Kategórie
Blog

Cesta za stavebným povolením pre montovaný dom – časť I.: Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie je bezpochyby tým najdôležitejším dokumentom pri stavbe domu, pretože iba ono oprávňuje začať akékoľvek stavebné práce. Cesta k jeho získaní  je však často kľukatá a nikdy nie jednoduchá. Štartovacím poľom tejto cesty je územné rozhodnutie. Čo všetko sa v územnom konaní rieši, k čomu vlastne slúži a ako územné rozhodnutie čo najskôr získať a udržať?

Územné plánovanie

Územné plánovanie je veľmi zložitou činnosťou urbanistov, ktorí rozhodujú o tom, ako usporiadať územie príslušného mesta (obce) tak, aby bolo civilizačne, prírodne i kultúrne harmonicky zladené. Bez tejto inštitúcie by každý staval, kde sa mu zachce (čo by sa nám možno v tejto chvíli hodilo), ale verte, nikomu by sa nežilo dobre v chaoticky usporiadanej zástavbe bez pravidiel. Výstavba bez plánovania nebude funkčná a v budúcnosti dokonca bez štipky prírody. Územným plánom by sa malo zaoberať už vo fáze hľadania pozemku. Z územného plánu vyčítate, ktoré parcely sú určené pre bývanie. Odhalíte chránené krajinné územia, kde možno stavať len veľmi ťažko a dokonca aj existujúce alebo plánované kanalizačné, vodovodné a elektrické siete.

Územné konanie

Územné konanie je nutnou predohrou stavebného konaniav prípade, že plánujete postaviť dom zo zastavenou plochou väčšou ako 150 m2. V procese územného konania sa rieši, či vôbec, čo a za akých podmienok možno na vašom pozemku stavať. Kladným výsledkom územného konania je územné rozhodnutie, ktorého súčasťou býva rad podmienok udelených stavebným úradom. Tieto podmienky slúžia ako podklad pre zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a je dôležité sa ich držať (ak teda máte záujem o čo najrýchlejšie začatie výstavby).

Problémy spojené s územným konaním

  • Váš stavebný zámer je v rozpore s územným plánom
  • V prípade vašej plánovanej výstavby sa objavili prekážky či obmedzujúce podmienky brániace vydanie územného rozhodnutia – napr.: stavebný uzáver, ochranné pásma, povodňové územia a pod.

Existujú situácie, kedy je možno tieto problémy so stavebným úradom prekonzultovať a požiadať o povolenie výnimky – niekedy je vyhovené, inokedy nie. Každopádne tieto problémy dosť predlžujú termín začatia výstavby domu, a ak si ich ste vopred vedomí, bezodkladne je konzultujte osobne s príslušným stavebným úradom.

Keď je váš stavebný návrh v súlade s územným plánom, môžete podať minimálne vo dvoch vyhotoveniach návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby (priamo na stavebnom úrade) vrátane všetkých požadovaných príloh. Územné konanie sa týmto môže začať. Na vedomie by ste však mali brať fakt, že ak nebude návrh vyplnený v súlade s právnym predpisom na jeho obsah, môže vás stavebný úrad vyzvať k jeho doplnenie a celú úradnú procedúru týmto výrazne predĺžiť. Nižšie preto uvádzame všetko, čo by mal návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestenie stavby obsahovať.

Zjednodušené územné konanie

Ak si váš stavebný zámer nevyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie, čo môže rozhodnúť len príslušný stavebný úrad, môžete požiadať o zjednodušené územné konanie. K nemu potrebujete riadne vyplnenú žiadosť, záväzné stanoviská dotknutých orgánov a výslovné súhlasy všetkých účastníkov konania zo stavbou ako aj ich súhlasy so zjednodušeným územným konaním.

Územné rozhodnutie

Ak bol návrh na vydanie územného rozhodnutia úplne v poriadku, územného rozhodnutia sa môžete dočkať po niekoľkých týždňoch od začatia zhromažďovania prvých podkladov k návrhu.S územným rozhodnutím o umiestení stavby sa však dá ďalej pracovať až nadobudne právoplatnosti, a to je 15 dní od posledného preukázateľného oznámenia. Platnosť územného rozhodnutia je 2 roky. Za túto dobu je vhodné vybaviť si čo možno najskôr stavebné povolenie tak, aby územné rozhodnutie nestratilo svoju platnosť a vy ste tak nemuseli všetko obiehať znova. Dá sa však pred koncom dvoch ročnej lehoty požiadať ešte aj o predĺženie platnosti územného rozhodnutia a to priamo na stavebnom úrade.
Ak sa vám z množstva nutných formalít potrebných na začatie stavebných prác ježia vlasy na hlave (a to sme ešte len na začiatku), oslovte našu stavebná spoločnosť Miranos.r.o. zameranú výhradne na kvalitné nízkoenergetické montované domy. Prípravu všetkých podkladov potrebných pre získanie územného rozhodnutia aj stavebného povolenia môžete nechať úplne na nás. Rovnako tak vyhotovenie projektovej dokumentácie a aj následnú kompletnú či čiastočnú výstavbu vášho budúceho montovaného domu.

Kategórie
Blog

Technické vybavenie ultra-nízkoenergetického montovaného domu

Poslaním moderných montovaných domov je dosahovanie vysokého komfortu bývania, pohodlia a príjemného prostredia pri minimálnej spotrebe energie. K tomu má dopomôcť nielen tepelná izolácia, vzduchotesná obálka domu či tepelno-izolačné trojskla v okenných otvoroch, ale predovšetkým tiež špeciálne technické vybavenie domu.

Vetranie v montovanom dome

Čo sa týka vetrania, to v zásade nie je energetický problém, ale hygienická nutnosť. Vzduch je pre nás životne dôležitý, pretože bez vzduchu nedokážeme fungovať a žiť. Základom pre naše celkové zdravie je čerstvý a čistý vzduch.

Kritériom pre kvalitu vzduchu je obsah CO2. Ak vzduch obsahuje 0,1% CO2 dýchame vzduch kvalitný. Úplne čerstvý vzduch obsahuje len 0,04% CO2. Aby sme udržali v dome tú správnu hladinu čistého vzduchu, mali by sme vyvetrať (vymeniť) 0,3 – 0,8 objemu vzduchu v miestnosti za hodinu. Klasické vetranie cez otvorené okná sa stalo prežitkom.

Donedávna sa vetralo len cez  otvorené okná, to sa však ukázalo ako nespoľahlivé a neekonomické. Tento spôsob výmeny vzduchu je totiž závislý na smere prúdenia vzduchu, rozdielu teplôt, rýchlosti vetra, ako aj na správaní užívateľov. Cez otvorené okná navyše dochádza k úniku veľkého množstva tepla z domu a teda aj k vzniku veľkých tepelných strát.

Rekuperácia tepla ako súčasný a efektívny spôsob vetrania

Riešením vyššie popísaných problémov sa stala rekuperačná jednotka. Jej inštaláciou v montovanom dome zaistíme, že sa hladina čerstvého vnútorného vzduchu sama reguluje bez nutnosti mechanického vetrania otvorenými oknami či dverami. Rekuperácia zabezpečuje nielen udržiavanie správnej hladiny vzduchu vo vnútri domu, ale bráni tiež úniku tepla v zimných mesiacoch a v letných mesiacoch zase umožňuje ochladenie prehriateho objektu. Jednotka totiž disponuje širokými možnosťami nastavenia, pričom jej ovládanie je veľmi jednoduché. Pri regulácii je dôležité mať na pamäti, že množstvo vzduchu, ktoré je privádzané do miestnosti, by nemalo prekračovať 20 -30 m3 na hodinu a osobu, v detskej izbe 35 mna osobu a hodinu.

Pridaná hodnota pri vetraní cez rekuperačnú jednotku
Odstraňovanie pachov a škodlivých látok
V prípade letných horúčav zabezpečovaní chladenia
Meranie a regulovanie relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu
Zabraňovanie vzniku plesní
Zdravý a čerstvý vzduch vnútri domu nepretržite po celý deň a to aj počas neprítomnosti užívateľov
Zabraňovanie úniku tepla pri kúrení

Vykurovanie v montovanom dome

Alternatív pre vykurovanie montovaného domu je veľa, spomenúť môžeme tepelné čerpadlá, podlahové vykurovanie, stropné vykurovanie, vykurovanie stenami, doskové vykurovacie telesá, radiátory. Vzhľadom k tomu, že sa nízko-energetické montované domy vyznačujú svojou vysokou tepelnou izoláciou a schopnosťou udržovať príjemnú teplotu vo vnútri domu, nie je dnes už potrebné siahať po nákladných a vysoko výkonných vykurovacích systémoch. Vhodnou alternatívou vykurovanie môže byť podlahové vykurovanie, pretože položenie podlahového kúrenia je nezávislé na polohe okien, je bezpečné a šetrí miesto. Teplá podlaha je naviac balzamom pre naše nôžky a v zimných obdobiach navodzuje útulnú a príjemnú atmosféru. Toto kúrenie sa dá nainštalovať pod akýkoľvek typ podlahy, čo následne prináša ďalšiu pridanú hodnotu – nenarušuje vizuál interiéru. Vďaka kúreniu “od podlahy” sú zaručené nižšie tepelné straty a vyššia efektivita vykurovania, pretože teplo sa distribuuje priamo k človeku. Teplo stúpa hore od nôh až po hlavu a nedrží sa pri strope, kde je zbytočné. V zásade rozlišujeme dva základné typy podlahového vykurovania – vodné a elektrické. Počiatočné investície sú vyššie u vodného podlahového vykurovania, pretože si  vyžaduje bojler a výkonné čerpadlo. Elektrické podlahové vykurovanie je lacnejšie a obľúbenejšie.

Teplá voda

Teplú vodu je možné regulovať tak, aby poskytovala dvojnásobný komfort na úkor zlomku spotreby energie. Možností je niekoľko.

Možnosti šetrenia teplou vodou v montovanom dome

  • Uloženie vane v tepelnej izolácii bez tepelných mostov;
  • Uzavretie sprchovej kabíny smerom nahor, prípadne aj jej doplnenie o infračervené vykurovanie preto, aby počas doby, keď je sprcha nevyužívaná, neklesala teplota pod príjemnú úroveň;
  • Nainštalované potrubie (pokiaľ možno čo najkratšieho) pre prívod teplej vody tak, aby bolo celé vo vnútri vykurovanej časti budovy;
  • Zaizolovanie potrubia pre prívod teplej vody dvojnásobne silnou izoláciou;
  • Umiestnenie zásobníka na teplú vodu vo vykurovanej časti domu;
  • Dôkladné zaizolovanie zásobníka na teplú vodu;
  • Výber domácich spotrebičov šetriacich teplú vodu napr. práčka, umývačka.

Stavebná spoločnosť Miranos.r.o. ponúka ultra-nízkoenergetické montované domy vyznačujúce sa vysokými izolačnými vlastnosťami, nízkou cenou a veľmi rýchlou výstavbou. Do týchto domov býva zabudované podlahové vykurovanie a rekuperačná jednotka. Dom sa vďaka tomu chová inteligentne v oblasti regulácie tepla i vnútorného vzduchu, čím šetrí vaše peňaženky aj zdravie.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov