Kategórie
Blog

Funkcia minerálnej vlny v drevostavbách

Funkcia minerálnej vlny v drevostavbách
Kto si v súčasnej hektickej dobe zaopatruje dom, tak predovšetkým za tým účelom, aby sa mohol spoločne so svojou rodinkou uchýliť do súkromného, pokojného, ​​teplého, bezpečného a ničím nerušeného miestečka. K týmto požiadavkám sa potom na prvé priečky zaradila tiež minimálna energetická náročnosť budúceho rodinného domu. Hrubá stavba však nedokáže tieto priania uspokojiť na 100 % a preto vznikla minerálna izolácie ako päťkrát silnejší izolant pred všemožnými vonkajšími vplyvmi.

Vlastnosti minerálnej vlny

  •   Zabezpečuje potrebnú mäkkosť a pružnosť. Znižuje odraz zvuku a premieňa ho na teplo
  •   Plní tepelno-izolačnú funkciu
  •   Umožňuje pohltiť široké spektrum zvukových frekvencií
  •   Plní protipožiarnú funkciu
  •   Je nenasiakavá, paropriepustná a pohlcuje vzdušnú vlhkosť
  •   Jej štruktúra zaručuje stabilitu vlny
  •    Zaisťuje zdravé bývanie šetrné k životnému prostrediu

Minerálna vata ako tepelná izolácia

Čo sa týka drevostavieb, kombinácia dreva a minerálne izolácie sa stala v praxi veľmi obľúbenou. Drevo má totiž samo o sebe veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti a prepojením s minerálnou vatou, ktorá nimi disponuje o 5x viac, sa stáva obytná stavba udržateľným zdrojom tepla s maximálnou elimináciou jeho úniku.

Minerálna vlna ako akustický izolant

Zvýšený stres, znížená koncentrácia, komplikácie pri komunikácii, sťažený proces učenia, nedostatok odpočinku a znížená schopnosť sústredenia, to všetko spôsobuje nadmerný hluk vnútri domu. Mimo hluk z okolia sa k nám môže dostávať nespočetne nadmerných frekvencií zvuku, ktoré sa šíri vzduchom, konštrukciami či oboma spôsobmi. Minerálna izolácia dokáže zabezpečiť zvukovú nepriezvučnosť a obmedziť krokový hluk vnútri stavby .

Kamenná vlna ako požiarna ochrana domu

Minerálna izolácia určené do drevostavieb možno rozdeliť podľa typu na sklenej a kamennej. Odlišné sú predovšetkým surovinami, z ktorých boli vyrobené. Sklená vata je zhotovená z piesku a skla, zatiaľ čo kamennú vlnu tvorí čadič, diabas a vysokopecná troska. Pre našu potrebu je však dôležitá ich ohňovzdorná rozdielnosť. Sklenej izolácie pri požiari počas 5 minút mäknú a strácajú svoju protipožiarne funkciu, u kamenných izoláciou je doba požiarnej odolnosti 30 minút a viac. Čo ale bezpochyby horí, je drevo. V praxi však tento fakt nie tak dôležitý, ako to, ako dlho odolá celá konštrukcia trvalému pôsobeniu ohňa. Z tohto pohľadu má drevo výrazne vyššiu požiarnu odolnosť ako napríklad oceľ. Je nutné si však uvedomiť, že minerálna izolácia ako taká má nespočetné množstvo možností využitia počnúc stavebníctvom (steny, potrubia, zariadenia), cez automobilový priemysel, záhradníctvo až po izoláciu dverí, komínov alebo solárnych kolektorov. Preto je nevyhnutné poradiť sa s odborníkmi, ktorá konkrétna minerálna vlna, s akou hrúbkou a v akej podobe je vhodná práve pre zateplenie konkrétnej časti drevostavby.
Napríklad kamenná vlna sa vyrába v dvoch základných variantoch:

  • mäkké rohože

Použitie: do nezaťažených konštrukcií, do podkrovných priestorov, ako technická izolácia atď.

  • tuhé dosky

Použitie: do zaťažených konštrukcií, do rámových drevostavieb, ako izolácia šikmých striech s krokvovými sústavami, do prevetrávaných fasád, do podláh atď.
A v neposlednom rade, na to, aby bola drevostavba riadne zaizolovaná aj zateplená, nepostačí len samotná minerálna vata a jej najvhodnejšie hrúbka. Obvodové steny, stropy, podlahy, vonkajšie steny, strecha to všetko si vyžadujú ďalší špecifický materiál (polystyrén, tvrdená pena) a rozdielne izolačné postupy. Minerálna vata je však dôležitou súčasťou finálneho ochranného efektu stavby.

Kategórie
Blog

Ako vybrať správny pozemok pre výstavbu domu?


Napriek tomu, že nie ste zástancom presne naplánovanej budúcnosti a radšej žijete zo dňa na deň, v prípade výstavby domu by vás takýto prístup mohol výjsť pekne draho. Zastavte preto radšej akékoľvek pátranie po pozemku a odpovedzte si vopred na nasledujúce otázky :

Ako veľkú parcelu potrebujem ?

PlochaOptimální šířkaVhodný typ domu
Malá parcelaOkolo 300 m27 – 10 metrovRadový dom
Stredná parcelaOkolo 500 m215 – 18 metrovVoľne stojací dom
Veľká parcelaOkolo 1000 m220 a viac metrovVeľký dom zo záhradou

Ideálna situácia nastáva v prípade, že sa Vám podarí zohnať pozemok o takých rozmeroch, aby bol súčet zastavanej plochy maximálne 30% z celkovej výmery pozemku. Čo sa  týka tvaru pozemku, najvhodnejší býva obdĺžnikový s pomerom strán 2: 3, pričom kratšia strana by mala mať minimálny rozmer 20 metrov.

Do zastavanej plochy sa započítava:

– Všetky spevnené plochy

– Chodníky

– Terasy okolo domu

V prípade dispozície domu vnútri pozemku sa musí ďalej počítať s prípadnými ďalšími priestorovými obmedzeniami. Tým prvým sú prípadné susedné domy. Tu platí, že vzdialenosť medzi susednými domy by nemala byť menšia ako 7 metrov, existujú však výnimky, keď možno túto vzdialenosť znížiť  na 4 metre. Ďalej je nutné dodržať 2 metrovou vzdialenosť od spoločných hraníc pozemkov susediacich domov. Toto samozrejme neplatí u radových domov. Ďalšie priestorové obmedzenie môže nastať v prípade, že časť pozemku patrí do chránenej krajinnej oblasti či prechádza chráneným pásmom – na tejto časti pozemku sa nesmie stavať!

Ochranné pásmo býva súčasťou pozemku najčastejšie v tých prípadoch, keď sa nachádza blízko železnice, vysokého napätia, cesty alebo lesa.

Aký je môj maximálny rozpočet na pozemok?

Obstarávacia cena pozemku je jedna vec a náklady spojené s jeho prípadnou dodatočnou úpravou pre potrebu stavby je vec druhá. Až súčet týchto dvoch častí vám dám finálnu cenu pozemku a ukáže vám, či ste sa vliezli do vami stanoveného rozpočtu. Čo všetko teda môže navýšiť finálny rozpočet vyhradený pre pozemok?

1. Druh pozemku

V katastri nehnuteľností sa dočítate, či je vami vybraný pozemok stavebný alebo poľnohospodársky (orná pôda, lúka, záhrada, trávnatý porast). Poľnohospodársky pozemok býva síce lacnejší, avšak po jeho zakúpení vás čakajú ešte náklady spojené so zmenou druhu pozemku a rokovania s úradmi.

2. Zaťaženie pozemku

Na katastrálnom úrade si tiež zistite, konkrétne v liste vlastníctva, či nie je pozemok zaťažený obmedzeniami, ako sú vecné bremená, predkupné či záložné právo. Na mieste je si prejsť aj údaje o majiteľovi, skutočnú výmeru pozemku, spôsob jeho nadobudnutia, bonitu. Ak v liste vlastníctva zbadáte označenie P (plomba), od tohto pozemku radšej odstúpte.

3. Územné plány

Na stavebnom úrade si vyžiadajte územný plán. Ten vám napovie, či je možné na pozemku vôbec stavať. Tu tiež zistíte možnosti pripojenia k inžinierskym sieťam na vybranom pozemku, teda k elektrickému prúdu, plynu, vodovodu, kanalizácii. Ak pozemok tieto možnosti neposkytuje, je to problém, ale skôr finančný než ak neriešiteľný. Preto si v prípade problémov s napojením k akejkoľvek inžinierske sieti započítajte do svojho rozpočtu ďalšie náklady.

4. Podložie pozemku

Náklady za pozemok sa vyšplhajú aj v prípade, že je jeho podložie príliš skalnaté alebo sa pod ním vyskytuje vysoká hladina spodných vôd. Zloženie a stav podložia vybraného pozemku zistíte prostredníctvom geologického prieskumu, za ktorý si však zaplatíte. Môžete sa však tiež jednoducho popýtať potencionálnych susedov žijúcich v blízkosti vybratého pozemku.

V akej lokalite chcem žiť?

Tu by ste sa mali zamerať predovšetkým na infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Pozemky v dedinách a malých mestách bývajú lacnejšie, avšak na úkor zlej dostupnosti čí úplné absencia pracovných príležitostí, vybraných škôl, supermarketov alebo napríklad najrôznejších zdravotných zariadení a tým pádom zložitejšie logistiky. Je dobré si tiež ešte na stavebnom úrade zistiť, či sa v okolí neplánuje akákoľvek rozsiahla výstavba (diaľnice, sídlisko ..). Tým by samozrejme bola vidina romantického a pokojného prostredia s krásnym výhľadom razom zastretá. Ak sa váš rozpočet na pozemok z vyššie popísaných dôvodov navýšil, môžete ušetriť na samotnej realizácii stavby a to tak, že si zaobstaráte montovaný dom na kľúč z našej ponuky len za 53 tisíc euro. Montovaný dom vám zároveň vynahradí časové straty spojené s hľadaním toho správneho pozemku a vybavením stavebných povolení.

Kategórie
Blog

Ako na dispozičné riešenie obytného priestoru v dome?

Ideálny dom je ten, ktorý vyhovuje vám a všetkým členom vašej rodiny. Aby ste dospeli tiež k jeho ideálnemu dispozičnému riešeniu, je vhodné si ujasniť aspoň základné rozdelenie funkčných zón vo vnútri domu. To vám napomôže ako v efektívnej komunikácii s odborníkmi vo fáze prípravy projektu, tak v utváraní jasných a reálnych predstáv o finálnej podobe vášho budúceho domu.

Všetky miestnosti v dome sú predurčené na konkrétny účel teda funkciu, ktorú majú v budúcnosti plniť. Či už sa jedná o hygienu, odpočinok či miesto pre spoločné trávenie času, súhrnne hovoríme o funkčných zónach, ktoré vzájomne prepája zóna komunikačná. Ako ich ale správne rozmiestniť a prepojiť?

Komunikačná zóna

Dispozícia komunikačné zóny by mala byť navrhnutá tak, aby umožnila plynulý a bezbariérový prístup do všetkých funkčným miestností v dome a nezaberala zbytočne veľkú plochu. Jedná sa totiž síce o priestor dôležitý, ale z hľadiska zariaďovaní nepoužiteľný, pretože by mal zostávať vždy voľný. V prípade poschodového domu je významnou komunikačnou zónou schodisko. To môže byť prístupné zvnútra alebo z vonku. Pred samotným navrhnutím komunikačné zóny je dobré si predstaviť najrôznejšie modelové situácie, ako príchod domov s nákupom, typický každodenný pohyb v priestore všetkých členov rodiny, početné detské návštevy a pod.

Funkčné zóny

Činnostná zóna: Spoločenská a súkromná zóna

Spoločenská zóna slúži k najrôznejším rodinným aktivitám a patria sem obývacia izba, spoločenská miestnosť, pracovňa, kde vás navštevujú obchodní partneri, kuchyňa alebo jedáleň. Každý dom si vyžaduje tiež súkromnú zónu v podobe spálne, detskej izby, kúpeľne alebo pracovňu, v ktorej má vládnu pokoj a samota napomáhajúci tvorivej činnosti. Štandardne sa spoločenská zóna od tej súkromnej oddeľuje a to napríklad prostredníctvom poschodí, kedy bývajú spoločenské priestory vrátane kuchyne v samotnom prízemí domu a súkromná zóna sa potom nachádza na poschodí nad nimi.

Úložná zóna

Každý dom by mal disponovať tiež úložnými zónami, pretože súčasné trendy v bývania takmer vyklčovali existenciu pivničných a podkrovných priestorov, ktoré v minulosti na tento účel slúžili. Úložná zóna môže mať podobu predsiene, šatne, špajze alebo sa dá čiastočne vyriešiť vstavanými skriňami či špajzovú siení. Faktom však je, že nedostatok priestorov pre odkladanie vecí býva najčastejším problémom v dispozičnom riešení domu a preto je potrebné úložným zónam venovať minimálne rovnakú mieru pozornosti ako zónam ostatným.

Technické zázemie domu

Pred samotným rozvrhnutím miestností by ste si mali spresniť, akým spôsobom budete dom vykurovať, zásobovať vodou a poháňať elektrinou. Umiestniť totiž bojler, kotol či zásobník teplej vody do kúpeľne alebo chodby nie je rozhodne tým najvhodnejším riešení.Teraz ste teda odhalili prvopočiatok dispozičného riešenia obytných priestorov v architektonickom a projektovom slangu. Môžete teda logicky usporiadať svoje vlastné predstavy o priestorovom riešení vysnívaného domu a napomôcť tak k tomu, aby vaše vysnívané bývanie v bežnom živote fungovalo a bolo naozaj ideálom po všetkých stránkach.

Montovaný dom s ideálnym dispozičným riešením

Ak ste sa ešte nerozhodli pre konkrétny dom, skúste staviť na dom montovaný. Môžete si vybrať z najrôznejších fáz jeho dokončenie od holodomu až po dom na kľúč, pričom pri každej z nich sme otvorení všetkým vašim požiadavkám a spoločným úsilím sme schopní dotiahnuť váš vysnívaný dom do tej najideálnejšie podoby – vrátanie dispozičného riešenia.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov