situáciu ohľadom poskytnutia hypotéky na montovaný dom totiž vo všeobecnosti komplikuje záložné právo, ktoré je základnou podmienkou získania hypotéky. Záložné právo vzniká zápisom rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, čo nemusí byť problém pri murovaných stavbách, ktoré môžu byť v katastri zapísané už po vytiahnutí obvodových múrov do výšky 1 metra. Iný technologický postup výstavby montovaných domov však umožňuje zapísanie rozostavaného montovaného domu do katastra nehnuteľností prakticky až v štádiu hrubej stavby.

Nepríjemná situácia najmä vtedy, keď na realizáciu výstavby montovaného domu do tohto štádia nemáte dostatok finančných prostriedkov. Nemusíte však hneď všetko vzdávať. Napriek tomu, že banky ešte stále nemajú na špecifické financovanie takýchto stavieb riešenie a nevychádzajú budúcim majiteľom montovaných domov v ústrety tak ako by si to zaslúžili, predsa len máte istú možnosť, ktorá napokon povedie k realizácii výstavby montovaného domu.

Riešením môže byť iná nehnuteľnosť

Ak chcete začať s výstavbou montovaného domu a vlastníte nejakú inú nehnuteľnosť, tak máte spolovice vyhraté. Toto môže byť totiž najjednoduchšia cesta ako sa môže hypotéka na montovaný dom stať realitou. Na zabezpečenie hypotéky môžete použiť pritom akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorá je určená na bývanie. Môže isť teda o byt alebo rodinný dom. Výrobnú halu alebo skladové priestory banky ako predmet záložného práva zvyčajne neakceptujú. Hodnota zakladanej nehnuteľnosti sa určuje znaleckým posudkom, ktorý si vo väčšine prípadov dá vyhotoviť banka. Od hodnoty nehnuteľnosti sa potom odvíja nielen možnosť 100% financovania, ale aj úroková sadzba.

Banke pri žiadosti o schválenie hypotéky predložíte doklady, ktorých zoznam sa pri jednotlivých bankách môže odlišovať. Zvyčajne sa však pri žiadosti o hypotéku na montovaný dom vyžaduje predloženie týchto dokladov:

 • občiansky preukaz
 • doklady preukazujúce príjem – v prípade zamestnancov potvrdenie od zamestnávateľa, poprípade výpisy z účtu na ktoré vám
 • zamestnávateľ poukazuje mzdu. Pri SZČO sa požaduje predloženie daňového priznania.
 • aktuálny výpis z listu vlastníctva
 • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti (iba ak si ho nedala vyhotoviť banka)
 • zmluva o dielo alebo zmluva o výstavbe uzatvorenú medzi vami a zhotoviteľom stavby
 • platné stavebné povolenie a geometrický plán
 • doklad o poistení zakladanej nehnuteľnosti

Po predložení dokladov si banka preverí vašu bonitu, ktorá rozhodne o tom či vám banka hypotéku poskytne alebo ju zamietne. Zohľadňuje pritom rôzne parametre ako sú rodinný stav, výška príjmu, vek, dosiahnuté vzdelanie, počet vyživovaných osôb v domácnosti a samozrejme úverovú históriu. V prípade, že schvaľovacím procesom prejdete, môže nasledovať podpísanie úverovej zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva, návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností a napokon čerpanie hypotéky.

Po dostavaní montovaného domu existuje možnosť previesť záložné právo zo založenej nehnuteľnosti na práve dostavaný montovaný dom.

Tip: Zvýhodnená hypotéka pre mladých

Zaujímavou alternatívou tohto typu úveru je hypotéka pre mladých. Hypotéka pre mladých totiž vďaka 2 % dotácii štátu a 1% príspevku od banky ponúkala finančné zvýhodnenie v podobe nižšieho úročenia. Od 01. januára tohto roku, však došlo k zmene a spomínanú bonifikáciu úrokovej sadzby nahradil daňový bonus. Napriek zmene finančného zvýhodnenia môže byť táto alternatíva hypotéky pre niekoho stále atraktívnou.

Hypotéka je ohraničená vekovo a preto ju môžu získať iba stavebníci, ktorí v čase podania žiadosti dosiahli 18 rokov a zároveň neprekročili 35 rokovHypotéka sa poskytuje do výšky 50 000 €, pričom stavebník si môže požičať aj viac, ale suma ktorá presiahne spomínaný finančný strop bude úročená štandardnou úrokovou sadzbou a bonus sa bude tiež dotýkať iba úrokov zaplatených z tejto sumy. V prípade čerpania hypotéky si tak budete môcť uplatniť daňový bonus vo výške 50% zo sumy zaplatených úrokov za kalendárny rok, maximálne však 400 € ročne počas piatich rokov.

Hypotéka na montovaný dom je dobré riešenie, avšak…

Hypotéka na montovaný dom vyžaduje zodpovednosť a dôkladné zváženie vlastných finančných možností pri dlhodobom splácaní mesačných splátok. Preto ak nie ste si úplne istí svojim rozhodnutím, obráťte sa na finančného poradcu alebo priamo na hypotekárneho špecialistu, ktorému dôverujete. Pomôžu vám zhodnotiť finančnú situáciu a navrhnúť optimálne riešenie.

Hypotéka na montovaný dom bola predmetom viacerých našich príspevkov. Prečítajte si článok „2 Dôvody prečo sa rozhodnúť pre hypotéku než pre nájom“. Pozreli sme sa v ňom na aspekty nájomného bývania, no samozrejme sa dozviete aj o výhodách, ktoré sa spájajú s vlastným bývaním.

Kategórie
Blog

5 tipov ako skrášliť záhradu montovaného domu

Napriek tomu, že v našej krajine ešte stále vládne zima, ani sa nenazdáme a budeme tu mať jedno z najkrajších ročných období. S príchodom jari záhrada ožije novým životom a my si tak medzi rozkvitnutými kvetmi budeme znovu môcť plnými dúškami vychutnávať pokoj a čerpať pozitívnu energiu. Čakanie na jar si však môžete spríjemniť už teraz plánovaním skrášľovania vašej záhrady. Urobte si šálku rozvoniavajúceho bylinkového čaju alebo kávy, pohodlne sa usaďte a prečítajte si niekoľko inšpirácií.

Montovaný dom spolu so záhradou dokážu veľa napovedať o vkuse jeho majiteľa. Prázdna záhrada napriek perfektne upravenému trávniku však nie je vždy to pravé orechové. Aby nielen montovaný dom, ale aj záhrada bola skutočne oázou pokoja a miestom kde budete s najbližšími alebo priateľmi radi tráviť voľné chvíle, bude potrebné urobiť niečo navyše. Vašu záhradu môžete skrášliť výsadbou kvetín, no nevšednosť a originalitu jej môžu dodať aj nápady, ktoré nemusia byť veľkou záťažou pre vašu peňaženku.

Fontánky alebo vodné kaskády

Ak máte radi romantiku a milujete zvuk pomaly tečúcej vody, ktorý pripomína žblnkotanie horských potôčikov, siahnite po týchto záhradných dekoráciách. Vďaka fontánkam alebo vodným kaskádam si môžete túto upokojujúcu atmosféru s jemným zvukom zurčiacej vody, dopriať aj vo vašej záhrade alebo na terase montovaného domu.

Vyberať si môžete z akýchkoľvek veľkostí a tvarových prevedení. Vašu záhradu môže skrášľovať fontánka v tvare mlyna, kamenného vodopádu alebo dreveného kláta. Ak skôr dávate prednosť sochám, môžete si napríklad vybrať fontánky s deťmi, ktoré pôsobia mimoriadne pôvabne. Takéto fontánky dodajú záhrade osobitné čaro a eleganciu, ktorá pripomína francúzske záhrady z obdobia vlády Ľudovíta XV.

Výhodou záhradných dekorácií so solárnymi panelmi je jednoduchá obsluha, bez potreby úprav a elektrických káblov.

Skalka inšpirovaná prírodou

Skrášlenie záhrady sa bez miniskaliek v nádobách alebo skaliek napodobňujúcich reálnu horskú scenériu jednoducho nezaobíde. Premyslene vybudovaná skalka s vhodne vybratými skalničkami, drevinami i trávami sa môže stať centrálnym bodom záhrady, pričom bude pútať pozornosť a skrášľovať záhradu počas celého roka.

Či už sa rozhodnete pre klasickú prírodnú alebo atypickú modernú skalku, pri jej vybudovaní treba myslieť na to, že ideálnym miestom na jej umiestnenie je svahovitý terén. Pri zakladaní skalky preto vychádzajte z možností pozemku, ak však vaša záhrada nedisponuje svahovitým terénom, tak ho bude treba umelo vytvoriť. Na rovine vytvorená skalka by totiž pôsobila neefektívne a neprirodzene.

Na vytvorenie skalky môžete použiť štrkovitú pôdu, kamennú sutinu a samozrejme kamene rôznej veľkosti. Na vytvorenie skalky sa dajú použiť akékoľvek kamene. Často sa využíva bridlica alebo čadič, no obľube sa tešia aj lávové kamene, sopečné tufy alebo vápence. Na ohraničenie skalky je najvhodnejší trávnik, vyhnite sa ohraničeniu prostredníctvom tehál alebo podobných alternatív. Nezabudnite že do skalky patria iba spomínané skalničky, nižšie dreviny a ozdobné trávy. Za žiadnych okolností tam neumiestňujte rôznych sadrových trpaslíkov a podobné ozdoby.

Originalita ukrytá v kvetináčoch

Teraz vám prinesieme tip na skrášlenie záhrady, ktorý je skutočne finančne nenáročný, ale zato efektný a originálny. Reč bude o kvetináčoch z ktorých si môžete vytvoriť akékoľvek dekorácie. Dekoratívnymi kvetináčmi môžete zabiť dve muchy jednou ranou. Budete v nich pestovať kvetinky alebo bylinky, ktoré neskôr použijete v kuchyni a okrem toho potešíte najmä menšie deti. Túžia vaše deti po nejakom zvieratku? Trebárs po koníkovi? V reálnom živote pravdepodobne nemožná vec. Postačí však ak popustíte uzdu fantázii, použijete viacero veľkostí kvetináčov, lepidlo, nejaké ozdoby a koník alebo akákoľvek rozprávková postavička môžu skrášľovať priestor záhrady montovaného domu. Podobnú možnosť ponúkajú hotové kamenné sošky s možnosťou vloženia kvetináčov.

Kúzlo nočného osvetlenia

Bola by veľká škoda nemyslieť na záhradu po zotmení a nedať jej možnosť vyniknúť aj po zájdení posledných slnečných lúčov. Na skrášlenie záhrady môžete použiť solárne alebo LED svietidlá, ktoré sú určené na celonočné svietenie. Osvetliť môžete skalku, jazierko alebo bazén, avšak nasvietenie schodíkov, záhradných chodníkov a cestičiek môže zároveň slúžiť na zvýšenie bezpečnosti. LED lampy a solárne svietidlá sa vyrábajú v rôznych tvaroch a farebných prevedeniach. Ak sa potom vyhráte s farbou nasvietenia, tak konečný výsledok môže byť perfektný a večerná atmosféra záhrady neopakovateľná. Pohľad z pohodlia montovaného domu na osvetlenú záhradu je jednoducho čarovný.

Záhradné chodníčky alebo schodíky nemôžu chýbať

Nech už je záhrada pri montovanom dome akejkoľvek veľkosti, bez chodníčkov alebo možno aj schodíkov sa nezaobídete. Tieto neodmysliteľné súčasti záhrady budú plniť nielen svoju funkčnú úlohu, ale aj dekoračnú, pretože do záhrady vnesú rôznorodosť a zaujímavý architektonický prvok. Chodníčky budú slúžiť na to, aby ste si zbytočne nešliapali po upravenom trávniku a schodíky na jednoduchšie prekonávanie výškových rozdielov záhrady.

Výhodou chodníčkov a schodíkov je že si ich môžete vytvoriť sami. Využiť môžete pritom širokú škálu materiálov. Použiť sa dá drevo, kamene, tehly, štrk alebo betón. Upravené chodníčky a schodíky potom prispejú ku skrášleniu záhrady, ktorá potom dôstojne reprezentuje samotný montovaný dom.

Zoznam nápadov je dlhý

Na skrášlenie záhrady máte v súčasnosti skutočne neobmedzené možnosti. V záhrade by sa mohlo dobre vynímať jazierko alebo možno altánok na posedenie s priateľmi a deti by určite uvítali detské domčeky. Takto by sme mohli vyratúvať ešte dlhý zoznam kadejakých nápadov, ktoré by sa hodili na skrášlenie záhrady. Téma skrášľovania záhrady je obšírna, ale aj zaujímavá a preto sa k nej v budúcnosti ešte určite niekedy vrátime.

Kategórie
Blog

Trendy v stavbe montovaných domov pre rok 2018

Kým napríklad vo svete módy udávajú trendy uznávané módne domy, v segmente stavebníctva sú to predovšetkým moderné materiály a technológie, ktoré udávajú smer akým sa bude uberať výstavba rodinných domov. Obidve odvetvia však majú jedno spoločné. Nastolenými trendmi sa potom inšpirujú všetky sektory daného odvetvia. Výstavbu montovaných domov nevynímajúc. V nasledujúcich riadkoch sa preto pozrieme na trendy, ktoré už aj na našom trhu s nehnuteľnosťami nachádzajú čoraz častejšie uplatnenie.

Montované nízkoenergetické domy alebo montované domy s pasívnym štandardom sa dlhodobo tešia záujmu odbornej i laickej verejnosti. Kvalitné bývanie, ktoré sa vyznačuje úsporou energie a nízkymi prevádzkovými nákladmi jednoducho nemohlo ostať bez povšimnutia. Ekologická výstavba, spomínaná úspornosť a technologické vychytávky, ktoré sú v súčasnosti hlavnými trendmi pri výstavbe rodinných domov dávajú montovaným domom do rúk skutočne silné tromfy.

Trendom budú smart technológie

Stavba montovaných domov jeotvorenásúčasným trendom a najnovším technológiám. Predovšetkým ak ide o optimalizovanie spotreby energií a znižovanie ich energetickej náročnosti. No a práve smart technológie umožňujúce inteligentné ovládanie montovaného domu na diaľku, môžu byť veľkým prínosom pre úspornejšiu, efektívnejšiu, zdravšiu a napokon aj bezpečnejšiu prevádzku domu. Okrem toho dobre naprojektovaný a zrealizovaný inteligentný systém ovládania má všetky predpoklady na dokonalé prispôsobenie sa požiadavkám obyvateľov montovaného domu a zvýšenie komfortu bývania bez toho, aby ich akokoľvek obmedzoval.

Prostredníctvom aplikácií v počítači, tablete alebo smartfóne môžete pohodlne na diaľku ovládať celý inteligentný systém montovaného domu, pričom jednotlivé technológie môžu byť zosúladené tak, aby medzi sebou navzájom spolupracovali. Vykurovanie alebo chladenie bude v takomto prípade aktívne spolupracovať napríklad s tieniacou technikou. Výsledkom spolupráce technológií bude mimoriadne efektívna a úsporná prevádzka montovaného domu. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme, aké možnosti ovládania vám ponúkajú moderné smart technológie.

 • Ovládanie osvetlenia interiéru a exteriéru: Môžete si vyberať rôzne svetelné scény podľa intenzity vonkajšieho osvetlenia alebo aktuálneho času. Samozrejmosťou je vypnutie všetkých svetiel po odchode členov domácnosti alebo možnosť automatického zapnutia osvetlenia pri súmraku, či svitaní.

 • Regulácia vykurovania a chladenia: Ako sme už spomenuli, režim vykurovania alebo chladenia môže byť prepojený s tieniacimi prvkami, teda so žalúziami, markízami alebo roletami. Dosiahne sa tým maximálna efektivita režimov. Výhodou regulácie je možnosť vytvorenia individuálneho teplotného režimu, pre každý jeden deň v týždni a potom osobitne pre každé podlažie domu. Inteligentné technológie okrem toho v prípade potreby umožnia prechod vykurovacieho alebo chladiaceho režimu do úspornej prevádzky.

 • Ovládanie rekuperačnej jednotky: Rekuperácia predstavuje zdravšiu a ekonomicky výhodnejšiu alternatívu výmeny čerstvého vzduchu. Pri riadenom vetraní prostredníctvom rekuperačnej jednotky máte možnosť variabilného časovania. Pri nastavení vetrania v čase najnižšej energetickej tarify môžete nielen ušetriť, ale do priestorov montovaného domu počas horúcich letných dní priviesť chladný vzduch. Naopak v zime bude počas vetrania privádzaný čerstvý vzduch rekuperačnou jednotkou ohrievaný. Ako funguje rekuperácia tepla v praxi sa dozviete v článku „Rekuperácia tepla v montovaných domoch“.

 • Ovládanie tieniacej techniky: Rolety a markízy môžete vďaka smart technológiám na diaľku zatvárať alebo v prípade žalúzií naklápať ich lamely tak, aby ste napríklad v lete zabránili slnečným lúčom prehriať interiér montovaného domu. Možností ovládania je samozrejme viac. Rolety, žalúzie alebo markízy sa dajú ovládať jednotlivo alebo všetky naraz. Pri ovládaní tieniacej techniky budete mať k dispozícii rôzne časové režimy. Pri príchode alebo odchode z domu môžete oceniť ich automatické odtiahnutie alebo zatiahnutie. Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si náš starší príspevok „Tieniaca technika pre montované domy“. V článku sa okrem iného dozviete, že tieniace prvky sú nielen efektné, ale aj efektívne.

 • Ovládanie garážovej a vstupnej brány: Do inteligentného systému môže byť zakomponované otváranie alebo zatváranie vstupnej a garážovej brány. Brány môžu byť ovládané v časovom režime alebo potom pri príchode, či odchode z domu.

Zjednodušiť život a zvýšiť komfort bývania môžu však aj ďalšie smart technológie, ktoré vám umožnia ovládať na diaľku napríklad audiovizuálny, monitorovací alebo zabezpečovací systém. Bez povšimnutia však neostal ani zavlažovací systém, sauna či bazén, ktorý môžete po pripojení k inteligentnému systému ovládania monitorovať a upravovať teplotu vody.

Trendom ostávajú tepelné čerpadlá a solárne systémy

V súčasnosti možno zo strany stavebníkov pozorovať zvýšený záujem o ekologické vykurovanie. Okrem ekologického aspektu sa totiž takéto vykurovanie, aj napriek vyšším investičným vstupom, v konečnom dôsledku premietne do dlhodobého znižovania nákladov na vykurovanie alebo ohrev teplej vody. Jednoznačne najlepšou odpoveďou na tieto trendy tak môžu byť tepelné čerpadlá, solárne kolektory alebo fotovoltaické panely.

Všetky tieto zariadenia sú postavené na sofistikovanej technológii, ktorá s väčším alebo menším efektom dokáže získavať energiu z obnoviteľných zdrojov. Slnečné kolektory sú preto určené na ohrev teplej vody, no v prípade tepelných čerpadiel môžete počítať so stabilnejšími výkonmi. Napríklad tepelné čerpadlo typu voda – voda (zdrojom nízkopotenciálneho tepla je podzemná voda) môže byť v nízkoenergetických domoch pri vykurovaní využívané ako jediný zdroj tepla. Téme solárnych systémov sme v minulosti venovali samostatný článok. Ak sa chcete dozvedieť viac prečítajte si „Solárne systémy v montovaných domoch“.

Držať krok s trendmi sa oplatí

Stavba montovaných domov vyžaduje cit pre detaily, osvedčené postupy, precízne prevedenie a samozrejme moderné technológie. Iba tak môžu nízkoenergetické montované domy spĺňať požiadavky moderného bývania s minimálnymi nákladmi. Niet najmenších pochýb, že súčasným montovaným domom sa to zatiaľ darí. Vďaka najnovším trendom a moderným technológiám zostávajú nízkoenergetické montované domy na pulze doby a svojim majiteľom vytvárajú komfortné životné podmienky.

Kategórie
Blog

Z čoho sa skladá stena montovaného domu?

Trh s nehnuteľnosťami zaznamenáva  zvýšený záujem o montované domy, ktoré sa po období istej nedôvery napokon stali trendom moderného bývania. Montované domy nelákajú len svojim atraktívnym vzhľadom alebo expresnou výstavbou, ktorá umožní stavebnej firme odovzdať hotový dom na kľúč budúcemu majiteľovi v priebehu troch mesiacov. Pozornosť pútajú predovšetkým výbornými  tepelno-izolačnými vlastnosťami a energetickou úspornosťou, ktorá sa v súvislosti s vyhliadkami do budúcnosti stáva čoraz viac skloňovanou témou.

Moderné montované domy vďaka kombinácii dreva s efektívnymi tepelnými izoláciami dokážu spĺňať aj tie najnáročnejšie kritériá na energetickú hospodárnosť budov. Vhodne zvolená sendvičová skladba stien je preto základom celého úspechu.

Skladba obvodovej steny montovaného domu

Štandardná obvodová stena montovaného domu so stĺpikovou konštrukciou pozostáva z dreveného rámu tvoreného KVH hranolmi, ktoré sú po opláštení veľkoplošným materiálom vypĺňané tepelno-akustickými izoláciami. Pozrime sa teda na konkrétne materiály z ktorých sa skladá stena montovaného domu.

 • akustický protipožiarny sadrokartón – montáž tohto typu certifikovaného sadrokartónu na konštrukciu steny prispieva jednak k protihlukovej ochrane montovaného domu a zároveň zabezpečuje požiarnu odolnosť tejto stavebnej konštrukcie minimálne po dobu 30 minút. Montáž sadrokartónu však napokon vhodne zapadá do skladby stien montovaného domu aj pre jeho tepelno-izolačné vlastnosti.
 • OSB 3 doska 12 mm P+D – technické parametre plošne lisovaných OSB 3 stavebných dosiek ich predurčujú na opláštenie vnútorných a vonkajších stien montovaného domu. Vyznačujú sa tvarovou stálosťou, dlhodobou životnosťou a vysokou stabilitou. Dvojité opláštenie OSB 3 doskami, ktoré sú navyše navzájom spájané formou pera a drážky, zabezpečí stenám montovaného domu takú stabilitu, ktorá v ničom nebude zaostávať za murovanými.
 • konštrukcia z dreveného roštu s odvetrávacou 40 mm medzerou – tento priestor v skladbe štandardnej steny ostáva nevyplnený. Okrem štandardného izolovania 140 mm tvrdenou minerálnou vlnou však môže byť aj táto odvetrávacia medzera vyplnená ešte ďalšími 40 mm minerálnej izolácie. V tomto prípade ide ale o nadštandard a vyplnenie tohto priestoru sa vo všeobecnosti vykonáva za príplatok.
 • parotesná hliníková fólia – stena montovaného domu sa nezaobíde bez tejto parotesnej fólie, pretože nahromadená vlkosť v tepelnej izolácii by mohla významným spôsobom znížiť jej vlastnosti. Precíznou montážou kvalitnej parozábrany bez akýchkoľvek netesností sa tak predíde prípadnému znehodnoteniu tepelných izolácií, ktoré môžu potom naďalej spoľahlivo plniť svoju funkciu.
 • tvrdená minerálna vlna 140 mm – tvrdená minerálna vlna má nízku tepelnú vodivosť, výborne izoluje a eliminuje prípadné tepelné straty. Okrem toho vďaka svojmu zloženiu a hydrofobizačným prvkom iba v minimálnej miere zadržiava prípadnú vlhkosť. V dôsledku prakticky nulovej tepelnej rozťažnosti nedochádza ani pri striedaní teplôt k jej tvarovým zmenám, čím sa vylučuje môžnosť vzniku nielen tepelných, ale aj akustických a požiarnych mostov.
 • hranol KVH 50 x 140 mm s vodorovnou výstužou – KVH hranoly použité na výstavbu montovaných domov a teda tvoriace aj konštrukciu stien disponujú výnimočnou kvalitou. Z vysušených a ohobľovaných hranolov sú totiž vyrezané akékoľvek chyby dreva (hrče). Na jednotlivé časti takto upravených hranolov sú potom vyfrézované zubové spoje do ktorých sa nanesie lepidlo a hranoly sa následne pomocou vysokého tlaku navzájom spoja. Takto opracované KVH hranoly sú potom tvarovo stále, nekrútia sa a nepraskajú.
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • zateplenie EPS 70, 150 mm – fasádny certifikovaný polystyrén EPS 70 doladí tepelno-izolačné vlastnosti obvodového plášťa montovaného domu takmer do dokonalosti. Tieto tepelno izolačné dosky z penového polystyrénu zároveň disponujú nízkou plošnou hmotnosťou a objemovou stálosťou.

Priečková stena montovaného domu

Skladba priečkovej steny sa samozrejme vzhľadom na špecifické úlohy ktoré má plniť, bude odlišovať od obvodovej steny. Priečková stena montovaného domu má preto nasledovnú skladbu:

 • akustický protipožiarny sadrokartón
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • hranol KVH 50 x 100 mm, poprípade 50 x 140 mm
 • akustická izolácia z tvrdenej vlny 100 mm alebo 140 mm
 • OSB 3 doska 12 mm P+D
 • akustický protipožiarny sadrokartón

Už pri zbežnom pohľade je zrejmé, že skladba priečkovej steny sa zameriava predovšetkým na zníženie šírenia akustickej energie v interiéri montovaného domu a na zabezpečenie primeranej požiarnej odolnosti. Obojstranné opláštenie OSB 3 doskami potom podobne ako v prípade obvodových stien priečkam zabezpečí primeranú stabilitu.

Tepelno-technické vlastnosti montovaných domov rozhodujú

Trend výstavby montovaných domov spomínaný v úvode nášho článku nie je náhodný a má svoje racionálne odôvodnenie. Montované domy s uvedenou skladbou obvodových stien totiž skutočne dokážu zabezpečiť nadštandardnú tepelnú ochranu obvodového plášťa a preto tieto stavby nemohli ostať bez povšimnutia.

Takáto konštrukčná skladba stien s vynikajúcimi tepelno-technickými vlastnosťami v konečnom dôsledku prináša zníženie energetických nárokov, ktoré sa premieta do podstatne menších nákladov na vykurovanie. Montované domy sú tak vo všeobecnosti najlepšou odpoveďou na snahy o znižovanie energetickej náročnosti budov.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov