Kategórie
Blog

Ako sa stavia základová doska pod rodinný dom?

Posledná aktualizácia článku: 30.5.2023

Základová doska. Ako už názov prezrádza, ide o kľúčový prvok pri výstavbe domu. Pokiaľ sú zlé základy, dom môže začať po rokoch pracovať a na stenách sa vytvoria praskliny. Preto stavbu základovej dosky treba zveriť do rúk spoľahlivej a skúsenej firme. 

Základová doska sa ako stavebný prvok začala používať s rozšírením betónu. Dovtedy sa domy stavali len na plytkých kamenných základoch spojených vápennou maltou. Takáto forma základov mala odolávať dažďu a snehu, no nezabraňovala vzlínaniu vody do múrov. Aj preto majú mnohé staré domy vlhké steny. 

Základová doska je pre dom to, čo korene pre stromy

V súčasnosti plnia základy obdobnú funkciu. Majú oddeliť obvodové murivo od zeme, aby nedochádzalo ku kontaktu stien s pôdou (a snehom). Zároveň pomáhajú rozložiť váhu domu na širšiu plochu a takpovediac ukotvujú dom v zemi. Fungujú teda obdobne ako korene stromov. 

Základová doska a postup výstavby

Prvým krokom pri stavbe základovej dosky je tzv. zhrnutie ornice. Stavebná mechanizácia by mala najskôr stiahnuť zhruba 20 cm vrchnej vrstvy pozemku. Po tejto činnosti nasleduje vytýčenie budúceho domu. Označujú sa najmä rohy, ale aj stredové nosné priečky. V ideálnom prípade sa na tento úkon volá geodet. Ten dokáže veľmi presne pomocou GPS určiť polohu jednotlivých bodov. V praxi si však skúsená firma dokáže poradiť aj sama. 

Na vytýčené body základovej dosky sa zatlčú kolíky. Podľa nich sa buď stavebníckym sprejom alebo nehaseným vápnom označia línie, kadiaľ má báger začať kopať. Hĺbka a šírka výkopu sa odvíja od projektu. Zvyčajne však sú základy minimálne 40 cm široké a 80 a viac cm hlboké. Tento proces trvá v závislosti od pôdorysu domu zhruba pol dňa. 

Na dno výkopu sa v podľa druhu podložia zvykne dávať aj vrstva štrku, ktorá sa následne zhutní. Potom sa rozkladá zemniaca pásovina. Tá bude slúžiť na neskoršie pripojenie bleskozvodu. Ďalším krokom je umiestnenie tzv. chráničiek. Ide o akýsi prechod v základoch, cez ktoré budú vedené kanalizačné a vodovodné trubky a elektrické rozvody. 

V závislosti od projektu sa do výkupov dáva aj armatúra. Jej úlohou je celkové spevnenie základov, napríklad pri nestabilnom podloží. Zvyčajne sa na tento účel používajú vzájomne pospájané kari siete. Potom sa dostáva k slovu betón, ktorý sa vyleje do pripravených výkopov. Do tuhnúceho betónu sa následne zapichujú roxorové tyče, ktoré slúžia na previazanie podzemnej a nadzemnej časti základovej dosky. 

Po čiastočnom vytvrdnutí betónu (zvyčajne na ďalší deň) sa na betónové pásy začnú ukladať debniace tvárnice. Tie “nadvihnú” základovú dosku nad úroveň terénu. Podľa svahovitosti sa ukladá jeden a viac radov tvárnic. Po ich uložení a vzájomnom previazaní železnými prútmi (roxormi) sa opäť zalejú betónom. 

Medzičasom sa urobia kanalizačné rozvody, natiahnu sa trubky na vodu a chráničky na elektrinu. Keď je tento proces hotový, obyčajne sa navozí časť zeminy do vnútra základovej dosky, aby sa vyrovnali vzniknuté terénne nerovnosti. Následne sa začne navážať makadam, ktorý má oddeliť betón od zeminy. Popri tom sa začne robiť debnenie po obvode tvárnic. 

Keď je celý proces hotový, makadam sa zhutní a na tento povrch sa položia kari siete. Tie majú opäť za úlohu zvýšiť pevnosť celej základovej dosky. Potom sa opäť k slovu dostáva betón, ktorým sa celá základová doska zaleje v hrúbke zhruba 15 cm. Tým je proces stavby základovej dosky hotový. 

Majiteľom ešte zostáva drobná úloha v polievaní betónovej dosky vodou v prvých dňoch od dokončenia. Inak hrozí, že betón popraská. 

základove-dosky
Základová doska pod drevodom musí byť precízne postavená

Cena základovej dosky v roku 2023

Medzi časté otázky potenciálnych klientov našej spoločnosti patrí, aká je cena za základovú dosku. Zvyčajne sa udáva v m2. Ceny za základové dosky. Rozdiel v cene najviac ovplyvňuje to, či sa rozhodnete základovú dosku stavať svojpomocne alebo zveríte stavbu základovej dosky profesionálnej firme.

V prípade že sa rozhodnete o stavbu základovej dosky svojpomocne, bude sa cena hýbať od približne 70 € za m2 a vyššie. V prípade že zveríte stavbu základovej dosky profesionálnej firme, cena sa bude hýbať od približne 130 € za m2.

Celková cena základovej dosky pri rozmere 100 m2 sa teda pri stavbe svojpomocne bude hýbať približne od 7 000 € vyššie. Pri stavbe prostredníctvom profesionálnej firmy sa cena bude hýbať od 13 000 € vyššie. Výsledná cena sa môže výrazne líšiť aj od regióny v ktorom chcete stavbu realizovať.

Ako je to so základovou doskou u nás

Ďalšia častá otázka našich klientov sa týka toho, či je základová doska súčasťou ceny nami dodávaných katalógových domov. Odpoveď je nie. Stavba základov je pomerne náročný proces, ktorý sa nedá paušalizovať a zahrnúť do katalógovej ceny montovaných domov. 

Klient teda má na výber dve možnosti. Buď osloví externú stavebnú firmu, ktorá mu základovú dosku na kľúč postaví alebo sa obráti na nás. My mu na základe konkrétnych podmienok naceníme, koľko by vyšla stavba základovej dosky v našej réžii. 

Túto možnosť zvykneme uprednostňovať, nakoľko nie všetky stavebné firmy vedia postaviť základy podľa našich predstáv. Pri murovaných domoch sa nerovnosti základovej dosky dorovnávajú murovacou maltou pri pokladaní prvého radu. To pri montovaných drevodomoch nie je možné. Preto musí byť základová doska veľmi precízne urobená a musí mať len malú odchýlku. 

Kategórie
Blog

Šikmá vs. plochá strecha. Aký tvar strechy si vybrať pre svoj dom?

Strecha je jednou z najdôležitejších častí každej stavby. Dnes pri výstavbe rodinných domov vidíme najmä šikmé strechy. Avšak aj tie ploché majú svoje benefity. Dnes si preto prezradíme, aké sú výhody jednej či druhej strechy a kedy sa pre ktorú možnosť rozhodnúť.

Trochu histórie

Šikmé strechy boli po stáročia v našich končinách samozrejmosťou. Časté dažde a pravidelné nádielky snehu takpovediac neumožňovali dom s rovnou strechou. Navyše mali naši predkovia vždy dostatok dreva na stavbu krovu a výrobu šindľov. 

V niektorých končinách sveta, kde nikdy nesnežilo a zároveň bol nedostatok dreva, sa stavali ploché strechy. Príkladom môže byť architektúra v tzv. Pueblách, teda mestách pôvodných obyvateľov v juhozápadnej časti Severnej Ameriky. 

U nás sa začali rozmáhať rovné strechy na domoch najmä s príchodom socializmu. Masové rozšírenie železobetónu v stavebníctve umožnilo konštruovať stavby s plochou strechou. Či už to boli “paneláky” alebo typické socialistické hranaté rodinné domy.

Po roku 1989 nastalo obdobie, kedy sa domy s plochou strechou takmer nestavali. V posledných rokoch však opäť nastáva boom a rodinné domy s rovnou strechou si začínajú vydobíjať svoje postavenie späť. Avšak prečo je tomu tak? 

Výhody a nevýhody rovnej strechy

Jeden z hlavných dôvodov, prečo si mnohí ľudia vyberajú rovnú strechu, je dizajn. Oproti šikmej streche dodáva domu moderný a často aj nezvyčajný vzhľad.

Mnohých oslovuje aj fakt, že rovná strecha neuberá miesto na druhom nadzemnom podlaží. Miestnosti sú tak už na prvý pohľad väčšie a vzdušnejšie. Priestor, ktorý vznikne na streche, možno zároveň využiť napríklad ako terasu

Vzhľadom na nízky sklon strechy sa ako krytina používajú rôzne hydroizolačné fólie. Na rozdiel od minulosti, kedy sa využívali najmä gumoasfaltové pásy, majú dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť. 

Za hlavnú nevýhodu rovných striech sa považuje potreba údržby. To však samozrejme záleží od výberu strešnej krytiny. Moderné hydroizolačné fólie sú takmer bezúdržbové. Staršie systémy na báze gumoasfaltových pásov je nutné pravidelne natierať ochranným UV náterom. 

V oblastiach, kde je pravidelná snehová nádielka, ktorá sa drží niekoľko dní až týždňov, sa odporúča aj zhadzovanie snehu zo strechy. 15 cm snehu dokáže zaťažiť jeden meter štvorcový strechy váhou až 100 kg.

dom s rovnou strechou
Projekt Bungalov 55

Kedy si vybrať dom s rovnou strechou?

Pokiaľ zvažujete, či si vybrať rovnú strechu alebo nie, je tu niekoľko momentov, kedy sa pre ňu rozhodnúť:

 • Chcete využiť podkrovné priestory naplno, šikmé steny by vás len obmedzovali
 • V okolí stavby sú samé rovné strechy a váš dom so šikmou strechou by tak príliš kričal
 • Plánujete do budúcnosti tzv. zelenú strechu. Zrážková voda pre rastliny sa lepšie udrží na rovnej, než na šikmej streche
 • Dom má zložitý pôdorys
 • Chcete mať netypicky vyzerajúci dom
 • Stavba je široká, šikmá strecha by tak bola príliš vysoká alebo mala príliš nízky sklon

Alebo si chcete radšej vybrať osvedčenú klasiku? Tu sú jej hlavné (ne)výhody. 

Benefity a negatíva šikmých striech

Šikmá strecha ťaží najmä zo svojho tvaru. Vďaka sklonu sa voda a najmä sneh dokáže rýchlo zmiznúť zo strechy. Preto väčšinou odpadá potreba akejkoľvek zimnej starostlivosti o strechu. Skosený tvar strechy zároveň pasuje prakticky do akéhokoľvek prostredia, či už je to v strede dediny alebo v novovybudovanej štvrti na okraji obce. Poznáme niekoľko typov šikmých striech a to sedlovú, pultovú a valbovú. Viac o jednotlivých typoch si môžete prečítať v tomto článku, ktorý sme v minulosti pripravili.

Výhodou šikmých striech je pomerne široký výber strešných krytín. Od plechu, cez klasické betónové škridle až po šindel alebo rákos. Možností je neúrekom. Šikmá strecha zároveň poskytuje aspoň základný podkrovný priestor bez potreby ďalšieho dostavovania. Aj bez väčších úprav je vhodná na uskladnenie napríklad sezónneho oblečenia alebo iných, dočasne nepotrebných vecí. 

K benefitom šikmých striech patrí aj nazvime to romantický chalupovský nádych, ktorý dodávajú akémukoľvek rodinnému domu. Mnohým taktiež imponujú skosené stropy v podkrovných izbách. 

Kedy sa rozhodnúť pre šikmú strechu?

O šikmej streche možno uvažovať v nasledujúcich chvíľach:

 • Chcete tradične vyzerajúci rodinný dom, hranaté tvary domov s rovnou strechou sa vám nepáčia
 • Plánujete využívať podkrovie ako úložný priestor
 • Nedôverujete fóliám a chcete ako strešnú krytinu niektoré z osvedčených riešení
 • Chcete netradičnú strešnú krytinu – rákos, drevený šindel
 • Ste v podhorských a horských oblastiach, kde často a výdatne sneží
 • Dom s rovnou strechou by na okolí príliš kričal

Na záver

Rozhodnutie, či si vybrať dom s rovnou alebo šikmou strechou len ťažko rozhodneme za vás. Nech už si ale vyberiete ktorúkoľvek možnosť, v našom katalógu nájdete projekty domov s rovnou strechou, ale aj osvedčené klasiky so šikmou strechou: domy so sedlovou strechou, domy s valbovou strechou a domy s pultovou strechou

Stačí si len vybrať.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov