Kategórie
Blog

Typy tepelných izolácií v montovaných domoch (sprievodca)

O dôležitosti použitia najvhodnejších alebo ak  chcete najúčinnejších tepelných izolácií pri výstavbe montovaných domov, niet žiadnych pochybností. Ovplyvňujú totiž nielen to, či sa váš dom bude v lete prehrievať, ale predovšetkým majú dopad na energetickú hospodárnosť vášho domu. V konečnom dôsledku tak použitie viac alebo menej kvalitnejších tepelných izolácií bude rozhodovať o tom, koľko finančných prostriedkov ušetríte.

Naša spoločnosť pri výstavbe montovaných domov vychádza zákazníkom v ústrety a ponúka im možnosť výberu akejkoľvek skladby steny. V nasledujúcich riadkoch sa teda spoločne pozrieme na vlastnosti niektorých tepelných izolácií.

Striekaná tepelná izolácia

Polyuretánová pena je v podstate zmes živice a izokyanátu. Táto zmes pri pôsobení určitej teploty a tlaku v závislosti od druhu použitých nadúvadiel expanduje na 50 až 150 násobok svojho pôvodného objemu.

Polyuretánové peny sa podľa vzniknutej bunečnej štruktúry delia na peny s uzavretými alebo otvorenými bunkami.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • vyznačuje sa vynikajúcim tepelným odporom, ktorý najmä pri penách s uzavretými bunkami výrazne prevyšuje tepelné vlastnosti, iných komerčne dostupných materiálov
 • táto tepelná izolácia nemení svoje objemové ani tepelnoizolačné vlastnosti počas celej životnosti domu
 • vytvára súvislú izolačnú dosku bez škár a medzier, ktorá zabraňuje vniknutiu hmyzu do priestorov domu a eliminuje kondenzáciu pár nielen na vnútornom povrchu steny, ale aj v jej vnútri čím zároveň bráni tvorbe plesní
 • tepelná izolácia predstavuje malú hmotnostnú záťaž pre konštrukciu stavby, navyše polyuretánové peny s uzavretými bunkami po aplikácii spolu s hranolmi, či latami vytvoria monolit a podstatne zvýšia stabilitu konštrukcie
 • umožní aj zateplenie ťažko dostupných priestorov, ktoré by doskovými alebo rolovanými tepelnými izoláciami nebolo možné

Minerálne tepelné izolácie

Sklená a minerálna vlna sú tepelné izolácie s podobnými vlastnosťami. Rozdiel medzi nimi je predovšetkým v prvotnej surovine použitej pri ich výrobe. Pri výrobe minerálnej vlny bol použitý čadič, pri sklenej vlne to bol kremík.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • výborné tepelnoizolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,032 – 0,05 W/(m. K)
 • vyznačujú sa malou tepelnou rozťažnosťou
 • umožnia odparovanie prípadnej vlhkosti vďaka svojmu nízkemu difúznemu odporu
 • nehorľavé tepelné izolácie, preto sa uplatnia všade kde je táto vlastnosť vyžadovaná

Drevovláknité tepelné izolácie

Drevovláknité dosky vyrábané z vlákien dreva, smoly a voduodpudivých látok sú obľúbenými a vyhľadávanými tepelnými izoláciami.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,038 – 0,05 W/(m. K)
 • disponujú výbornou akumulačnou schopnosťou, ktorá je dôležitá pri fázovom posune a oproti iným tepelným izoláciám je výrazne vyššia
 • vyznačujú sa schopnosťou prepúšťať paru, čo je žiaduce pri difúznych otvorených konštrukciách, akými sú drevostavby
 • ekologický pôvod

Penový polystyrén EPS

Táto tepelná izolácia sa vyrába polymerizáciou styrénu. V štruktúre tejto tepelnej izolácie je vzduch uzatvorený do malých komôr, v ktorých skoro vôbec nedochádza k prúdeniu vzduchu a teda ani k prenosu tepla.

Vlastnosti tepelnej izolácie:

 • dobré tepelnoizolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 – 0,04 W/(m. K)
 • vyznačuje sa ľahkosťou, pevnosťou a dobrou spracovateľnosťou

Výber je naozaj veľký

Na zateplenie je možné použiť aj iné tepelné izolácie, akými sú konopné dosky, izolácie zo slamy alebo izolačné dosky, či rohože z ovčej vlny, ktoré sú však menej používanými alternatívami tepelných izolácií.

V prípade akýchkoľvek pochybností o vhodnosti tepelnej izolácie vášho montovaného domu sa môžete kedykoľvek na nás obrátiť, radi vám s výberom pomôžeme.

Kategórie
Blog

Rekuperácia tepla v montovaných domoch

V dôsledku nedostatočnej výmeny vzduchu v interiéri montovaného domu môže prichádzať k stúpaniu vzdušnej vlhkosti. Tá ak je dlhodobejšia, spôsobuje nielen zdravotné problémy, ale môže vytvárať vhodné podmienky na tvorbu plesní. Navyše sa v nevetraných priestoroch človek necíti dostatočne komfortne a často býva malátny alebo nesústredený.

Bežné vetranie nie je vhodné

Vetranie prostredníctvom doširoka otvorených okien, tiež nie je práve najideálnejším spôsobom  riešenia výmeny vzduchu v montovaných domoch a by bolo kontraproduktívne. Montovaný dom totiž obvodovým plášťom bez netesností odstraňuje tepelné straty, ale bežným vetraním by v zimných obdobiach k tepelným stratám zároveň dochádzalo.

Riešenie ponúka systém vetrania a rekuperácia tepla

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla vám totiž zabezpečí nepretržité vetranie vášho montovaného domu bez toho, aby ste museli otvárať okná. Dosiahnete tak nielen zníženie tepelných strát, ale významne ovplyvníte kvalitu vzduchu vnútri vášho domu.

Ako to funguje v praxi?

Pri opise princípu riadeného vetrania s rekuperáciou tepla musíme začať pri otvore vo fasáde montovaného domu, cez ktorý sa do rekuperátora privádza prefiltrovaný, peľu a prachových častíc pozbavený čerstvý vzduch.

Súčasne sa do rekuperátora privádza rovnaký objem vydýchaného vzduchu z miestností, tu sa z neho odčerpe tepelná energia a vzduch je následne vyvedený mimo priestorov montovaného domu. Čerstvý vzduch obohatený v tepelnom výmenníku rekuperátora o tepelnú energiu vydýchaného vzduchu je následne privádzaný  prostredníctvom rozvodov do jednotlivých miestností domu.

Počas tohto procesu nedochádza k žiadnemu vzájomnému zmiešaniu privádzaného alebo odvádzaného vzduchu.

Výhody vetrania s rekuperáciou tepla:

Dýchate čistý vzduch

Vďaka kvalitnej a účinnej filtrácii vzduchu vám do priestorov montovaného domu nepreniknú prachové častice, ani alergény. Tento spôsob vetrania tak vyhovuje aj alergikom. Okrem toho sústavné vetranie upraveným vzduchom upravuje relatívnu vlhkosť vzduchu miestností montovaného domu na optimálne hodnoty, čím zabraňuje a predchádza tvorbe plesní.

Rekuperácia tepla šetrí vaše peniaze

Pri vetraní s rekuperáciou tepla totiž vykurovací systém počas zimného obdobia nemusí zohrievať privádzaný čerstvý vzduch s jeho vonkajšou teplotou.

Rekuperácia tepla uľahčí prácu vykurovaciemu systému, ktorý tak iba dohrieva teplotný rozdiel medzi nastavenou teplotou interiéru montovaného domu a teplotou vzduchu predohriateho rekuperáciou. V montovanom dome tak môžete ušetriť až 25 % z nákladov potrebných na vykurovanie.

Systém oceníte aj v lete

Riadené vetranie a rekuperácia tepla vám môže pomôcť zvládať aj horúce letné dni. Vďaka tzv. bajpasovej klapke totiž môžete na ochladzovanie prehriateho interiéru využiť chladnejší nočný vzduch. Klapka zabezpečí obídenie rekuperátora a neohriaty, ale prefiltrovaný vzduch privedie priamo do miestnosti.

Pomôcť vám však môže aj počas dňa. Vtedy sa vzduch vo výmenníku tepla rekuperátora ochladzuje za pomoci chladnejšieho vzduchu z interiéru a privádza ho do miestností montovaného domu.

Minimálna hlučnosť

Na pohon privádzaného alebo vyvádzaného vzduchu sú použité ventilátory s nízkym energetickým príkonom, ktoré zabezpečia nielen požadovanú primeranú výmenu vzduchu ale aj nízku hlučnosť.

Preto je prevádzka naozaj tichá a nemusíte sa obávať toho, že by vás pri práci alebo odpočinku rušila. Vďaka zatvoreným oknám vás navyše nebude obťažovať ani prípadný okolitý ruch.

Systém vyrieši dva problémy

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla ponúka najideálnejšie riešenie problému nedostatočnej výmeny vzduchu v montovaných domoch. Bežné vetranie pomocou dokorán otvorených okien predstavuje veľké tepelné straty, ktoré nemôžu ostať bez povšimnutia.

Systém riadeného vetrania s rekuperáciou tepla síce vyžaduje vyššiu vstupnú investíciu, ale výhody ktoré ponúka vypovedajú jednoznačne v prospech jeho zriadenia.

Kategórie
Blog

Nepreceňujte hrubú stavbu domu

Hrubá stavba domu je síce jednou z najdôležitejších etáp, ktorá musí byť vykonaná naozaj precízne tak, aby boli splnené energetické požiadavky kladené na novostavbu, avšak z hľadiska financií tvorí len 1/4 celkových nákladov na kompletnú výstavbu. Na tento fakt treba myslieť pri tvorbe stavebného rozpočtu ešte pred zaistením financovania. Existujú stavebné firmy, ktoré tejto nevedomosti ľudí využívajú a účtujú si za hrubú stavbu neúmerné množstvo peňazí. Dôsledkom toho býva, že na dokončenie domu chýbajú peňažné prostriedky.

Orientačný stavebný rozpočet je veľký pomocník

Nižšie uvedený orientačný percentuálny rozpočet je smerodajný pre všetky typy stavieb – montované, murované, tehlové, z veľkoplošných betónových dielcov ai. Oceníte ho najmä, ak plánujete stavať dom čiastočne svojpomocne a čiastočne s firmou. Na základe zvolenej stavebnej technológie sa môžu uvedené hodnoty cenovo líšiť. Napriek tomu je však toto neoceniteľnou pomôckou, ktorá vám pomôže v tom, že dokončite dom za stanovenú cenovú hranicu KOMPLETNE.

Ku rozpočtu sa vždy pričíta ešte 10 % rezerva a DPH.

Základy vrátane hrubej stavby patria medzi kľúčové stavebné etapy

Zistenie, že hrubá stavba je z pohľadu financií preceňovaná, nijako neovplyvňuje fakt, že sa jedná o jednu z najdôležitejších stavebných etáp.

To, prečo sú ľudia ochotný podvodným firmám naletieť a zaplatiť im za hrubú stavbu aj 75% z plánovaného rozpočtu na celkovú výstavbu domu, má nasledujúci dôvod: ak stojí hrubá stavba, vyzerá to, že je takmer hotovo. Vy už ale viete, že zostáva ešte ďalších sedem základných stavebných úkonov na to, aby sa mohol rodinný dom vyhlásiť za hotový: strecha, výplne otvorov, inštalácia elektro, vykurovanie vrátane vody a kanalizácie, izolácie, úpravy povrchov aj podlahy a dokončovacie práce. Avšak základy a hrubá stavba sú tým, čo určuje budúcu stabilitu, životnosť a energetickú sebestačnosť domu. So základmi dom stojí, ale aj padá. Zlé zhotovenie základovej dosky spôsobuje praskanie omietok, skríženie okien a dverí alebo opadávanie stropov. Chyby v konštrukcii obvodových stien zasa zapríčiňujú vyššie účty za energie alebo nesplnené zvukovoizolačné predpoklady. Chce to jednoducho skúsenosti, a to predovšetkým ak ide o montovaný dom, ktorého výstavba je natoľko odlišná od konkurenčných konštrukčných stavebných postupov.

Pri montovanom dome na hrubej stavbe ušetríte!

Montované domy rastú ako huby po daždi – rovnako rýchlo a rovnako hojne. Ich výstavba je blesková a kvalita na veľmi vysokej úrovni. Firmy ponúkajú hneď niekoľko etáp dokončenia, čím vám udávajú voľnú ruku vo svojpomocných prácach. A práve jedna z týchto etáp má názov “hrubá stavba“. U montovaných domov však táto daná fáza zahŕňa aj výstavbu strechy. Znamená to, že by ste mali podľa grafickej pomôcky (viď vyššie) pri montovanom dome počítať s 34% nákladmi (23% hrubá stavba + 11,5% strecha) a ďalej potom aj s rezervou a s DPH. Náseldujíci príklad ukáže, ako si dané cenové pomery vedú v praxi, konkrétne u nízkonenergetického montovaného domu: Bungalov 7 firmy Mirano s.r.o.

Tú môžete vidieť, že hrubá stavba Bungalovu 7 vrátanie strechy tvorí 26 % percent stavebného rozpočtu, čo je o 8 % menej, než je obvykle rátané. V porovnaní s konkurenčnými ťažkými stavbami sa jedná o úsporu niekoľkých tisíc eur. V našom prípade sú navyše práce prevedené precízne a 15 ročná záruka v cene. Ako je zrejmé, spoločnosť Mirano s.r.o. na hrubej stavbe rozhodne neparazituje. Naopak veľmi priaznivými obstarávacími cenami umožňuje zrealizovať sen o bývaní prakticky každému z vás.

Hrubá stavba za 4 dni? Moderný systém výstavby montovaného domu šetrí ľudskú prácu.

Kým sa hrubá stavba pri murovaných konštrukciách ráta rádovo niekoľko týždňov, pri montovanom dome je toto otázka pár dní. Dôvodom je najmä ľahšia manipulácia s materiálom s nízkou objemovou hmotnosťou, dôsledná stavebná príprava a v neposlednom aj odbornosť a skúsenosť pracovníkov orientujúcich sa v oblasti výstavby drevostavieb. Takáto rýchlosť sa podpisuje obzvlášť na nízkej nákupnej cene hrubej stavby rovnako ako na cene montovaného domu na kľúč.

V prípade, že sa rozhodnete stavať hrubú stavbu montovaného domu svojpomocne, takúto rýchlosť výstavby zrejme nedosiahnete. A ak áno, výsledok pravdepodobne nebude stopercentný. Preto sa oplatí staviť skôr na odbornú stavebnú firmu, ktorá je v montáži takýchto rodinných domov zbehlá. Ušetríte, pretože pracovníci firmy strávia na hrubej stavbe naozaj len pár dní, čo sa pozitívne prejaví na konečnej sume za ich mzdy a ubytovanie. Obrátiť sa môžete práve na firmu Mirano s.r.o., ktorá dbá na kvalitu každej stavebnej etapy a pri hrubej stavbe kladie dôraz na precízne a odlišné ukotvenie KVH hranolov k základom, čím ešte viac predlžuje životnosť novostavby. Firma siaha iba po materiáloch tej najvyššej akosti a drevené prvky, ktoré pri stavbe používa, sú riadne ošetrené a naimpregnované tak, aby odolávali akýmkoľvek škodcom a vonkajším aj i vnútorným vplyvom.

Mirano s.r.o. je kľúčom k lacnému, modernému, nízkoenegetickému a kvalitnému bývaniu. Naším cieľom rozhodne nie je využívať Vašu nevedomosť a na základe nej si účtovať horibilné zisky. Naopak, o svoje skúsenosti sa delíme a vo všetkom vám milo radi poradíme. My chceme, aby ste v nami postavenom montovanom dome žili spokojne veľa veľa rokov – toto je pre nás tou najväčšou odmenou. Vyberte si typový dom z našej ponuky a jeho požadovanú stavebnú etapu, alebo nás oslovte s celkom individuálnou  predstavou o vašom bývaní. Spoločne ju premeníme v realitu.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov